Publication details

 

Kódování práva

Basic information
Original title:Kódování práva
Title in English:Coding of Law
Author:Radim Polčák
Further information
Citation:POLČÁK, Radim. Kódování práva. Právník, Ústav státu a práva AV ČR, 2012, roč. 151, č. 1, s. 52-80. ISSN 0231-6625.Export BibTeX
@article{975674,
author = {Polčák, Radim},
article_number = {1},
keywords = {cybernetics;code;sources of law},
language = {cze},
issn = {0231-6625},
journal = {Právník},
title = {Kódování práva},
volume = {151},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Periodical
Keywords:cybernetics;code;sources of law

Článek analyzuje kód práva a prostřednictvím kybernetických metod rozebírá problémy formálního vyjadřování právních pravidel.

The article analyzes the code of the law and discusses problems of formal utterance of legal rules.