Publication details

 

Působení práva EU ve svéře českého práva a informační společnosti

Basic information
Original title:Působení práva EU ve svéře českého práva a informační společnosti
Title in English:The applicability of EU law on Czech information society
Author:Radim Polčák
Further information
Citation:POLČÁK, Radim. Působení práva EU ve svéře českého práva a informační společnosti. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2011, roč. 19, č. 4, s. 392-396. ISSN 1210-9126.Export BibTeX
@article{985453,
author = {Polčák, Radim},
article_location = {Brno},
article_number = {4},
keywords = {ICT law;information society},
language = {cze},
issn = {1210-9126},
journal = {Časopis pro právní vědu a praxi},
title = {Působení práva EU ve svéře českého práva a informační společnosti},
volume = {19},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Law sciences
Type:Article in Periodical
Keywords:ICT law;information society

Článek rekapituluje výsledky výzkumu v oboru aplikace evropského práva na právní vztahy vznikající z českých slušeb informační společnosti.

The article reviews finding of the research of legal issues arising from the applicability of European law on Czech services of information society.

Related projects: