Publication details

 

Aktuální otázky snižování hluku ve venkovním prostředí v kontextu ústavního práva

book cover

Basic information
Original title:Aktuální otázky snižování hluku ve venkovním prostředí v kontextu ústavního práva
Title in English:Actual questions of noise reduction in the outdoor environment in the context of constitutional law
Author:Jana Dudová
Information from University Press
Price:Not for sale
Comment:
Publisher within MU:Faculty of Law
Further information
Citation:DUDOVÁ, Jana. Aktuální otázky snižování hluku ve venkovním prostředí v kontextu ústavního práva. In Days of public law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 28-33. ISBN 978-80-210-4430-2.Export BibTeX
@inproceedings{747940,
author = {Dudová, Jana},
address = {Brno},
booktitle = {Days of public law},
edition = {1.},
keywords = {noise reduction - outdoor environment - noise immision limits},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4430-2},
pages = {28-33},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Aktuální otázky snižování hluku ve venkovním prostředí v kontextu ústavního práva},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Proceedings
Keywords:noise reduction - outdoor environment - noise immision limits

Příspěvek je zaměřen na aktuální problematiku snižování hluku ve venkovním prostředí. Dotýká se otázek dostupnosti hlukových map, zabývá se ústavními aspekty účasti veřejnosti a faktickou vynutitelností povinností.

The paper considers the actual problems of noise reduction in the outdoor environment. It aitms to the questions of availability of noise map. Paper also concerns with aspects of constitutional guarantee of public participation and practical enforceability of obligations.