Publication details

 

Rozhodčí řízení v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku

Basic information
Original title:Rozhodčí řízení v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku
Title in English:Arbitration in International and Domestic Trade Area
Author:Naděžda Rozehnalová
Further information
Citation:ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku. Vyd. 1. Praha, 2002. 219 s. ASPI. ISBN 80-86395-41-3.Export BibTeX
@book{488365,
author = {Rozehnalová, Naděžda},
address = {Praha},
edition = {Vyd. 1.},
keywords = {international - arbitration - award},
location = {Praha},
isbn = {80-86395-41-3},
title = {Rozhodčí řízení v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku},
year = {2002}
}
Type:Monograph
Keywords:international - arbitration - award