Publikace [2014]

Záznamů v roce 2014 je celkem: 833

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 151

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 2Písmeno C, strana 2Písmeno D, strana 4Písmeno E, strana 5Písmeno F, strana 6Písmeno G, strana 7Písmeno H, strana 7Písmeno CH, strana 7Písmeno I, strana 7Písmeno J, strana 8Písmeno K, strana 8Písmeno L, strana 10Písmeno M, strana 10Písmeno N, strana 12Písmeno O, strana 14Písmeno P, strana 15Písmeno Q, strana 19Písmeno R, strana 19Písmeno S, strana 20Písmeno T, strana 23Písmeno U, strana 24Písmeno V, strana 25Písmeno W, strana 27Písmeno X, strana 27Písmeno Y, strana 27Písmeno Z, strana 27
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 833 položek, zobrazeno 151 - 180

 

STUPKA, Václav.
e-Sbírka a e-Legislativa. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2014, vol. 5, no. 9, s. 185-198.


více

 

HAVELKA, Libor.
Escaping the Trap: The Simplified Application of EU Law. 2014.


více

 

SEHNÁLEK, David.
EU Multilingual Environment - Methodology of Interpretation. 2014.


více

 

RADVAN, Michal.
EU Tax Policy vs. National Sovereignty of Member States. 2014.


více

 

BEJČEK, Josef.
European Courts as Value-Harmonizing Motors of Integration. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Warszawa, Centre for antitrust and regulatory studies, Polsko. ISSN 1689-9024, 2014, vol. 2014, no. 7 (9), s. 13-30.


více

 

KOŠČÍK, Michal - HARAŠTA, Jakub - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav - ŠAVELKA, Jaromír.
European ICT Law 2014 Texts, Cases, Materials. 2014. 395 s.


více

 

ZARIVNIJ, Petr.
Europeizace trestního práva – Harmonizace v oblasti trestných činů poškozujících finanční zájmy EU. In Cofola 2014 : The Conference Proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


více

 

obálkaŠPOTTOVÁ, Kristina.
Evropeizace v právu – teoretická východiska. In COFOLA 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7211-4, s. 974-986.


více

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Evropské správní právo. 2014.


více

 

ŘÍČKA, Roman.
Evropský zatýkací rozkaz a „lex Perković“. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2014, vol. 22, no. 1, s. 37-44.


více

 

DRLIČKOVÁ, Klára.
Experience with the Application of Article 5(1) of Brussels I Regulation before Czech Courts. In Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3388-0, s. 102-109. 2014, Ostrava.


více

 

DRLIČKOVÁ, Klára.
Experience with the Application of Article 5(1) of Brussels I Regulation before Czech Courts. 2014.


více

 

GAJDIČIAR, Vladimír.
Faktické uplatňovanie práv poškodeného v slovenskom a českom trestnom procese z pohľadu restoratívnej justície. 2014.


více

 

GAJDIČIAR, Vladimír.
Faktické uplatňovanie práv poškodeného v slovenskom a českom trestnom procese z pohľadu restoratívnej justície. Justičná revue, Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovensko. ISSN 1335-6461, 2014, vol. 66, no. 10.


více

 

ČERNOCH, Radek.
Falcidiánská kvarta (§ 1598 NOZ) ve vztahu ke svěřenskému nástupnictví (§ 1512 NOZ). In Právo a jeho inspirační zdroje v proměnách věků. Sborník příspěvků z Letní školy Katedry dějin státu a práva. Brno : MU, 2014. ISBN 978-80-210-7038-7, 47–56-10 s. 23.9.2014, Brno.


více

 

KRÁL, Jakub.
Farmaceutické právo. 1. vydání. Praha : Erudikum, 2014. 256 s. Monografie. ISBN 978-80-905897-0-4.


více

 

KOLUMBER, David.
Federalismus a dezintegrační proces v podmínkách druhé Československé republiky. In Období nesvobody. Ostrava : KEY Publishing, 2014. ISBN 978-80-7418-211-2, s. 24-36.


více

 

KYNCL, Libor.
Financial Market Supevision in the System of Financial Law. 2014.


více

 

VLČEK, Tomáš - ŠIMÍČEK, Vojtěch.
Financování politického života. 2014. CZE, Brno, FSS MU. 27.11.2014 - 27.11.2014, evropská akce.


více

 

DVOŘÁK, David.
Finanční limity aneb Kdy vzniká povinnost postupovat podle zákona o veřejných zakázkách?. Daňová a hospodářská kartotéka, Praha, LINDE Praha a.s. ISSN 1210-6739, 2014, vol. 22, no. 16, s. 23-26.


více

 

KYNCL, Libor.
Finanční zájem státu a Evropské unie na hospodárnosti, efektivitě a účelnosti veřejných rozpočtů v kontextu hospodářské trestné činnosti. 2014.


více

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Forms of Public Administration Activity in the Czech Republic and Protection of the Rights of Individuals. 2014.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina - VITOUL, Vlastimil - PONDIKASOVÁ, Tereza - HAVEL, Bohumil.
Formy správy majetku po rekodifikaci soukromého práva. 2014. CZE, Konferenční centrum "Otevřená zahrada". 15.10.2014 - 15.10.2014, evropská akce.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Foundations in the Czech Republic: Yesterday, Today and Tomorrow. In Developments in Foundation Law in Europe. 1. vydání. Netherlands : Springer Dordrecht Heidelberg New York London, 2014. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, ISBN 978-94-017-9068-0, s. 35 - 50.


více

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
František Vavera: Kriminalistické aspekty v trestním právu, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2013, 244 stran (recenze). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. 2014, vol. II., s. 196 - 198.


více

 

KYNCL, Libor.
Free Database Licensing in Public Sector. 2014.


více

 

MOLEK, Pavel - LONGO, Michael.
Freedom of Expression: European and Australian Perspectives. Australian and New Zealand Journal of European Studies, Austrálie. ISSN 1837-2147, 2014, vol. 2014, no. 6, s. 2-16.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina - JANOUŠEK, Michal.
Fudatio Europea: Quo vadis?. 2014. CZE, prostory Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno. 5.9.2014 - 5.9.2014, evropská akce.


více

 

KOLMAN, Jiří.
Fuzzy logika a právo na informace. In Den právní teorie. Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva. Sborník příspěvků z konference. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7369-2, s. 166-174. 2014, Brno.


více

 

KOLMAN, Jiří.
Fuzzy logika a právo na informace. 2014.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 833 položek, zobrazeno 151 - 180