Publication details

 

Obecná část finančního práva z pohledu nefiskální části

book cover

Basic information
Original title:Obecná část finančního práva z pohledu nefiskální části
Title in English:General Part of Financial Law in the View of Non-fiscal Part
Authors:Libor Kyncl, Petra Schillerová
Further information
Citation:KYNCL, Libor a Petra SCHILLEROVÁ. Obecná část finančního práva z pohledu nefiskální části. In Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 10 s. ISBN 978-80-210-4990-1.Export BibTeX
@inproceedings{883100,
author = {Kyncl, Libor and Schillerová, Petra},
address = {Brno},
booktitle = {Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings},
keywords = {General Part; Financial Law; Non-fiscal Part; Fiscal Part; Substance of money; Financial market; Generalization.},
howpublished = {paměťový nosič},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-4990-1},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Obecná část finančního práva z pohledu nefiskální části},
year = {2009}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Proceedings
Keywords:General Part; Financial Law; Non-fiscal Part; Fiscal Part; Substance of money; Financial market; Generalization.

Cílem tohoto příspěvku bude vymezit obecnou část finančního práva v oblastech souvisejících s nefiskální části finančního práva. Nefiskální část finančního práva je definována jako část v rámci zvláštní části finančního práva, jejímž předmětem regulace je podstata peněz. Obecná část finančního práva je však obecnější pojem než fiskální nebo nefiskální část finančního práva, proto bude nutné provést zobecnění a rozpoznat obecné zásady a normy, které jsou společné pro fiskální, nefiskální, procesní a organizační část. Co však mají společného daňové řízení s regulací finančního trhu?

The aim of this paper will be to outline general part of the financial law in areas connected to non-fiscal part of financial law. Non-fiscal part of financial law is defined as a part inside special part of financial law which has the substance of money as an object of regulation. However the general part is a more general concept than fiscal or non-fiscal part of financial law so it will be necessary to make generalization and identify general principles and norms that are common for fiscal, non-fiscal, procedural and organizational part. But what do have tax procedure and regulation of financial market in common?