Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 259

Alphabetical list of 30 titles starting from: 1

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 4Letter O, page 5Letter P, page 5Letter Q, page 7Letter R, page 7Letter S, page 7Letter T, page 8Letter U, page 8Letter V, page 8Letter W, page 9Letter X, page 9Letter Y, page 9Letter Z, page 9
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 259 records, displayed 1 - 30

 

VALC, Jakub.
(Ne) reflektování moderních embryologických poznatků českou interrupční legislativou. 2016.


more

 

DÁVID, Radovan.
§ 35 (Státní zastupitelství v civilním řízení) až § 35a (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v civilním řízení). In Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. Praha : Wolters Kluwer, a s., 2016. Praktický komentář, ISBN 978-80-7478-986-1, pp. 141-145.


more

 

KOLMAN, Petr.
2015, 2016 - člen redakční rady časopisu Veřejné zakázky a PPP projekty. 2016.


more

 

URBANOVÁ, Daniela - FRÝDEK, Miroslav.
Actio seu malum carmen - metodologie badatelské práce. 2016.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Adoption and International Adoption: The Czech Republic Experience. In Selections from the Recife Congress. 1. vyd. Amsterdam : ISFL; http://www.isflhome.org/home, 2016. pp. 176 - 188. 2014, Recife.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Aktuální právní otázky ve věci novorozených dětí. 2016.


more

 

KORYTÁROVÁ, Jana - HROMÁDKA, Vít - VÍTKOVÁ, Eva - MARKOVÁ, Leonora - KOUDELKA, Zdeněk.
Akviziční proces Jihomoravského kraje - analýza a doporučení. Vyd. 1. Brno : Jihomoravský kraj, 2016. 130 pp. Nepublikováno.


more

 

LIŠKUTÍN, Tomáš.
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS IN THE ELCTRONIC COMMUNICATIONS MARKET. London : Sciemcee Publishing, London, 2016. ISBN 978-0-9928772-9-3, pp. 8-10. 28.3.2016, London.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Anotace díla Králík, M. Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy. Bulletin advokacie online, Česká advokátní komora. 2016.


more

 

RADVAN, Michal.
Article 9 of the European Charter of Local Self-Government in the Czech Republic. In Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego / Local Government Financing and European Charter of Local Self-Government. Vyd. 1. Warszawa : CeDeWu, 2016. N/A, ISBN 978-83-7556-847-9, pp. 69-82.


more

 

RADVAN, Michal.
associate editor for Lex Localis - Journal of Local Self-Government. 2016.


more

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Autonomy of the Parliament and Parliamentary Immunity in the Current Case-law of the Constitutional Court of the Czech Republic. 2016.


more

 

HARAŠTA, Jakub - MYŠKA, Matěj - MALANÍK, Michal - MÍŠEK, Jakub.
Citation Analysis of the Czech Case-Law: First Step Towards the Gold Standard. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien : Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. ISBN 978-3-903035-09-6, pp. 79-82. 2016, Salzburg.


more

 

RADVAN, Michal.
clonek rady naukowej czasopisma Polish Law Review. 2016.


more

 

KYSELOVSKÁ, Tereza - SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly - VIRDZEKOVÁ, Alica - KADLUBIEC, Vojtěch - CHORVÁT, Michal - DRLIČKOVÁ, Klára.
COFOLA 2016. 2016. CZE, Lednice. 28.4.2016 - 30.4.2016, Worldwide Activity.


more

 

DRLIČKOVÁ, Klára - KYSELOVSKÁ, Tereza.
COFOLA International 2016. 2016. CZE, Lednice. 28.4.2016 - 30.4.2016, Worldwide Activity.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Contribution to Family´s Needs. Essentional Requirements: Living Together. Vyd. 2016. Itálie : Common Core of European Family Law Projec: Duties of Care and Duties of Cash in Family Law, 2016. 32 pp. The Common Core of European Private Law.


more

 

KOŠČÍK, Michal - MYŠKA, Matěj.
Controlling data in networked research. 2016.


more

 

MYŠKA, Matěj - KOŠČÍK, Michal.
Controlling Data in Networked Research. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien : Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. ISBN 978-3-903035-09-6, pp. 537-544. 2016, Salzburg.


more

 

BALCO, Tomáš - XENIYA, Yeroshenko.
Current discussion about the adoption of General Anti-Avoidance Rules (GAARs) in Kazakhstan. European Tax Studies Review, Bologna, Itáliie, University of Bologna, Italy. ISSN 2036-3583, 2016, vol. 2016, no. 2, nestránkováno-51 pp.


more

 

CZUDEK, Damian.
člen ediční rady odborného časopisu Přehled daní a financí. 2016.


more

 

RADVAN, Michal.
člen redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi. 2016.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Členka redakční rady Acta Iuridica Olomucensia. 2016.


more

 

KALVODOVÁ, Věra.
Členka redakční rady časopisu Česká kriminologie. 2016.


more

 

RADVAN, Michal.
Daně spotřební selektivní – akcízy, Daň silniční, Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň z přidané hodnoty, Daň z příjmů. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Vyd. 1. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J, ISBN 978-80-7380-587-6, pp. 20-31.


more

 

LAVICKÝ, Petr - DOBROVOLNÁ, Eva.
Das tschechische Zivilprozessrecht - von der österreichischen ZPO bis zur Gegenwart. Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Wien, Manz, Austria. ISSN 2078-1059, 2016, vol. neuveden, no. 2, pp. 89-94.


more

 

KEISLER, Ivo.
Detenční řízení a případy zbavení osobní svobody v důsledku aplikace zákona o ochraně veřejného zdraví. In Mezinárodní konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2016. 1. vydání. Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. ISBN 978-80-87952-13-9, pp. 479-488. 2016, Hradec Králové.


more

 

KEISLER, Ivo.
Disciplinární odpovědnost státních zaměstnanců. In DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Část IX. – Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8200-7, pp. 179-198. 2015, Brno.


more

 

KOŽIAK, Jaromír - RUBAN, Radek.
Dispozice s vypořádacím podílem v obchodní korporaci. In Dny práva 2015 - „Zákonná regulace v. smluvní úprava“. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8192-5, pp. 111-123. 19.11.2015, Brno.


more

 

GROCHOVÁ, Martina.
Dítě jako účastník civilního řízení. 2016.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 259 records, displayed 1 - 30