Publication details

 

Koncepční nástroje při ochraně veřejného zdraví

Basic information
Original title:Koncepční nástroje při ochraně veřejného zdraví
Author:Jana Dudová
Further information
Citation:DUDOVÁ, Jana. Koncepční nástroje při ochraně veřejného zdraví. In Konference Práva životního prostředí v Olomouci. 2010.Export BibTeX
@proceedings{910090,
author = {Dudová, Jana},
booktitle = {Konference Práva životního prostředí v Olomouci},
language = {cze},
title = {Koncepční nástroje při ochraně veřejného zdraví},
year = {2010}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Appeared in Conference without Proceedings

Základním koncepčním nástrojem v oblasti ochrany veřejného zdraví by mohlo být posuzování vlivů na veřejné zdraví dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Příspěvek byl zaměřen na některé problematické stránky tohoto procesu v podmínkách ČR a zároveň bylo poukázáno na některé další průřezové nástroje, kterých by mohlo být účinněji při ochraně veřejného zdraví využíváno.

Related projects: