Publication details

 

Přímý a incidenční účinek směrnice - vývoj, současný stav a zdůvodnění

Basic information
Original title:Přímý a incidenční účinek směrnice - vývoj, současný stav a zdůvodnění
Title in English:Direct and Incidental Effect of a Directive - Developement, Recent State and Justification
Author:David Sehnálek
Further information
Citation:SEHNÁLEK, David. Přímý a incidenční účinek směrnice - vývoj, současný stav a zdůvodnění. In Gabriela Urbanská, Eva Dobrovolná, Marián Rozbora. Európske a národne rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií. 1. vyd. Pezinok: Justičná Akadémia Slovenskej republiky, 2011. s. 217-228, 12 s. ISBN 978-80-970207-3-6.Export BibTeX
@inproceedings{955215,
author = {Sehnálek, David},
address = {Pezinok},
booktitle = {Európske a národne rozmery civilného práva, etický rozmer a zodpovednosť právnických profesií},
edition = {1. vyd.},
editor = {Gabriela Urbanská, Eva Dobrovolná, Marián Rozbora},
keywords = {Direct Effect; Incidental Effect; Directives.},
language = {cze},
location = {Pezinok},
isbn = {978-80-970207-3-6},
pages = {217-228},
publisher = {Justičná Akadémia Slovenskej republiky},
title = {Přímý a incidenční účinek směrnice - vývoj, současný stav a zdůvodnění},
url = {http://www.ja-sr.sk/files/C_P_D_final_tlac.pdf},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
WWW:link to a new windowhttp://www.ja-sr.sk/files/C_P_D_final_tlac.pdf
Type:Article in Proceedings
Keywords:Direct Effect; Incidental Effect; Directives.

V článku je rozebírána problematika přímého účinku směrnice v judikatuře Soudního dvora s důrazem na uchopení tohoto jevu v současné době.

The article focuses on the principle of direct effect of a directive. The main attention was given to the case law of the Court of Justice, especially the recent one.

Related projects: