Publication details

 

Jak přežít právní změny roku 2012

Basic information
Original title:Jak přežít právní změny roku 2012
Author:Tomáš Hülle
Further information
Citation:
Export BibTeX
WWW:link to a new windowhttp://ekonom.ihned.cz/c1-54347880-jak-prezit-pravni-zmeny-roku-2012
Type:Article in Periodical