Current projects [2016]

Total number of projects in 2016: 57


Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 3Letter U, page 3Letter V, page 3Letter W, page 3Letter X, page 3Letter Y, page 3Letter Z, page 3
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 57 records, displayed 41 - 57
PrF - Příspěvek IP 2016 (ROZV/24/PrF/2016)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost (GA13-30730S)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:2/2013 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Publikace věděckých monografiií IV (MUNI/A/1203/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Remedies against Enforcement of Foreign Titles according to Brussels I Recast (0148/2015)
MU Investigator:JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:10/2015 - 9/2017
Investor/Programme:European Union / Other community programmes
more
Revize a harmonizace lokálních záhlaví v Souborném katalogu MU s bází Národních autorit NK ČR a jejich kooperativní tvorba (fáze 2016) (17434/2016 OULK-OLK)
MU Investigator:PhDr. Hana Vochozková
MU Faculty/Unit:Institute of Computer Science
Project Period:4/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Culture of the CR / Public information services of libraries
more
Rodinné skupinové konference v českém prostředí (MUNI/A/1227/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Role veřejného zájmu v mezinárodní obchodní a investiční arbitráži (GA15-08182S)
MU Investigator:Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2015 - 12/2017
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
The Rise of Judicial Self-Government in Europe: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect (46943)
MU Investigator:JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:9/2016 - 8/2021
Investor/Programme:European Union / Horizon 2020
more
Udržitelná spotřeba jako nástroj k zachování biologické rozmanitosti a přežití lidstva (MUNI/A/1155/2015)
MU Investigator:JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Určování výše náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení (MUNI/A/1124/2015)
MU Investigator:Mgr. Bc. Ondřej Pavelek
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Veřejné finance – ekonomické souvislosti (MUNI/FR/1521/2015)
MU Investigator:JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Vliv a zájmy v korporaci II (MUNI/A/0850/2015)
MU Investigator:Ing. Mgr. Radek Ruban
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Vliv práva Evropské unie na českou regulaci nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik (GA14-20147S)
MU Investigator:JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2014 - 12/2016
Investor/Programme:Czech Science Foundation / Standard Projects
more
Vytvoření a realizace předmětu „Základy rakouského soukromého práva“ (MUNI/FR/1414/2015)
MU Investigator:JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / MU Development Fund
more
Vývojové tendence sankční politiky (MUNI/A/1347/2015)
MU Investigator:Assoc. Prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Weyrovy dny právní teorie 2016 (MUNI/B/0838/2015)
MU Investigator:Mgr. Martin Hapla, Ph.D.
MU Faculty/Unit:Faculty of Law
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University
more
Zlepšování podmínek pro působení významných akademických pracovníků MU (ROZV/08/2016)
MU Investigator:PhDr. Jan Pavlík
MU Faculty/Unit:Centre for International Cooperation
Project Period:1/2016 - 12/2016
Investor/Programme:Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Development Programmes
more
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 57 records, displayed 41 - 57