Publication details

 

Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu

Basic information
Original title:Dobrá víra jako princip smluvního práva v mezinárodním obchodu
Title in English:Good faith as a principle of contract law in international trade
Author:Zdeněk Nový
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Účelové publikace