Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 699

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 5Letter F, page 5Letter G, page 6Letter H, page 6Letter CH, page 6Letter I, page 6Letter J, page 7Letter K, page 7Letter L, page 9Letter M, page 9Letter N, page 10Letter O, page 12Letter P, page 13Letter Q, page 16Letter R, page 16Letter S, page 17Letter T, page 19Letter U, page 21Letter V, page 21Letter W, page 23Letter X, page 23Letter Y, page 23Letter Z, page 23
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 699 records, displayed 1 - 30

 

BURSÍKOVÁ, Lenka.
(Ne)podjatost v řízení o rozkladu?. In Dny práva 2013 - Days of law 2013. : 2014. 2013.


more

 

HURDÍK, Jan - FIALA, Josef.
‘Czech Republic’. In International Encyclopaedia of Laws: No 81 Contracts. - updated monograph by 2014. Vyd. updated text by 2014. Aalpen an den Rijn : Kluwer Law Int., 2014. 148 pp. Contracts sv. 81. ISBN 978-90-6544-941-2.


more

 

RUBAN, Radek.
§ 119 (Povinnost právnické osoby vést spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 616-619.


more

 

RUBAN, Radek.
§ 127 (Jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 677-683.


more

 

RUBAN, Radek.
§ 174−184 (Přeměna právnické osoby). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 919-948.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva - RUBAN, Radek.
§ 3024 (Zahraniční fyzické a právnické osoby). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 2303-2304.


more

 

HORECKÝ, Jan.
§ 34 § 35. In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 616-619.


more

 

KOUDELKA, Zdeněk.
3. Dny práva Visegradu - Problémy ústavnosti v civilním i trestním řízení. 2014. CZE, Kroměříž. 27.2.2014 - 28.2.2014, European Activity.


more

 

KOUDELKA, Zdeněk.
A közvetlen államföválasztás kérdése a Csech Köztársaságban. Közjogi Szemle, Budapest, HVG-ORAC, Hungary. ISSN 1789-6991, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 17-25.


more

 

ŽIDEK, Dominik.
Aarhuská úmluva ve světle judikatury SDEU, českých a slovenských soudů. Vyd. COFOLA 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

JANOUŠEK, Michal.
Absolutní nebo relativní (ne)platnost lichvy?. Vyd. Olomoucké právnické dny. 2014.


more

 

SKULOVÁ, Soňa - POTĚŠIL, Lukáš - HEJČ, David.
Administrative Appeals, Ombudsman, and Other ADR Tools in the Czech Administrative Law. In Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law. Vyd. první. Heidelberg New York Dordrecht London : Springer, 2014. International, Foreign and Comparative Law, ISBN 978-3-642-34945-4, pp. 393-420.


more

 

ROHOŇOVÁ, Michaela.
Administratívny vs. policajný model finančných spravodajských jednotiek v zjednocujúcej sa Európe. In Cofola 2014: The Conference Proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Adoption and International Adoption: the Czech Republic Experience. 2014.


more

 

ŠTACHOVÁ, Naďa.
Advocates in the Critical Eyes of Society. In SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Conference Proceedings. Volume I. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2014. ISBN 978-619-7105-25-4, pp. 499-506. 2014, Albena.


more

 

RIGEL, Filip.
Aktivní legitimace spolků k podání návrhu na zrušení OOP. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2014, no. 9, pp. 310-312.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Aktuality české právní informatiky. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2014, vol.  4, no.  8, pp. 60-62.


more

 

KLESNIAKOVÁ, Jana.
Aktuálne opatrenia eliminujúce daňové úniky realizované v Slovenskej republike. 2014.


more

 

FIALOVÁ, Eva.
Aktuální judikatura NSS k ochraně osobních údajů. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova Univerzita. ISSN 1804-5383, 2014, vol. 5, no. 9, pp. 215-220.


more

 

KYSELOVSKÁ, Tereza.
Aktuální judikatura Soudního dvora EU ke spotřebitelským smlouvám. 2014.


more

 

STUPKA, Václav.
Aktuální otázky kyberkriminality II.. 2014. .


more

 

ONDREJOVÁ, Dana.
Aktuální otázky práva proti nekalé soutěži. 2014. CZE, Brno. 3.4.2014 - 3.4.2014, European Activity.


more

 

HARAŠTA, Jakub.
Akvizice lodí třídy Mistral Ruskou federací. Vojenské Rozhledy, Ministerstvo obrany ČR-OKP. ISSN 1210-3292, 2014, vol. 23, no. 3, pp. 106-111.


more

 

MOLEK, Pavel.
Alternativní řešení sporů z pohledu akademické obce - ústavní právo. 2014.


more

 

KALVODOVÁ, Věra.
Alternativní sankce a novely trestního zákoníku - nový trend v alternativním trestání?. In Restoratívna justícía a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. Praha : Leges, s.r.o, 2014. ISBN 978-80-7502-034-5, pp. 104 - 113. 2014, Trnava, Slovensko.


more

 

DOBEŠ, Matěj.
Anne-Karin Grill: Civil Procedure - A Q&A Guide to Litigation in Austria. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2014.


more

 

HAVELKA, Libor - KONDELOVÁ, Alžbeta - PAVEL, Aleš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011. Evropský justiční prostor: vybrané problémy v rozhodovací praxi českých civilních soudů (třetí část). Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol.  22, no. 10, pp. 370-380.


more

 

HAVELKA, Libor - KONDELOVÁ, Alžbeta - PAVEL, Aleš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011. Základní zásady aplikace unijního práva v praxi českých soudů (první část). Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 6.


more

 

HAVELKA, Libor - KONDELOVÁ, Alžbeta - PAVEL, Aleš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011.Spotřebitelské právo v rozhodovací praxi českých soudů (2. část). Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 8/2014, pp. 295-303.


more

 

VÝBORNÝ, Štěpán.
Aplikovatelnost trestu „zákazu vstupu“ (§ 76 TrZ) při postihu extremismu. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2014, vol. 12, no. 2, pp. 29-34.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 699 records, displayed 1 - 30