Publication details

 

Co přinesl a nepřinesl nález sp. zn. Pl. ÚS 17/10 o platech státních zástupců

Basic information
Original title:Co přinesl a nepřinesl nález sp. zn. Pl. ÚS 17/10 o platech státních zástupců
Title in English:Notes on judgment on state attorneys´ salaries
Author:Petr Jäger
Further information
Citation:JÄGER, Petr. Co přinesl a nepřinesl nález sp. zn. Pl. ÚS 17/10 o platech státních zástupců. Státní zastupitelství, Praha: Novatrix, s.r.o., 2012, roč. 10, č. 2, s. 19-22. ISSN 1214-3758.Export BibTeX
@article{979376,
author = {Jäger, Petr},
article_location = {Praha},
article_number = {č. 2},
keywords = {state attorney; public prosecutor; salary; independence of state attorneys; independence of public prosecutors},
language = {cze},
issn = {1214-3758},
journal = {Státní zastupitelství},
title = {Co přinesl a nepřinesl nález sp. zn. Pl. ÚS 17/10 o platech státních zástupců},
volume = {roč. 10},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Periodical
Keywords:state attorney; public prosecutor; salary; independence of state attorneys; independence of public prosecutors

Článek se zabývá hlavními závěry nálezu sp. zn. Pl. ÚS 17/10 ze dne 28. 6. 2011, jímž bylo rozhodováno o ústavnosti platové restrikce vůči státním zástupcům za rok 2010. Komentována je rovina spravedlivé odměny dle čl. 28 Listiny základních práv a svobod, rovina ústavního postavení státního zastupitelství dle čl. 80 Ústavy a rovina neakcesorické rovnosti dle čl. 1 Listiny. Závěrem je analyzován poměr mezi většinovým stanoviskem a závěry soudců s odlišnými stanovisky s cílem zjistit stabilitu právního názoru pléna Ústavního soudu na ústavněprávní charakter nezávislost státního zastupitelství.

Article deals with recent judgment of the Constitutional Court of the Czech Republic [Judgment file reference Pl. ÚS 17/10 issued on 28 June 2011] on salary limitations imposed on state attorneys representing public prosecution. Key remarks are made about the judgment in the light of the right to fair remuneration, the right to equal treatment by the state and specific constitutional position of state attorneys (public prosecutors) as protected by Czech constitutional order. Finally, there is a brief analysis of concurring opinions and dissenting opinions to the judgment.