Publication details

 

Volební nález Ústavního soudu

Basic information
Original title:Volební nález Ústavního soudu
Author:Vojtěch Šimíček
Further information
Citation:ŠIMÍČEK, Vojtěch. Volební nález Ústavního soudu. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: C.H. Beck, 2005, Roč. 13, č. 10, s. 359-364. ISSN 1210-6410.Export BibTeX
@article{633138,
author = {Šimíček, Vojtěch},
article_location = {Praha},
article_number = {č. 10},
issn = {1210-6410},
journal = {Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví},
title = {Volební nález Ústavního soudu},
volume = {Roč. 13},
year = {2005}
}
Type:Article in Periodical