Publication details

 

K některým otázkám retroaktivity

book coverKniha v První části „Otázky ústavního soudnictví a ochrany lidských práv“ obsahuje příspěvky českých a zahraničních konstitucionalistů a dalších odborníků, které pojednávají o roli ústavního soudnictví, věnují se rozličným otázkám ústavního práva a detailně reflektují konkrétní významná rozhodnutí a nálezy Ústavního soudu ČR. Příspěvky v Druhé části knihy „Úvahy inspirované osobností Elišky Wagnerové“ vykreslují osobnost jubilující místopředsedkyně Ústavního soudu ČR a přibližují čtenáři široké... more

Basic information
Original title:K některým otázkám retroaktivity
Title in English:Some Questions Connected to Retroactivity
Author:Kateřina Šimáčková
Information from University Press
Price:480,00 CZK
Publisher within MU:University Press
Further information
Citation:ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. K některým otázkám retroaktivity. In In dubio pro libertate. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 177-189, 12 s. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-4837-9.Export BibTeX
@inbook{841842,
author = {Šimáčková, Kateřina},
address = {Brno},
booktitle = {In dubio pro libertate},
keywords = {retroactivity lawful expectation non-retroactivity inter-temporal provisions},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4837-9},
pages = {177-189},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {K některým otázkám retroaktivity},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Chapter of a book
Keywords:retroactivity lawful expectation non-retroactivity inter-temporal provisions

Stať rekapituluje dosavadní zásadní teoretické názory, právní úpravu i judikaturu Ústavního soudu ČR a Evropského soudního dvora k problematice retroaktivity. Problematikou retroaktivity se pak stať zabývá i z pohledu neretroaktivity právních předpisů, z pohledu intertemporálních ustanovení zákona, interpretace platného práva. Součásti statě je i zamyšlení nad problematikou retroaktivity v souvislosti s obdobím transitu od komunistických režimů k demokratickým a vyrovnáním se s minulostí.

The essay recaps actual fundamental theoretic views, legal regulations and also the practice of the courts of the Institutional court of the Czech Republic and the European court of Justice towards the problems of retroactivity. Subsequently, the essay deals with the problems of retroactivity from the point of view of non-retroactive legal regulations and inter-temporal provisions of the law, and the interpratation of the valid law. Finally, some parts of the essay mention the problems of retroactivity in connection with the period of transit from communistic to democratic regimes.