Publication details

 

Bezdůvodné obohacení z protiprávního užívání bytu a jeho výše

Basic information
Original title:Bezdůvodné obohacení z protiprávního užívání bytu a jeho výše
Title in English:Unjust enrichment from the unlawful enjoyment of a flat and the the extent of the former
Author:Markéta Selucká
Further information
Citation:SELUCKÁ, Markéta. Bezdůvodné obohacení z protiprávního užívání bytu a jeho výše. Jurisprudence, Utrecht: Stichting EMP, 2005, Roč. 14, č. 6, s. 75-78. ISSN 1210-3977.Export BibTeX
@article{575455,
author = {Selucká, Markéta},
article_location = {Utrecht},
article_number = {č. 6},
keywords = {civil law},
language = {cze},
issn = {1210-3977},
journal = {Jurisprudence},
title = {Bezdůvodné obohacení z protiprávního užívání bytu a jeho výše},
url = {http://www.jurisprudence.cz/clanek.html?id=1062&seznamtyp=1&rocnik=2005&cislo=6},
volume = {Roč. 14},
year = {2005}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
WWW:link to a new windowjudikát k článku
Type:Article in Periodical
Keywords:civil law

Právní analýza bezdůvodné obohacení z protiprávního užívání bytu a jeho výše.

Unjust enrichment from the unlawful enjoyment of a flat and the the extent of the former.