Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 646

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 5Letter H, page 5Letter CH, page 5Letter I, page 5Letter J, page 6Letter K, page 6Letter L, page 7Letter M, page 8Letter N, page 9Letter O, page 10Letter P, page 12Letter Q, page 15Letter R, page 15Letter S, page 16Letter T, page 18Letter U, page 19Letter V, page 20Letter W, page 21Letter X, page 21Letter Y, page 21Letter Z, page 21
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 646 records, displayed 1 - 30

 

VALC, Jakub.
(Ne) reflektování moderních embryologických poznatků českou interrupční legislativou. 2016.


more

 

JANČÁŘOVÁ, Ilona.
: “Permit procedures for industrial installations and infrastructure projects: Assessing integration and speeding up”. 2016.


more

 

HRDLIČKA, Miloslav.
§ 22 - § 31 Zastoupení. In Občanský soudní řád I. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. Praktický komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016. Praktický komentář, Svazek I., ISBN 978-80-7478-986-1, pp. 113-141.


more

 

DÁVID, Radovan.
§ 35 (Státní zastupitelství v civilním řízení) až § 35a (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v civilním řízení). In Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. Praha : Wolters Kluwer, a s., 2016. Praktický komentář, ISBN 978-80-7478-986-1, pp. 141-145.


more

 

COUFALÍK, Petr.
§ 743–750. In Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. §655–975. 1. vydání. Praha : Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-004-8, 645–691-47 pp.


more

 

COUFALÍK, Petr.
§ 766–770. In Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. §655–975. 1. vydání. Praha : Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-004-8, 785–816-32 pp.


more

 

KOLMAN, Petr.
2015, 2016 - člen redakční rady časopisu Veřejné zakázky a PPP projekty. 2016.


more

 

KOMENDA, Martin - KAROLYI, Matěj.
A Survey on Data-driven Decision Support Systems Using Effective Narrative Pattern. In Proceedings of the 8th International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs). Toulouse, France : 2016. ISBN 978-88-903574-5-9, pp. 819-826. 2016, Toulouse, France.


more

 

URBANOVÁ, Daniela - FRÝDEK, Miroslav.
Actio seu malum carmen - metodologie badatelské práce. 2016.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Adoption and International Adoption: The Czech Republic Experience. In Selections from the Recife Congress. 1. vyd. Amsterdam : ISFL; http://www.isflhome.org/home, 2016. pp. 176 - 188. 2014, Recife.


more

 

ONDREJOVÁ, Dana.
Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016, vol. 2016, no. 4, pp. 17-21.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Akademická samospráva musí být stavovská, nikoli demokratická. MAFRA, a.s., 2016. Česká pozice - internetový magazín deníku Lidové noviny.


more

 

RIGEL, Filip.
Aktivní legitimace k podání návrhu na posouzení ústavnosti § 160 odst. 2 InsZ upravujícího přidělování incidenčních sporů. Soudní rozhledy, Praha : C. H. Beck, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2016, vol. 22, no. 5, pp. 151-153.


more

 

MICHORA, Zdeněk.
Aktuální otázky dokazování v korupčních trestních věcech. Státní zastupitelství, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2016, vol. 14, no. 4, pp. 19-30.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Aktuální právní otázky ve věci novorozených dětí. 2016.


more

 

KALVODOVÁ, Věra - FRYŠTÁK, Marek.
Aktuální problémy výkonu trestu odnětí svobody. 2016.


more

 

KORYTÁROVÁ, Jana - HROMÁDKA, Vít - VÍTKOVÁ, Eva - MARKOVÁ, Leonora - KOUDELKA, Zdeněk.
Akviziční proces Jihomoravského kraje - analýza a doporučení. Vyd. 1. Brno : Jihomoravský kraj, 2016. 130 pp. Nepublikováno.


more

 

LIŠKUTÍN, Tomáš.
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS IN THE ELCTRONIC COMMUNICATIONS MARKET. London : Sciemcee Publishing, London, 2016. ISBN 978-0-9928772-9-3, pp. 8-10. 28.3.2016, London.


more

 

STUPKA, Václav.
AMM and Legal Implications for the Electricity Market. In BIR 2016 Workshops and Doctoral Consortium. Vyd. 1684. CEUR-WS.org, 2016.


more

 

STUPKA, Václav.
Analýza datového provozu jako prevence kybernetických bezpečnostních incidentů. Data Security Management, Praha, TATE International s.r.o. ISSN 1211-8737, 2016, vol. 2016, no. 3, pp. 44-48.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Anotace díla Králík, M. Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy. Bulletin advokacie online, Česká advokátní komora. 2016.


more

 

BENÁK, Jaroslav.
Aplikace derogačních nálezů s odloženou vykonatelností obecnými soudy. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2016, vol. 2016, no. 10, pp. 310-313.


more

 

BÁRTA, Milan.
Aplikační problémy daňového řádu. 1. vydání. Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2016. 178 pp. Neuveden. ISBN 978-80-7418-260-0.


more

 

SVAČEK, Ondřej.
Applicable Law, Interpretation, Inherent and Implied Powers - a Brief Rendezvous with the ICC. Czech Yearbook of Public and Private International Law, Praha, . ISSN 1805-0565, 2016, vol. 7, no. 1, pp. 360-372.


more

 

RADVAN, Michal.
Article 9 of the European Charter of Local Self-Government in the Czech Republic. In Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego / Local Government Financing and European Charter of Local Self-Government. Vyd. 1. Warszawa : CeDeWu, 2016. N/A, ISBN 978-83-7556-847-9, pp. 69-82.


more

 

RADVAN, Michal.
associate editor for Lex Localis - Journal of Local Self-Government. 2016.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva - BARAŃSKI, Artur.
Ausgewählte Fragen des liegenschaftsrechtlichen Vertrauensschutzes unter Berücksichtigung des neukodifizierten tschechischen Privatrechts. In Das Grundbuch im Europa des 21 Jahrhunderts. Berlin : Duncker & Humblot Berlin, 2016. Schriften zum Internationalen Recht 212, ISBN 978-3-428-14638-3, pp. 315-341.


more

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Autonomy of the Parliament and Parliamentary Immunity in the Current Case-law of the Constitutional Court of the Czech Republic. 2016.


more

 

MYŠKA, Matěj - KOŠČÍK, Michal - HARAŠTA, Jakub - STRAKOVÁ, Lucie - MÍŠEK, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel.
Baseline Report of Policies and Barriers of TDM in Europe - Czech National Report. 2016. 31 pp.


more

 

PAVELEK, Ondřej.
Bolestné v prvorepublikové judikatuře. 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 646 records, displayed 1 - 30