Detail publikace

 

Systém trestní justice nad mladistvými v Rakousku

Základní údaje
Originální název:Systém trestní justice nad mladistvými v Rakousku
Autor:Jana Zezulová
Další údaje
Citace:ZEZULOVÁ, Jana. Systém trestní justice nad mladistvými v Rakousku. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1999, roč. 7, č. 3, s. 260-262. ISSN 1210-9126.Export BibTeX
@article{227191,
author = {Zezulová, Jana},
article_location = {Brno},
article_number = {č. 3},
keywords = {Juvenile criminal justice ; Austria},
issn = {1210-9126},
journal = {Časopis pro právní vědu a praxi},
title = {Systém trestní justice nad mladistvými v Rakousku},
volume = {roč. 7},
year = {1999}
}
Druh:Článek v odborném periodiku
Klíčová slova:Juvenile criminal justice ; Austria