Publication details

 

Česko - polská právní komparatistika

Basic information
Original title:Česko - polská právní komparatistika
Title in English:Czech - Polish Law Comparison
Authors:Damian Czudek, Michal Kozieł
Further information
Citation:CZUDEK, Damian a Michal KOZIEŁ. Česko - polská právní komparatistika. 2012.Export BibTeX
@proceedings{982698,
author = {Czudek, Damian and Kozieł, Michal},
keywords = {Law; comparison; Czech republic; Poland},
language = {cze},
title = {Česko - polská právní komparatistika},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Conference
Keywords:Law; comparison; Czech republic; Poland

Hlavním posláním konference „Česko – polská právní komparatistika“ je vytvoření platformy pro podporu a rozvoj mladých vědeckých pracovníků a vědecké práce jako takové v oblasti právní komparatistiky, jež je v dnešním stále se „zmenšujícím“ světe velice důležitou metodou vědeckého poznání. Účastníci konference se budou zabývat analýzou a srovnáváním vybraných institutů v právním řádu Polska a České republiky.

The main goal of the conference is to create platfor for young scientists and scientific work in the field of comarative law.

Related projects: