Publication details

 

Rozhodčí řízení v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku

Basic information
Original title:Rozhodčí řízení v mezinárodním i vnitrostátním obchodním styku
Title in English:Arbitration in International and Domestic Trade Area
Author:Naděžda Rozehnalová
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Monograph
Keywords:international - arbitration - award