Publication details

 

K majetkoprávnímu vypořádání pozemků při realizaci pozemní komunikace

Basic information
Original title:K majetkoprávnímu vypořádání pozemků při realizaci pozemní komunikace
Title in English:To property-law dealing with land by realization of terrestial communication
Author:Jana Dudová
Further information
Citation:DUDOVÁ, Jana. K majetkoprávnímu vypořádání pozemků při realizaci pozemní komunikace. In Pocta Doc. JUDr. Jaroslavovi Drobníkovi, CSc. k jeho 70. narozeninám. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007. s. 35-41, 7 s. ISBN 978-80-85889-85-7.Export BibTeX
@inproceedings{748374,
author = {Dudová, Jana},
address = {Praha},
booktitle = {Pocta Doc. JUDr. Jaroslavovi Drobníkovi, CSc. k jeho 70. narozeninám},
edition = {1.},
keywords = {terrestial communication - land appreciating},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-85889-85-7},
pages = {35-41},
publisher = {Univerzita Karlova v Praze},
title = {K majetkoprávnímu vypořádání pozemků při realizaci pozemní komunikace},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Proceedings
Keywords:terrestial communication - land appreciating

Při realizaci pozemní komunikace bude dle platné právní úpravy zapotřebí zkoumat vazbu na oceňování pozemků ve vztahu ke stádiu příslušné územně plánovací dokumentace.

By the realisation of terrestial communication it will be necessary in basis of valid legal arangement to investigate contexture upon appreciating of lands in relation to stage of certain territory planning documentation.