Publication details

 

Nástin právních dějin

book coverUčební pomůcka Nástin právních dějin je určena pro výuku Obecných právních dějin na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Obsahově je přizpůsobena omezenému rozsahu výuky tohoto předmětu, proto si neklade za cíl podrobně postihnout vývoj v jednotlivých zemích a zaměřuje se především na obecnější otázky, které podstatným způsobem ovlivňovaly nebo spoluvytvářely podobu práva a státního uspořádání především na evropském kontinentu, a na vybrané státy (podrobnější a komplexnější informace o... more

Basic information
Original title:Nástin právních dějin
Title in English:A Brief Introduction to Legal History
Authors:Ladislav Vojáček, Jaromír Tauchen, Karel Schelle, Naďa Štachová
Further information
Citation:VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel SCHELLE a Naďa ŠTACHOVÁ. Nástin právních dějin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 322 s. ISBN 978-80-210-5462-2.Export BibTeX
@book{940418,
author = {Vojáček, Ladislav and Tauchen, Jaromír and Schelle, Karel and Štachová, Naďa},
address = {Brno},
edition = {1},
keywords = {legal history},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5462-2},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Nástin právních dějin},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Učebnice
Keywords:legal history

Učební pomůcka Nástin právních dějin je určena pro výuku Obecných právních dějin na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.V koncepci učební pomůcky je kladen důraz na novověké právní dějiny.

The textbook "A Brief Introduction to Legal History" is intended for teaching of History of Law on the Faculty of Law, Masaryk University in Brno. As for the teaching concept of this textbook, emphasis is placed on the modern history of law.