Detail publikace

 

Rozhodčí řízení v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku

Základní údaje
Originální název:Rozhodčí řízení v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku
Autor:Naděžda Rozehnalová
Další údaje
Citace:ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku. Vyd. 1. Praha, 2002. 219 s. ASPI. ISBN 80-86395-41-3.Export BibTeX
@book{488365,
author = {Rozehnalová, Naděžda},
address = {Praha},
edition = {Vyd. 1.},
keywords = {international - arbitration - award},
location = {Praha},
isbn = {80-86395-41-3},
title = {Rozhodčí řízení v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku},
year = {2002}
}
Druh:Odborná kniha
Klíčová slova:international - arbitration - award

Publikace se věnuje problematice rozhodčího řízení v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku. Autor se věnuje jednak obecně možnostem řešení sporů v obchodním světě, dále rozebírá otázku rozhodčí smlouvy, průběhu řízení, vztahu soudů a rozhodčích soudů, uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.