Publication details

 

Zpracování osobních údajů

Basic information
Original title:Zpracování osobních údajů
Title in English:Personal Data Protection
Author:Libor Kyncl
Further information
Citation:KYNCL, Libor. Zpracování osobních údajů. 2011.Export BibTeX
@misc{972036,
author = {Kyncl, Libor},
keywords = {Personal data processing;personal data administration;aggregation;CCTV cameras;data processing consent.},
language = {cze},
title = {Zpracování osobních údajů},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Workshop
Keywords:Personal data processing;personal data administration;aggregation;CCTV cameras;data processing consent.

Workshop byl koncipován formou specializovaného semináře pro pracovníky vysokých škol s diskuzí, na kterém byly diskutovány následující oblasti: - agregace, - dodržení účelu zpracování, - omezení souhlasu u user generated content, - vzájemná odpovědnost uživatelů za zásahy do osobnostních práv, - forma souhlasu se zpracováním osobních údajů, - proporcionalitu účelu a rozsahu zachovávaných údajů (možnosti zneužití a právní obrana proti němu), - získávání a zpracovávání údajů z CCTV, - veřejnoprávní dohled na úseku ochrany osobních údajů - posuzování technického zabezpečení osobních údajů.

Workshop had a form of seminar for the employees of the universities with the extensive discussion. The topic of the workshop was personal data protection, aggregation of the personal data, consent by the subject of data and its limitations, personal data from CCTV cameras and data protection supervision.