Detail publikace

 

Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb

Základní údaje
Originální název:Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb
Autor:Libor Kyncl
Další údaje
Citace:KYNCL, Libor. Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb. In Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám. Vydání první. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2009. s. 212-217, 6 s. Teoretik. ISBN 978-80-87212-23-3.Export BibTeX
@inbook{853091,
author = {Kyncl, Libor},
address = {Praha},
booktitle = {Pocta Milanu Bakešovi k 70. narozeninám},
edition = {Vydání první},
keywords = {value added tax;electronic service;Czech Republic;payor of the tax;taxation},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-87212-23-3},
pages = {212-217},
publisher = {Nakladatelství Leges, s. r. o.},
title = {Daň z přidané hodnoty z elektronických služeb},
year = {2009}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Právní vědy
Druh:Kapitola v knize
Klíčová slova:value added tax;electronic service;Czech Republic;payor of the tax;taxation

Cílem této kapitoly je zanalyzovat zdanění elektronických služeb daní z přidané hodnoty v České republice. Zaměřím se primárně na hmotněprávní část finančního práva regulující DPH, procesní aspekty regulace budou pouze stručně nastíněny. Regulace DPH je složkou fiskální části finančního práva a také subsekcí berního práva nebo v užším slova smyslu daňového práva. DPH je jedním ze zdrojů příjmů státního rozpočtu. Daňové právo umisťuje DPH mezi nepřímé daně. Předmětem kapitoly budou i další způsoby klasifikace.