Publication details

 

Architektonická perla Dietrichsteinů v Polné. Uměleckohistorický průvodce prohlídkovou trasou děkanským kostelem Nanebevzetí Panny Marie

Basic information
Original title:Architektonická perla Dietrichsteinů v Polné. Uměleckohistorický průvodce prohlídkovou trasou děkanským kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Title in English:Architectonical pearl of Dietrichstein s in Polná. Art historical guide of tour of the Virgin Mary´s assumption church
Authors:Michaela Šeferisová Loudová, Filip Plašil
Further information
Citation:ŠEFERISOVÁ LOUDOVÁ, Michaela a Filip PLAŠIL. Architektonická perla Dietrichsteinů v Polné. Uměleckohistorický průvodce prohlídkovou trasou děkanským kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Polná: Římskokatolická farnost-děkanství Polná Město Polná, 2012. 39 s.Export BibTeX
@article{983365,
author = {Šeferisová Loudová, Michaela and Plašil, Filip},
address = {Polná},
keywords = {The Virgin Mary s Assumption Church in Polná; Domenico d Angeli; Giacomo Antonio Corbellini; Martino Altomonte; Jonas Drentwett; Luca Antonio Colomba; Václav Jindřich Nosek (Nosecký)},
language = {cze},
location = {Polná},
publisher = {Římskokatolická farnost-děkanství Polná Město Polná},
title = {Architektonická perla Dietrichsteinů v Polné. Uměleckohistorický průvodce prohlídkovou trasou děkanským kostelem Nanebevzetí Panny Marie},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Art, architecture, cultural heritage
Type:Popularization text
Keywords:The Virgin Mary s Assumption Church in Polná; Domenico d Angeli; Giacomo Antonio Corbellini; Martino Altomonte; Jonas Drentwett; Luca Antonio Colomba; Václav Jindřich Nosek (Nosecký)

Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polné patří díky své výzdobě k nejpůsobivějším v České republice. Stavebník chrámu kníže Leopold z Dietrichsteinu na stavbu povolal řadu předních umělců z celé Evropy, kteří ve stejné době pracovali na jeho dalších projektech ve Vídni a Mikulově. Průvodce popisuje historii stavby, její architekturu a výzdobu interiéru a přináší řadu nových zjištění o umělecké výzdobě chrámu, umělcích činných v Polné a jejich donátorech.

Thanks to its interior, the Virgin Mary s Assumption Church in Polná is one of the Czech Republic s most spectacularly decorated churches. Owing to the generous endowment, Prince Leopold of Dietrichsten, the builder of the temple, engaged a number of prominent foreign masters of significant repute in all of Europe, who had been working at the time on projects of House Dietrichstein in Vienna and Mikulov. The Guide describes the history of the building, its architecture and interior s decoration and brings a number of new findings about artistic decoration of the temple, artists working in Polná and their donators.