Detail publikace

 

Rozhodčí řízení v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku

Základní údaje
Originální název:Rozhodčí řízení v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku
Autor:Naděžda Rozehnalová
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Druh:Odborná kniha
Klíčová slova:international - arbitration - award

Publikace se věnuje problematice rozhodčího řízení v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku. Autor se věnuje jednak obecně možnostem řešení sporů v obchodním světě, dále rozebírá otázku rozhodčí smlouvy, průběhu řízení, vztahu soudů a rozhodčích soudů, uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.