Publication details

 

Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008

book cover

Basic information
Original title:Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008
Title in English:The Actual Questions of the Consumer Law: Symposium of articles
Authors:Josef Fiala, Jan Hurdík, Markéta Selucká
Inferior responsibility:/ editoři Josef Fiala, Jan Hurdík, Markéta Selucká
Information from University Press
Price:Not for sale
Publisher within MU:Faculty of Law
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Monograph
Keywords:consumer protection

Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference doktorandů. Pojednává o ochraně spotřebitele v českém a evropském právu.

The contemporary actual questions of the Consumer Law: Symposium of articles.

Related projects: