Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 57


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 3Letter U, page 3Letter V, page 3Letter W, page 3Letter X, page 3Letter Y, page 3Letter Z, page 3
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 57 records, displayed 21 - 40
Konference Společný evropský azylový systém v kontextu uprchlické krize (MUNI/B/1357/2015)
MU Investigator:Mgr. Bc. Alžbeta Králová
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Metodologie citační analýzy judikatury (MUNI/A/0940/2015)
MU Investigator:JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Mezinárodní licenční smlouva - kolizní otázky (MUNI/A/1307/2015)
MU Investigator:JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Mezinárodní lidskoprávní závazky České republiky: trendy, praxe, příčiny a důsledky (GA13-27956S)
MU Investigator:Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:2/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví – kolizní a procesní aspekty (MUNI/FR/1511/2015)
MU Investigator:JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
MUNI Law Working Paper Series (MUNI/D/1413/2015)
MU Investigator:Mgr. Bc. Martin Bobák
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Naturalizace v České republice (GA15-07626S)
MU Investigator:Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Obchodní podmínky (MUNI/A/1080/2015)
MU Investigator:Mgr. Monika Příkazská
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Odborné právnické databáze pro knihovnu Právnické fakulty Masarykovy univerzity 2016 (MUNI/A/1181/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Odůvodnění správního orgánu při ukládání sankcí (MUNI/A/1272/2015)
MU Investigator:Mgr. Nikola Jílková
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Ochrana zaměstnance ve světle mezinárodního práva soukromého a procesního (MUNI/A/1075/2015)
MU Investigator:Mgr. Kateřina Remsová
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Podpora mezinárodní spolupráce Masarykovy univerzity (ROZV/07/2016)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Centre for International Cooperation
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Podpora udržitelnosti projektů operačních programů minulého programového období, příprava na nové programovací období (ROZV/16/2016)
MU Investigator:Ing. Soňa Janíková
MU Faculty/Unit:Rector's Office
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Povaha právní vědy a obecná metodologie právní vědy (Legal Science 2016) (MUNI/B/1269/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Poválečné pracovní právo (1945-1948) (MUNI/A/0977/2015)
MU Investigator:Mgr. Veronika Steinová
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Pracovní podmínky ve školství s akcentem na odměňování (MUNI/A/1339/2015)
MU Investigator:Mgr. Jan Horecký, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Právní problémy kybernetické bezpečnosti (MUNI/A/1192/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Právni rámec sběru, zpracování, uchovávání a užívání výzkumných dat (GA15-20763S)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Právní rámec využívání strukturálních fondů EU územními samosprávnými celky (MUNI/A/1262/2015)
MU Investigator:Mgr. Tomáš Svoboda
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Právo a technologie IV (MUNI/A/0974/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 57 records, displayed 21 - 40