Publication details

 

Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu

Basic information
Original title:Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu
Title in English:Good Faith as a Principle of Contract Law in International Trade
Author:Zdeněk Nový
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Monograph
Keywords:Abuse of rights; Arbitration; CISG; Contract; DCFR; Good faith; Equity; English law; French law; German law; International commerce;Lex mercatoria; Venire contra factum proprium; Private international law; UNIDROIT Principles; US law; unification

Kniha monograficky zpracovává postavení princpu dobré víry v oblasti mezinárodních obchodních smluv.

The book analyses the role of good faith in the law of international commercial contracts.