Publication details

 

Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení

Basic information
Original title:Přehled judikatury ve věcech bezdůvodného obohacení
Title in English:Summary of case-law in unjust enrichment cases
Author:Petr Lavický
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Přehledové a vzdělávací texty
Keywords:unjust enrichment; case-law; civil law

Práce obsahuje vybraná rozhodnutí ve věcech bezdůvodného obohacení.

Book contains selected decisions in unjust enrichment cases (mainly decisions of the Supreme Court).