Detail publikace

 

Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb

Základní údaje
Originální název:Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb
Autor:Libor Kyncl
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:čeština
Obor:Právní vědy
Druh:Kapitola v knize
Klíčová slova:value added tax;electronic service;Czech Republic;payor of the tax;taxation

Cílem této kapitoly je zanalyzovat zdanění elektronických služeb daní z přidané hodnoty v České republice. Zaměřím se primárně na hmotněprávní část finančního práva regulující DPH, procesní aspekty regulace budou pouze stručně nastíněny. Regulace DPH je složkou fiskální části finančního práva a také subsekcí berního práva nebo v užším slova smyslu daňového práva. DPH je jedním ze zdrojů příjmů státního rozpočtu. Daňové právo umisťuje DPH mezi nepřímé daně. Předmětem kapitoly budou i další způsoby klasifikace.