Publication details

 

Doložky veřejného blaha a neurčité právní pojmy v nacistickém smluvním právu

book cover

Basic information
Original title:Doložky veřejného blaha a neurčité právní pojmy v nacistickém smluvním právu
Title in English:Public Welfare Clauses and Vague Concepts of the Nazi Conract Law
Author:Jaromír Tauchen
Further information
Citation:TAUCHEN, Jaromír. Doložky veřejného blaha a neurčité právní pojmy v nacistickém smluvním právu. In COFOLA 2011: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 220 - 243, 23 s. ISBN 978-80-210-5582-7.Export BibTeX
@inproceedings{953262,
author = {Tauchen, Jaromír},
address = {Brno},
booktitle = {COFOLA 2011: the Conference Proceedings},
keywords = {Private law; Third Reich; Nazi law; unlimited interpretation; general clause; public welfare clauses},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5582-7},
pages = {220 - 243},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Doložky veřejného blaha a neurčité právní pojmy v nacistickém smluvním právu},
url = {http://www.law.muni.cz/dokumenty/13178},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
WWW:link to a new windowhttp://www.law.muni.cz/dokumenty/13178
Type:Article in Proceedings
Keywords:Private law; Third Reich; Nazi law; unlimited interpretation; general clause; public welfare clauses

Účelem tohoto příspěvku je přiblížit českému čtenáři některé změny v pojetí obligačního práva, ke kterým došlo v Německu po roce 1933. Pozornost je věnována především tzv. "doložkám veřejného blaha" a dalším neurčitým právním pojmům, jako byly dobré mravy či dobrá víra a jejich zneužití ve smluvním právu. Velkou část příspěvku tvoří analýza konkrétních rozhodnutí německých soudů, na kterých autor demonstruje zásahy do nejzákladnějších zásad soukromého práva; ty byly provedeny právě na základě výkladu generálních klauzulí a jiných neurčitých právních pojmů.

The so called public welfare clauses are characteristic for the Nazi enactments in both, the public and the private law. The public welfare clauses were nothing but vague concepts of law, which influenced the interpretation of law in the practice of the courts. Through these clauses, the Nazi ideological “welfare of the community has priority over the welfare of an individual” principle was enforced. Consequently, the general clauses coming from the Weimar Republic period were interpreted differently and after 1933, new ones were massively created. These vague concepts of law made it possible to change the adopted law (which was influenced by liberal ideas) through legal interpretation, without intervention of the legislator. The intention of Nazis was to keep a semblance of legality – they wanted to incite the impression, that after their takeover of power, the law was being changed not by passing statutes arbitrarily, but in a completely legal manner.

Related projects: