Publication details

 

Rodina a rodinné právo

Basic information
Original title:Rodina a rodinné právo
Authors:Renata Veselá, Milana Hrušáková, Karel Schelle, Jana Zezulová, Jaroslav Padrnos, Dagmar Štefancová
Inferior responsibility:/ Veselá Renata a kol.
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Monograph