Detail publikace

 

Uplatnění soukromoprávních zásad v pracovněprávních vztazích

Základní údaje
Originální název:Uplatnění soukromoprávních zásad v pracovněprávních vztazích
Autor:Jaroslav Stránský
Další údaje
Citace:STRÁNSKÝ, Jaroslav. Uplatnění soukromoprávních zásad v pracovněprávních vztazích. In Ondrej Hamuĺák. Principy a zásady v právu. Teorie a praxe. Praha: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2010. s. 210-220, 11 s. ISBN 978-80-87212-59-2.Export BibTeX
@inproceedings{923187,
author = {Stránský, Jaroslav},
address = {Praha},
booktitle = {Principy a zásady v právu. Teorie a praxe},
editor = {Ondrej Hamuĺák},
keywords = {Private Law Principles; Civil Law; Labour Law; Autonomy of Will; Equality},
howpublished = {elektronická verze "online"},
language = {cze},
location = {Praha},
isbn = {978-80-87212-59-2},
pages = {210-220},
publisher = {Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci},
title = {Uplatnění soukromoprávních zásad v pracovněprávních vztazích},
year = {2010}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Právní vědy
Druh:Článek ve sborníku
Klíčová slova:Private Law Principles; Civil Law; Labour Law; Autonomy of Will; Equality

Příspěvek se zabývá otázkou, nakolik se v právní úpravě pracovněprávních vztahů uplatňují obecné soukromoprávní principy. Vychází přitom ze zvláštního vývoje, kterým vztah občanského a pracovního práva prošel a který byl poznamenán rozhodnutím o izolaci pracovního práva od práva občanského. Navzdory tomuto vývoji není pochyb o tom, že pracovní právo jako právní odvětví spadá do práva soukromého. Tudíž by na vztahy vznikající při výkonu závislé práce měly být aplikovány i obecné soukromoprávní principy. Příspěvek si pro účely bližší analýzy vybírá dva základní soukromoprávní principy, a sice právní rovnost smluvních stran a smluvní svobodu.