Publication details

 

Akciová společnost na prahu rekodifikace: základní novinky

Basic information
Original title:Akciová společnost na prahu rekodifikace: základní novinky
Title in English:Corporation and the new Act on Corporations
Author:Jan Lasák
Further information
Citation:LASÁK, Jan. Akciová společnost na prahu rekodifikace: základní novinky. Obchodněprávní revue, Praha: C. H. Beck, 2012, roč. 4, č. 2, s. 46 - 51. ISSN 1803-6554.Export BibTeX
@article{973856,
author = {Lasák, Jan},
article_location = {Praha},
article_number = {č. 2},
keywords = {corporation},
language = {cze},
issn = {1803-6554},
journal = {Obchodněprávní revue},
title = {Akciová společnost na prahu rekodifikace: základní novinky},
volume = {roč. 4},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Periodical
Keywords:corporation

Článek se zabývá novinkami v právní úpravě akciové společnosti v souvislosti s rekodifikací.

This article deals with new aspects of the regulation of a corporation with respect to the new act of corporations.