Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 431

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 2Letter F, page 3Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 4Letter K, page 5Letter L, page 5Letter M, page 5Letter N, page 6Letter O, page 7Letter P, page 8Letter Q, page 10Letter R, page 10Letter S, page 11Letter T, page 12Letter U, page 13Letter V, page 13Letter W, page 14Letter X, page 14Letter Y, page 14Letter Z, page 14
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 431 records, displayed 1 - 30

 

VALC, Jakub.
(Ne) reflektování moderních embryologických poznatků českou interrupční legislativou. 2016.


more

 

JANČÁŘOVÁ, Ilona.
: “Permit procedures for industrial installations and infrastructure projects: Assessing integration and speeding up”. 2016.


more

 

HRDLIČKA, Miloslav.
§ 22 - § 31 Zastoupení. In Občanský soudní řád I. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. Praktický komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016. Praktický komentář, Svazek I., ISBN 978-80-7478-986-1, pp. 113-141.


more

 

DÁVID, Radovan.
§ 35 (Státní zastupitelství v civilním řízení) až § 35a (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v civilním řízení). In Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. Praha : Wolters Kluwer, a s., 2016. Praktický komentář, ISBN 978-80-7478-986-1, pp. 141-145.


more

 

KOLMAN, Petr.
2015, 2016 - člen redakční rady časopisu Veřejné zakázky a PPP projekty. 2016.


more

 

KOMENDA, Martin - KAROLYI, Matěj.
A Survey on Data-driven Decision Support Systems Using Effective Narrative Pattern. In Proceedings of the 8th International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs). Toulouse, France : 2016. ISBN 978-88-903574-5-9, pp. 819-826. 2016, Toulouse, France.


more

 

URBANOVÁ, Daniela - FRÝDEK, Miroslav.
Actio seu malum carmen - metodologie badatelské práce. 2016.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Adoption and International Adoption: The Czech Republic Experience. In Selections from the Recife Congress. 1. vyd. Amsterdam : ISFL; http://www.isflhome.org/home, 2016. pp. 176 - 188. 2014, Recife.


more

 

ONDREJOVÁ, Dana.
Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016, vol. 2016, no. 4, pp. 17-21.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Akademická samospráva musí být stavovská, nikoli demokratická. MAFRA, a.s., 2016. Česká pozice - internetový magazín deníku Lidové noviny.


more

 

RIGEL, Filip.
Aktivní legitimace k podání návrhu na posouzení ústavnosti § 160 odst. 2 InsZ upravujícího přidělování incidenčních sporů. Soudní rozhledy, Praha : C. H. Beck, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2016, vol. 22, no. 5, pp. 151-153.


more

 

MICHORA, Zdeněk.
Aktuální otázky dokazování v korupčních trestních věcech. Státní zastupitelství, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2016, vol. 14, no. 4, pp. 19-30.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Aktuální právní otázky ve věci novorozených dětí. 2016.


more

 

KORYTÁROVÁ, Jana - HROMÁDKA, Vít - VÍTKOVÁ, Eva - MARKOVÁ, Leonora - KOUDELKA, Zdeněk.
Akviziční proces Jihomoravského kraje - analýza a doporučení. Vyd. 1. Brno : Jihomoravský kraj, 2016. 130 pp. Nepublikováno.


more

 

LIŠKUTÍN, Tomáš.
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS IN THE ELCTRONIC COMMUNICATIONS MARKET. London : Sciemcee Publishing, London, 2016. ISBN 978-0-9928772-9-3, pp. 8-10. 28.3.2016, London.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Anotace díla Králík, M. Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy. Bulletin advokacie online, Česká advokátní komora. 2016.


more

 

BÁRTA, Milan.
Aplikační problémy daňového řádu. 1. vydání. Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2016. 178 pp. Neuveden. ISBN 978-80-7418-260-0.


more

 

RADVAN, Michal.
Article 9 of the European Charter of Local Self-Government in the Czech Republic. In Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego / Local Government Financing and European Charter of Local Self-Government. Vyd. 1. Warszawa : CeDeWu, 2016. N/A, ISBN 978-83-7556-847-9, pp. 69-82.


more

 

RADVAN, Michal.
associate editor for Lex Localis - Journal of Local Self-Government. 2016.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva - BARAŃSKI, Artur.
Ausgewählte Fragen des liegenschaftsrechtlichen Vertrauensschutzes unter Berücksichtigung des neukodifizierten tschechischen Privatrechts. In Das Grundbuch im Europa des 21 Jahrhunderts. Berlin : Duncker & Humblot Berlin, 2016. Schriften zum Internationalen Recht 212, ISBN 978-3-428-14638-3, pp. 315-341.


more

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Autonomy of the Parliament and Parliamentary Immunity in the Current Case-law of the Constitutional Court of the Czech Republic. 2016.


more

 

HARAŠTA, Jakub - MYŠKA, Matěj - MALANÍK, Michal - MÍŠEK, Jakub.
Citation Analysis of the Czech Case-Law: First Step Towards the Gold Standard. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien : Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. ISBN 978-3-903035-09-6, pp. 79-82. 2016, Salzburg.


more

 

RADVAN, Michal.
clonek rady naukowej czasopisma Polish Law Review. 2016.


more

 

KYSELOVSKÁ, Tereza - SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly - VIRDZEKOVÁ, Alica - KADLUBIEC, Vojtěch - CHORVÁT, Michal - DRLIČKOVÁ, Klára.
COFOLA 2016. 2016. CZE, Lednice. 28.4.2016 - 30.4.2016, Worldwide Activity.


more

 

DRLIČKOVÁ, Klára - KYSELOVSKÁ, Tereza.
COFOLA International 2016. 2016. CZE, Lednice. 28.4.2016 - 30.4.2016, Worldwide Activity.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Contribution to Family´s Needs. Essentional Requirements: Living Together. Vyd. 2016. Itálie : Common Core of European Family Law Projec: Duties of Care and Duties of Cash in Family Law, 2016. 32 pp. The Common Core of European Private Law.


more

 

KOŠČÍK, Michal - MYŠKA, Matěj.
Controlling data in networked research. 2016.


more

 

MYŠKA, Matěj - KOŠČÍK, Michal.
Controlling Data in Networked Research. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien : Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. ISBN 978-3-903035-09-6, pp. 537-544. 2016, Salzburg.


more

 

BALCO, Tomáš - XENIYA, Yeroshenko.
Current discussion about the adoption of General Anti-Avoidance Rules (GAARs) in Kazakhstan. European Tax Studies Review, Bologna, Itáliie, University of Bologna, Italy. ISSN 2036-3583, 2016, vol. 2016, no. 2, nestránkováno-51 pp.


more

 

MAJERČÍK, Ľubomír.
Czech Republic : Strasbourg Case Law Undisputed. In Critidcism of the European Court of Human Rights. Shifting the Convention System: Counter-Dynamics at the National and EU Level. : Intersentia, 2016. Law and Cosmopolitan Values, ISBN 978-1-78068-401-7, pp. 131-153.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Next pageLast page
found: 431 records, displayed 1 - 30