Publication details

 

Právnické školy podvádějí studenty

Basic information
Original title:Právnické školy podvádějí studenty
Author:Tomáš Hülle
Further information
Citation:
Export BibTeX
WWW:link to a new windowhttp://ekonom.ihned.cz/c1-54736390-pravnicke-skoly-podvadeji-studenty
Type:Article in Periodical