Publication details

 

Res iuris a instrumentum v rámci OZ a návrhu OZ

Basic information
Original title:Res iuris a instrumentum v rámci OZ a návrhu OZ
Title in English:Res iuris and instrumentum in the Czech Civil Code and the Bill of Civil Code
Author:Markéta Selucká
Further information
Citation:SELUCKÁ, Markéta. Res iuris a instrumentum v rámci OZ a návrhu OZ. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV, č. 4, s. 295-302. ISSN 1210-9126.Export BibTeX
@article{759977,
author = {Selucká, Markéta},
article_location = {Brno},
article_number = {4},
keywords = {Res iuris; instrumentum; the Bill of Czech Civil Code},
language = {cze},
issn = {1210-9126},
journal = {Časopis pro právní vědu a praxi},
title = {Res iuris a instrumentum v rámci OZ a návrhu OZ},
volume = {XV},
year = {2007}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Periodical
Keywords:Res iuris; instrumentum; the Bill of Czech Civil Code

Věc a její příslušenství v pojetí OZ a NOZ. Byt jakožto zvláštní předmět občanskoprávních vztahů a jeho příslušenství v OZ a NOZ.

Res iuris and instrumentum in the Czech Civil Code and the Bill of Civil Code. The apartment and its conveniences in the Czech Civil Code and the Bill of Civil Code.