Publication details

 

Pozemkové právo

Basic information
Original title:Pozemkové právo
Title in English:Land Law
Authors:Milan Pekárek, Ivana Průchová, Iveta Bláhová
Further information
Citation:PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ a Iveta BLÁHOVÁ. Pozemkové právo. Plzeň: Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 331 s. ISBN 978-80-7380-253-0.Export BibTeX
@book{923093,
author = {Pekárek, Milan and Průchová, Ivana and Bláhová, Iveta},
address = {Plzeň},
language = {cze},
location = {Plzeň},
isbn = {978-80-7380-253-0},
publisher = {Plzeň: Aleš Čeněk},
title = {Pozemkové právo},
year = {2010}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Učebnice