Publication details

 

Bezdůvodné obohacení z protiprávního užívání bytu a jeho výše

Basic information
Original title:Bezdůvodné obohacení z protiprávního užívání bytu a jeho výše
Title in English:Unjust enrichment from the unlawful enjoyment of a flat and the the extent of the former
Author:Markéta Selucká
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Law sciences
WWW:link to a new windowjudikát k článku
Type:Article in Periodical
Keywords:civil law

Právní analýza bezdůvodné obohacení z protiprávního užívání bytu a jeho výše.

Unjust enrichment from the unlawful enjoyment of a flat and the the extent of the former.