Publication details

 

Internet jako hospodářské soutěžní prostředí

Basic information
Original title:Internet jako hospodářské soutěžní prostředí
Title in English:Internet as business competitive environment
Author:Radim Polčák
Further information
Citation:POLČÁK, Radim. Internet jako hospodářské soutěžní prostředí. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, Roč. 14, č. 1, s. 17-25. ISSN 1210-9126.Export BibTeX
@article{634867,
author = {Polčák, Radim},
article_location = {Brno},
article_number = {č. 1},
keywords = {internet; competition; antitrust},
language = {cze},
issn = {1210-9126},
journal = {Časopis pro právní vědu a praxi},
title = {Internet jako hospodářské soutěžní prostředí},
volume = {Roč. 14},
year = {2006}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Periodical
Keywords:internet; competition; antitrust

Článke se zabývá definicí internetu jako prostředí pro vznik a vývoj hospodářských soutěžních vztahů. Všímá si přitom specifických znaků tohoto tržního prostředí jako jsou dematerializované soutěžní instrumenty, delokalizovaná jurisdikce soutěžních autorit nebo ťzv. síťové efekty.

The article defines internet as an environment for creation and development of business competitive relations. It aims specific features of this market environment such as dematerialized competitive instruments, delocalized jurisdiction of competititon authorities or so-called network efficiencies.

Related projects: