Publication details

 

Základy civilního procesu

book coverUčební text je určen především posluchačům právnického studia v bakalářských studijních programech a LLM studijních programech, případně dalším zájemcům z řad laické veřejnosti. Není však systematicky a obsahově natolik uceleným textem, který by mohl být dostačujícím studijním pramenem pro posluchače magisterského studia. Jeho pojetí nenaplňuje rovněž cíle bakalářského studijního programu pro vyšší soudní úředníky. Jednotlivé kapitoly studijního textu jsou obsahově zaměřeny na výklad podstatných... more

Basic information
Original title:Základy civilního procesu
Title in English:Elements of Civil Procedure
Authors:Jaruška Stavinohová, Petr Lavický
Further information
Citation:STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr LAVICKÝ. Základy civilního procesu. 1. vydání, 2. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 124 s. Edice učebnic. ISBN 978-80-210-5062-4.Export BibTeX
@book{862379,
author = {Stavinohová, Jaruška and Lavický, Petr},
address = {Brno},
edition = {1. vydání, 2. dotisk},
keywords = {civil procedure},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5062-4},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Základy civilního procesu},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Učebnice
Keywords:civil procedure

Učebnice podává přehled základů civilního procesu pro studenty bakalářských studijních programů.

The textbook deals with basic principles of civil procedure for bachelor students.