Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 142

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 3Letter O, page 3Letter P, page 3Letter Q, page 4Letter R, page 4Letter S, page 4Letter T, page 4Letter U, page 5Letter V, page 5Letter W, page 5Letter X, page 5Letter Y, page 5Letter Z, page 5
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 142 records, displayed 1 - 30

 

BURSÍKOVÁ, Lenka.
(Ne)podjatost v řízení o rozkladu?. In Dny práva 2013 - Days of law 2013. : 2014. 2013.


more

 

HURDÍK, Jan - FIALA, Josef.
‘Czech Republic’. In International Encyclopaedia of Laws: No 81 Contracts. - updated monograph by 2014. Vyd. updated text by 2014. Aalpen an den Rijn : Kluwer Law Int., 2014. 148 pp. Contracts sv. 81. ISBN 978-90-6544-941-2.


more

 

KOUDELKA, Zdeněk.
3. Dny práva Visegradu - Problémy ústavnosti v civilním i trestním řízení. 2014. CZE, Kroměříž. 27.2.2014 - 28.2.2014, European Activity.


more

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Aktuality české právní informatiky. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2014, vol.  4, no.  8, pp. 60-62.


more

 

ONDREJOVÁ, Dana.
Aktuální otázky práva proti nekalé soutěži. 2014. CZE, Brno. 3.4.2014 - 3.4.2014, European Activity.


more

 

MOLEK, Pavel.
Alternativní řešení sporů z pohledu akademické obce - ústavní právo. 2014.


more

 

HAVELKA, Libor - KONDELOVÁ, Alžbeta - PAVEL, Aleš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011. Základní zásady aplikace unijního práva v praxi českých soudů (první část). Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 6.


more

 

VÝBORNÝ, Štěpán.
Aplikovatelnost trestu „zákazu vstupu“ (§ 76 TrZ) při postihu extremismu. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2014, vol. 12, no. 2, pp. 29-34.


more

 

OSTRÝ, Ctibor - ZEMAN, Jan - HLAVICA, Michal - BERGEROVÁ, Kateřina - HANČÁKOVÁ, Michaela - VÁGNER, Michal - PROKOPOVÁ, Klára.
Archeologie v obrazech. 2014. CZE, Scala, Filozofická fakulta. 10.4.2014 - 31.5.2014, National Activity.


more

 

TELEC, Ivo - TŮMA, Pavel.
Autorské právo. Průmyslová práva. Ostrava : Nakladatelství Sagit, a. s., 2014. 208 pp. Úplné znění. ISBN 978-80-7488-047-6.


more

 

TELEC, Ivo.
Bludy o svěřenských fondech. Vyd. 1. Praha : MAFRA, a. s., 2014. 1 p. 6. 1. 2014.


more

 

JANOVEC, Michal.
Bydlet jako ubytovaný nebo jako nájemce podle NOZ?. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2014, vol. 2014, no. 4, pp. 2-5.


more

 

SALÁK, Pavel.
"Cennost" pokladu v římském a moderním právu. In Constans et perptua voluntas - Pocta Peteru Blahovi k 75. narozeninám. Vyd. první. Trnava : Trnavská univerzita v Trnavě, 2014. ISBN 978-80-8082-764-9, pp. 511-520.


more

 

HAVLÍK, Vratislav - KOTRBOVÁ, Jana - ŠPOTTOVÁ, Kristina.
Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu? Příspěvek k evropeizaci komunální polity. Acta Politologica, Praha, Katedra politologie Institutu politologických věd. ISSN 1803-8220, 2014, vol. 6, no. 1, pp. 56-70.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Co znamenají v praxi opatření obecné povahy. Právní rádce, Economia a.s. ISSN 1210-4817, 2014, vol. neuveden, no. 2, pp. 64 - 66.


more

 

DUDOVÁ, Jana - URBANOVÁ, Martina - DUDA, Jan.
Corporate Social Responsibility and Influence on a Qualityof Live, FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS, MENDEL UNIVERSITY BRNO. 2014.


more

 

RADVAN, Michal.
Country Case Study: Czech Republic. 2014.


more

 

POLČÁK, Radim.
Cyber security: current challenges and experiences – the perspectives of the Czech Republic and Sweden. 2014.


more

 

JANOVEC, Michal.
Czech Republic Country Report on Annual Taxes on Land and Buildings. 2014.


more

 

KOLUMBER, David.
Československá ústava 1938. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2014. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-02-3, pp. 354-360.


more

 

book coverRADVAN, Michal.
Daně a správa daní. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 130 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 503. ISBN 978-80-210-6702-8.


more

 

book coverRADVAN, Michal.
Daně a správa daní. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 130 pp. Učebnice č.503. ISBN 978-80-210-6702-8.


more

 

HURDÍK, Jan.
Die Kreditsicherung im neuen tschechischen Zivilgesetzbuch. In Des Recht der Kreditsicherung in Zentral- und Osteuropa (ed. R. Welser), Wien: Manz, 2014. Vyd. první. Wien : MANZsche Verlags und Universitätsbuchhandlung GmBH, 2014. Veröffentlichen der Forschungstelle Wien, ISBN 978-3-214-00764-5, pp. 63-72.


more

 

FRYŠTÁK, Marek - POLIŠENSKÁ, Petra.
Dokazování v přípravém řízení. Nejvýznamnější judikatura k vybraným tématickým okruhům po roce 1989. 1. vyd. Praha : Leges, a.s., 2014. 120 pp. Praktik. ISBN 978-80-87576-85-4.


more

 

HRUŠÁKOVÁ, Milana.
Dopad nového občanského zákoníku a předpisů souvisejících na řešení činů jinak trestných spáchaných dětmi do 15 let. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 9-11.


more

 

TELEC, Ivo.
Držba informací. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 4, pp. 115-121.


more

 

ABELOVSKÝ, Tomáš.
Elektronický dôkazný prostriedok vo svetle práva duševného vlastníctva. 2014.


more

 

KOĎOUSKOVÁ, Hedvika - KUCHYŇKOVÁ, Petra - LESHCHENKO, Anna - JIRUŠEK, Martin.
Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 334 pp. Neuveden. ISBN 978-80-210-6679-3.


more

 

JIRUŠEK, Martin.
Energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích - Vliv USA na ropné zásobování. 2014.


more

 

SEHNÁLEK, David.
EU Multilingual Environment - Methodology of Interpretation. 2014.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 142 records, displayed 1 - 30