Detail publikace

 

Uplatnění soukromoprávních zásad v pracovněprávních vztazích

Základní údaje
Originální název:Uplatnění soukromoprávních zásad v pracovněprávních vztazích
Autor:Jaroslav Stránský
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:čeština
Obor:Právní vědy
Druh:Článek ve sborníku
Klíčová slova:Private Law Principles; Civil Law; Labour Law; Autonomy of Will; Equality

Příspěvek se zabývá otázkou, nakolik se v právní úpravě pracovněprávních vztahů uplatňují obecné soukromoprávní principy. Vychází přitom ze zvláštního vývoje, kterým vztah občanského a pracovního práva prošel a který byl poznamenán rozhodnutím o izolaci pracovního práva od práva občanského. Navzdory tomuto vývoji není pochyb o tom, že pracovní právo jako právní odvětví spadá do práva soukromého. Tudíž by na vztahy vznikající při výkonu závislé práce měly být aplikovány i obecné soukromoprávní principy. Příspěvek si pro účely bližší analýzy vybírá dva základní soukromoprávní principy, a sice právní rovnost smluvních stran a smluvní svobodu.