Publication details

 

Civilní soudnictví a nový občanský zákoník

Basic information
Original title:Civilní soudnictví a nový občanský zákoník
Title in English:Civil Justice and the New Civil Code
Author:Petr Lavický
Further information
Citation:LAVICKÝ, Petr. Civilní soudnictví a nový občanský zákoník. Soudce, Havlíček Brain Team, 2011, roč. 13, č. 9, s. 4-14. ISSN 1211-5347.Export BibTeX
@article{951172,
author = {Lavický, Petr},
article_number = {9},
keywords = {civil code;civil procedure},
language = {cze},
issn = {1211-5347},
journal = {Soudce},
title = {Civilní soudnictví a nový občanský zákoník},
volume = {roč. 13},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Periodical
Keywords:civil code;civil procedure

Článek se zabývá otázkou, jaké dopady může mít přijetí připravovaného občanského zákoníku na fungování civilního řízení soudního.

The article deals with the question of impact of preparing new civil code on functioning of civil procedure.