Publication details

 

Přímý a incidenční účinek směrnice - vývoj, současný stav a zdůvodnění

Basic information
Original title:Přímý a incidenční účinek směrnice - vývoj, současný stav a zdůvodnění
Title in English:Direct and Incidental Effect of a Directive - Developement, Recent State and Justification
Author:David Sehnálek
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Law sciences
WWW:link to a new windowhttp://www.ja-sr.sk/files/C_P_D_final_tlac.pdf
Type:Article in Proceedings
Keywords:Direct Effect; Incidental Effect; Directives.

V článku je rozebírána problematika přímého účinku směrnice v judikatuře Soudního dvora s důrazem na uchopení tohoto jevu v současné době.

The article focuses on the principle of direct effect of a directive. The main attention was given to the case law of the Court of Justice, especially the recent one.

Related projects: