Publication details

 

Duševní? Vlastnictví?

Basic information
Original title:Duševní? Vlastnictví?
Title in English:Intellectual? Property?
Author:Radim Polčák
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Periodical
Keywords:intellectual property

Článek diskutuje podstatu konceptu ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím restriktivních absolutních práv.

The article discusses the concept of protection of intellectual property through restrictive absolute rights.

Related projects: