Publication details

 

Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 2 (2012)

Basic information
Original title:Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 2 (2012)
Title in English:Proceedings of the seminar. Proceedings of the doctoral seminar of the Department of the History of State and Law Faculty of Law No. 2 (2012)
Authors:Ladislav Vojáček, Jaromír Tauchen (Eds.)
Further information
Citation:VOJÁČEK, Ladislav a Jaromír TAUCHEN. Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 2 (2012). Brno: The European Society for History of Law, 2012. 88 s. ISBN 978-80-87475-15-7.Export BibTeX
@misc{977145,
author = {Vojáček, Ladislav and Tauchen, Jaromír},
address = {Brno},
keywords = {Legal History; doctoral studies},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-87475-15-7},
publisher = {The European Society for History of Law},
title = {Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 2 (2012)},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Editorství tématického sborníku
Keywords:Legal History; doctoral studies

Katedra dějin státu a práva předkládá čtenářům druhý svazek sborníku z doktorandského semináře, navazující na úvodní svazek s příspěvky z prvního doktorandského semináře z konce letního semestru akademického roku 2010/2011. Druhý seminář se konal v předvánočním čase minulého roku (14. prosince) a své příspěvky z něj připravilo pro publikaci ve sborníku deset doktorandů. Abecedně řazené příspěvky interních i externích doktorandů představují – podobně jako v prvním svazku – velmi širokou škálu rozmanitých témat z různých časových období. Převa-žují však příspěvky věnované starším vývojovým fázím. Významně se o to pochopitelně zasloužili romanisté, ale zdatně jim sekundovali též právní historici, včetně těch, pro něž starověk a středověk nejsou hlavním předmětem zájmu.

On 14 December 2011 held seminars and combined PhD presenčního Studies Department of History of the State and the law. PhD study program on it for participation of their supervisors and other department members exchanged experiences from present study and presented partial results of his research, based on their dissertation topics.