Publication details

 

Soudní řád správní s judikaturou a souvisejícími předpisy

Basic information
Original title:Soudní řád správní s judikaturou a souvisejícími předpisy
Title in English:Code of administrative justice with case-law and related legal enactments
Authors:Petr Lavický, Marie Součková, Sylva Šiškeová
Further information
Citation:LAVICKÝ, Petr, Marie SOUČKOVÁ a Sylva ŠIŠKEOVÁ. Soudní řád správní s judikaturou a souvisejícími předpisy. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 467 s. Zákony s judikaturou. ISBN 80-7179-314-0.Export BibTeX
@book{753160,
author = {Lavický, Petr and Součková, Marie and Šiškeová, Sylva},
address = {Praha},
edition = {1.},
keywords = {Code of administrative justice},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {80-7179-314-0},
publisher = {C. H. Beck},
title = {Soudní řád správní s judikaturou a souvisejícími předpisy},
year = {2005}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Monograph
Keywords:Code of administrative justice

Kniha obsahuje výběr judikatury k soudnímu řádu správnímu.

Book contains selected decisions to Code of administrative justice.