Publication details

 

Nástin právních dějin

book cover

The content of this page is unavailable at the moment. An error has occured while downloading data from link to a new windowis.muni.cz. We are sorry for the inconvenience.

Basic information
Original title:Nástin právních dějin
Title in English:A Brief Introduction to Legal History
Authors:Ladislav Vojáček, Jaromír Tauchen, Karel Schelle, Naďa Štachová
Further information
Citation:VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 322 s. ISBN 978-80-210-5462-2.Export BibTeX
@book{940418,
author = {Vojáček, Ladislav and Tauchen, Jaromír and Schelle, Karel and Štachová, Naďa},
address = {Brno},
edition = {1},
keywords = {legal history},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5462-2},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Nástin právních dějin},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Učebnice
Keywords:legal history

Učební pomůcka Nástin právních dějin je určena pro výuku Obecných právních dějin na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.V koncepci učební pomůcky je kladen důraz na novověké právní dějiny.

The textbook "A Brief Introduction to Legal History" is intended for teaching of History of Law on the Faculty of Law, Masaryk University in Brno. As for the teaching concept of this textbook, emphasis is placed on the modern history of law.