Publication details

 

Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008

book cover

Basic information
Original title:Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008
Title in English:The Actual Questions of the Consumer Law: Symposium of articles
Authors:Josef Fiala, Jan Hurdík, Markéta Selucká
Inferior responsibility:/ editoři Josef Fiala, Jan Hurdík, Markéta Selucká
Information from University Press
Price:Not for sale
Publisher within MU:Faculty of Law
Further information
Citation:FIALA, Josef, Jan HURDÍK a Markéta SELUCKÁ. Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008. / editoři Josef Fiala, Jan Hurdík, Markéta Selucká. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 126 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 327 (řada teoretická. ISBN 978-80-210-4568-2.Export BibTeX
@book{764844,
author = {Fiala, Josef and Hurdík, Jan and Selucká, Markéta},
address = {Brno},
edition = {1. vydání},
keywords = {consumer protection},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4568-2},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference konané na PrF MU dne 18.1.2008},
year = {2008}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Monograph
Keywords:consumer protection

Současné aktuální otázky spotřebitelského práva: Sborník příspěvků z konference doktorandů. Pojednává o ochraně spotřebitele v českém a evropském právu.

The contemporary actual questions of the Consumer Law: Symposium of articles.

Related projects: