Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 79

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 1Letter K, page 1Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 2Letter P, page 2Letter Q, page 2Letter R, page 3Letter S, page 3Letter T, page 3Letter U, page 3Letter V, page 3Letter W, page 3Letter X, page 3Letter Y, page 3Letter Z, page 3
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 79 records, displayed 1 - 30

 

RUBAN, Radek.
Actio pro socio in der tschechischen Rechtsprechung. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, C.H. Beck, Germany. 2015.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Aktuální vývoj kriminality na úseku drogové trestné činnosti. 2015.


more

 

MÍŠEK, Jakub - HARAŠTA, Jakub.
Analýza praktických dopadů rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Google Spain. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, vol. 2015, no. 1-2, pp. 30-34.


more

 

TOMÁŠKOVÁ, Eva - KERLINOVÁ, Alena.
Approach to Employees in Public Administration Organizations. In Hradec Economic Days 2015: Peer-Reviewed Conference Proceedings, vol. 5. Vyd. 1st ed. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-550-9, pp. 286-294. 3.2.2015, Hradec Králové.


more

 

PONDIKASOVÁ, Tereza.
Civilní dovolání jako řádný nebo mimořádný opravný prostředek?. 2015.


more

 

KYSELOVSKÁ, Tereza - PROVAZNÍK, Jan - SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly - VIRDZEKOVÁ, Alica - KADLUBIEC, Vojtěch.
COFOLA 2015. 2015. CZE, Lednice. 16.4.2015 - 18.4.2015, Worldwide Activity.


more

 

DRLIČKOVÁ, Klára - KYSELOVSKÁ, Tereza.
COFOLA International 2015. 2015. CZE, Lednice. 16.4.2015 - 18.4.2015, Worldwide Activity.


more

 

SEHNÁLEK, David.
Competences of the EU and the Relationship between the Regulation on Evidence Taking and Hague conventions. 2015.


more

 

BEJČEK, Josef - NERUDA, Robert - PETR, Michal - RAUS, David.
Competition Law in the Czech Republic. Kluwer Law International, 2015. ISBN 978-90-411-5879-6.


more

 

BEJČEK, Josef - NERUDA, Robert - PETR, Michal - RAUS, David.
Czech Republic. In International Encyclopaedia od Laws: Competition Law. Kluwer Law International BV, 2015. ISBN 978-90-411-3368-7.


more

 

KALVODOVÁ, Věra.
Členka Komise pro nový trestní řád. . 2015.


more

 

RUBAN, Radek.
Derivative Suit in Czech Corporate Law. In CLTA Annual Conference 2015 - „Corporate Law: local and global dimensions“. Melbourne : 2015.


more

 

SELUCKÁ, Markéta.
Die Informationspflichten des Unternehmers im tschechischen Recht mit Bezug zum Kaufvertrag. In Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs. Richtlinienumsetzung und Gemeinsames Europäisches Kaufrecht in Deutschland und Tschechien. 1. vydání. Tübingen : Mohr Siebeck, 2015. ISBN 978-3-16-153726-4, pp. 47-61. 11.5.2002, Karls-Universität zu Prag.


more

 

KAZDA, Jan.
Die Intrigen gegen die Republik und deren Vorbereitung nach dem Gesetz nr. 50/1923. JURA, Pécs, A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi. 2015, vol. 2015, no. 1, 13 pp.


more

 

book coverFRYŠTÁK, Marek.
Dokazování v přípravném řízení. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 396 pp. učebnice - 509. ISBN 978-80-210-7687-7.


more

 

EMMERT, František.
Dvojí občanství v českém právu. Praha : C. H. Beck, 2015. 130 pp. ISBN 978-80-7400-284-7.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Europeizace a evropské správní právo. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. 22, no. 3, pp. 222 - 229.


more

 

ZARIVNIJ, Petr.
Evropský úřad pro boj proti podvodům - okolnosti vzniku a vyhlídky do budoucna. Státní zastupitelství, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2015, vol. XIII, no. 1, pp. 33-37.


more

 

ZARIVNIJ, Petr.
Future Development in the Field of European Criminal Law. 2015.


more

 

KOLMAN, Petr.
Hrad a právo na informace. Praha : Mladá fronta deník E15, 2015.


more

 

ŠIPULOVÁ, Katarína.
Ideology and International Human Rights Commitments in Post-communist Regimes: Cases of the Czech Republic and Slovakia. 2015.


more

 

NOVÝ, Zdeněk.
Imunita státu a uznání a výkon rozhodčího nálezu v mezinárodní investiční arbitráži. Právní rozhledy, Praha, C.H. BECK. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 2015, no. 5, pp. 166-173.


more

 

KOLMAN, Petr.
INMEC (CEITEC Science Park): Rozhodovací praxe UOHS k vyjimkám ohledně vědy, výzkumu a inovací. 2015.


more

 

BEJČEK, Josef - NERUDA, Robert - PETR, Michal - RAUS, David.
International Encyclopedia of Laws - Competition Law Czech Republic. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2015. 197 pp. Law and Business. ISBN 978-90-411-3368-7.


more

 

LIŠKA, Michal - VITOUL, Vlastimil.
Introduction of a new trust-like institute in the Czech republic. Annual Center Review, Bialystok, imp. de F. Plantade. ISSN 0362-1529, 2015, 14 pp.


more

 

JIRUŠEK, Martin.
Jak nejlépe zajistit energetickou bezpečnost Evropy?. 2015.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Jaké novinky přinesl služební zákon. Moderní obec, Profi Press s. r. o., Estonia. ISSN 1211-0507, 2015, vol. neuveden, no. 1, pp. 37 - 38.


more

 

BARVÍNKOVÁ, Michala.
Jednotný dědický statut dle Nařízení o dědictví. 2015.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Kapitola 1. O rodinném právu. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 25 pp. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-552-7.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Kapitola 11. Rodiče a děti. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 34 pp. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-552-7.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|Next pageLast page
found: 79 records, displayed 1 - 30