Publication details

 

Soudní řád správní s judikaturou a souvisejícími předpisy

Basic information
Original title:Soudní řád správní s judikaturou a souvisejícími předpisy
Title in English:Code of administrative justice with case-law and related legal enactments
Authors:Petr Lavický, Marie Součková, Sylva Šiškeová
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Monograph
Keywords:Code of administrative justice

Kniha obsahuje výběr judikatury k soudnímu řádu správnímu.

Book contains selected decisions to Code of administrative justice.