Publication details

 

Domácí vězení v české právní úpravě

Basic information
Original title:Domácí vězení v české právní úpravě
Title in English:House Arrest in the Czech Legal Regulation
Author:Věra Kalvodová
Further information
Citation:KALVODOVÁ, Věra. Domácí vězení v české právní úpravě. In Záhora,J.. Aktuálne otázky trestného zákonodárstva. Pocta prof. JUDr. Milanovi Čičovi, DrSc.et. mult. Dr. h.c. k 80. narodeninám. Bratislava: Eurokódex, s.r.o., 2012. s. 103-112, 10 s. ISBN 978-80-89447-63-3.Export BibTeX
@inproceedings{968165,
author = {Kalvodová, Věra},
address = {Bratislava},
booktitle = {Aktuálne otázky trestného zákonodárstva. Pocta prof. JUDr. Milanovi Čičovi, DrSc.et. mult. Dr. h.c. k 80. narodeninám},
editor = {Záhora,J.},
keywords = {House arrest; the alternative sanctions; amendment to the Criminal Code; the sentence of imprisonment; the system of criminal law sanctions; sample control; electronical monitoring.},
howpublished = {tištěná verze "print"},
language = {cze},
location = {Bratislava},
isbn = {978-80-89447-63-3},
pages = {103-112},
publisher = {Eurokódex, s.r.o.},
title = {Domácí vězení v české právní úpravě},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Proceedings
Keywords:House arrest; the alternative sanctions; amendment to the Criminal Code; the sentence of imprisonment; the system of criminal law sanctions; sample control; electronical monitoring.

Příspěvek se zabývá vybranými aspekty trestu domácího vězení, jenž představuje jednu z alternativ trestu odnětí svobody v sankčním systému českého trestního práva. Je zaměřen především na problematické otázky spojené s tímto trestem a s jeho výkonem, a to i v kontextu s novelou trestního zákoníku, která přináší do právní úpravy domácího vězení podstatné změny.

This article deals with some aspects of house arrest which is one of possible alternatives of the unsuspended sentence of imprisonment in the Czech system of punishments. It is aimed at problems connected with this punishment and its execution first of all, also from the point of view of amendment to the Criminal Code which has introduced significant changes of the house arrest.

Related projects: