Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 125

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 1Letter G, page 1Letter H, page 1Letter CH, page 1Letter I, page 1Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 2Letter O, page 3Letter P, page 3Letter Q, page 3Letter R, page 3Letter S, page 4Letter T, page 4Letter U, page 4Letter V, page 4Letter W, page 4Letter X, page 4Letter Y, page 4Letter Z, page 4
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 125 records, displayed 1 - 30

 

KOSAŘ, David - BOBEK, Michal.
‘Euro-products’ and Institutional Reform in Central and Eastern Europe: A Critical Study in Judicial Councils. In Central European Judges under the European Influence: The Transformative Power of the EU Revisited. Vyd. forthcoming. Oxford : Hart Publishing, 2015. EU Law in the Member States.


more

 

RUBAN, Radek.
Actio pro socio in der tschechischen Rechtsprechung. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, München, C.H. Beck, Germany. ISSN 0941-6293, 2015, vol. 24, no. 3, pp. 77-81.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Aktuální vývoj kriminality na úseku drogové trestné činnosti. 2015.


more

 

MÍŠEK, Jakub - HARAŠTA, Jakub.
Analýza praktických dopadů rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Google Spain. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, vol. 2015, no. 1-2, pp. 30-34.


more

 

TOMÁŠKOVÁ, Eva - KERLINOVÁ, Alena.
Approach to Employees in Public Administration Organizations. In Hradec Economic Days 2015: Peer-Reviewed Conference Proceedings, vol. 5. Vyd. 1st ed. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-550-9, pp. 286-294. 3.2.2015, Hradec Králové.


more

 

PONDIKASOVÁ, Tereza.
Civilní dovolání jako řádný nebo mimořádný opravný prostředek?. 2015.


more

 

KYSELOVSKÁ, Tereza - PROVAZNÍK, Jan - SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly - VIRDZEKOVÁ, Alica - KADLUBIEC, Vojtěch.
COFOLA 2015. 2015. CZE, Lednice. 16.4.2015 - 18.4.2015, Worldwide Activity.


more

 

DRLIČKOVÁ, Klára - KYSELOVSKÁ, Tereza.
COFOLA International 2015. 2015. CZE, Lednice. 16.4.2015 - 18.4.2015, Worldwide Activity.


more

 

SEHNÁLEK, David.
Competences of the EU and the Relationship between the Regulation on Evidence Taking and Hague conventions. 2015.


more

 

BEJČEK, Josef - NERUDA, Robert - PETR, Michal - RAUS, David.
Competition Law in the Czech Republic. Kluwer Law International, 2015. ISBN 978-90-411-5879-6.


more

 

RAZIM, Jakub.
Cum muneribus et donis. Několik poznámek k rituálu darování v česko-říšských vztazích raného středověku. In II. česko-slovenské stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva: Zborník z vedeckej konferencie ktorá sa uskutočnila dňa 11. júna 2014 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Atticum, 2015. ISBN 978-80-971381-8-9, pp. 173-181.


more

 

BEJČEK, Josef - NERUDA, Robert - PETR, Michal - RAUS, David.
Czech Republic. In International Encyclopaedia od Laws: Competition Law. Kluwer Law International BV, 2015. ISBN 978-90-411-3368-7.


more

 

KYSELOVSKÁ, Tereza.
Czech-Polish Workshop on Private International Law. 2015. CZE, University of Wroclaw, Wroclaw, Polsko. 26.2.2015 - 26.2.2015, European Activity.


more

 

KALVODOVÁ, Věra.
Členka Komise pro nový trestní řád. . 2015.


more

 

KALVODOVÁ, Věra.
Členka redakční rady časopisu Česká kriminologie. 2015.


more

 

book coverRADVAN, Michal.
Daně a správa daní. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 130 pp. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 503. ISBN 978-80-210-7746-1.


more

 

STUPKA, Václav.
Data advokátů v cloudu. Data Security Management, TATE International s.r.o. ISSN 1211-8737, 2015, vol. 2015, no. 1, pp. 34-37.


more

 

RUBAN, Radek.
Derivative Suit in Czech Corporate Law. In CLTA Annual Conference 2015 - „Corporate Law: local and global dimensions“. Melbourne : 2015.


more

 

SELUCKÁ, Markéta.
Die Informationspflichten des Unternehmers im tschechischen Recht mit Bezug zum Kaufvertrag. In Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs. Richtlinienumsetzung und Gemeinsames Europäisches Kaufrecht in Deutschland und Tschechien. 1. vydání. Tübingen : Mohr Siebeck, 2015. ISBN 978-3-16-153726-4, pp. 47-61. 11.5.2002, Karls-Universität zu Prag.


more

 

KAZDA, Jan.
Die Intrigen gegen die Republik und deren Vorbereitung nach dem Gesetz nr. 50/1923. JURA, Pécs, A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi. 2015, vol. 2015, no. 1, 13 pp.


more

 

FRYŠTÁK, Marek.
Dokazování v přípravném řízení de lege ferenda. 2015.


more

 

EMMERT, František.
Dvojí občanství v českém právu. Praha : C. H. Beck, 2015. 130 pp. ISBN 978-80-7400-284-7.


more

 

RADVAN, Michal.
EU Tax Policy vs. National Sovereignty of Member States. 2015.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Europeizace a evropské správní právo. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. 22, no. 3, pp. 222 - 229.


more

 

ZARIVNIJ, Petr.
Evropský úřad pro boj proti podvodům - okolnosti vzniku a vyhlídky do budoucna. Státní zastupitelství, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2015, vol. XIII, no. 1, pp. 33-37.


more

 

ZARIVNIJ, Petr.
Future Development in the Field of European Criminal Law. 2015.


more

 

KOLMAN, Petr.
Hrad a právo na informace. Praha : Mladá fronta deník E15, 2015.


more

 

ŠIPULOVÁ, Katarína.
Ideology and International Human Rights Commitments in Post-communist Regimes: Cases of the Czech Republic and Slovakia. 2015.


more

 

NOVÝ, Zdeněk.
Imunita státu a uznání a výkon rozhodčího nálezu v mezinárodní investiční arbitráži. Právní rozhledy, Praha, C.H. BECK. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 2015, no. 5, pp. 166-173.


more

 

KOLMAN, Petr.
INMEC (CEITEC Science Park): Rozhodovací praxe UOHS k vyjimkám ohledně vědy, výzkumu a inovací. 2015.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 125 records, displayed 1 - 30