Publication details

 

Duševní? Vlastnictví?

Basic information
Original title:Duševní? Vlastnictví?
Title in English:Intellectual? Property?
Author:Radim Polčák
Further information
Citation:POLČÁK, Radim. Duševní? Vlastnictví? Soudce, Praha: Havlíček Brain Team, Karlovo náměstí 24, 110 00 Praha 1, 2012, roč. 14, č. 5, s. 11-18. ISSN 1211-5347.Export BibTeX
@article{985451,
author = {Polčák, Radim},
article_location = {Praha},
article_number = {5},
keywords = {intellectual property},
language = {cze},
issn = {1211-5347},
journal = {Soudce},
title = {Duševní? Vlastnictví?},
volume = {14},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Periodical
Keywords:intellectual property

Článek diskutuje podstatu konceptu ochrany duševního vlastnictví prostřednictvím restriktivních absolutních práv.

The article discusses the concept of protection of intellectual property through restrictive absolute rights.

Related projects: