Publikace [2014]

Záznamů v roce 2014 je celkem: 354

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 151

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 2Písmeno E, strana 3Písmeno F, strana 3Písmeno G, strana 3Písmeno H, strana 3Písmeno CH, strana 3Písmeno I, strana 3Písmeno J, strana 4Písmeno K, strana 4Písmeno L, strana 5Písmeno M, strana 5Písmeno N, strana 6Písmeno O, strana 6Písmeno P, strana 7Písmeno Q, strana 8Písmeno R, strana 8Písmeno S, strana 9Písmeno T, strana 10Písmeno U, strana 11Písmeno V, strana 11Písmeno W, strana 12Písmeno X, strana 12Písmeno Y, strana 12Písmeno Z, strana 12
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 354 položek, zobrazeno 151 - 180

 

HAVELKA, Libor.
Moving Back and Forth: On the Relationship between the Brussels I Regulation and International and National Law. 2014.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina - HAVEL, Bohumil.
Nadační fond v realitě nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 3, s. 82 - 88.


více

 

RUBAN, Radek.
Nahlížení do spisů ÚOHS ve vztahu k uskutečňování programů shovívavosti. Obchodní právo, Praha, První archivní a spisovenská s.r.o. ISSN 1210-8278, 2014, vol.  23, no.  1, s. 23-33.


více

 

ZŮBEK, Jan.
Nárok poškozeného z pohledu trestního, civilního a insolvenčního práva. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 4, s. 121-128.


více

 

HANÁK, Jakub.
Nastavení systému pro komunitní kompostování v obci. Odpady. ISSN 1210-4922, 2014, vol. 24, no. 1, s. 26-26.


více

 

HAVELKA, Libor.
National Sanctions for the Enforcement of EU Law. 2014.


více

 

JANOUŠEK, Michal.
Návrat laesio enormis do občanského práva. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 5/2014, s. 165-171.


více

 

OBROVSKÁ, Lucie.
Nejčastější projevy věkové diskriminace v činnosti ombudsmana. 2014.


více

 

NOVÝ, Zdeněk.
Nejlepší zájem dítěte při rozhodování o navrácení dítěte dle Haagské úmluvy o civilních aspektech únosů dětí ve světle lidsko-právních závazků ČR. Právní rozhledy, Praha, C.H. BECK. 2014.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Vražda matky dítěte jeho otcem a zbavení rodičovské zodpovědnosti. Právní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 2, s. 68-69.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nejvyšší soud České republiky: Zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotních služeb v lázeňských zařízeních. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 5, s. 186-187.


více

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Nejvyšší soud vrací právo. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1211-2860, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 2-2.


více

 

ONDREJOVÁ, Dana.
Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. Vyd. první. Praha : C.H.Beck, 2014. 384 s. Komentář. ISBN 978-80-7400-522-0.


více

 

HAVLAN, Petr.
NĚKOLIK KRITICKÝCH POZNÁMEK KE KONTROLE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. In KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE. Vyd. 1. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2014. s. 446-449. 2013, Právnická fakulta UK v Bratislave.


více

 

ČERNOCH, Radek.
Několik nesourodých poznámek především k první řeči proti Catilinovi. In Constans et perpetua voluntas – Pocta profesorovi Petrovi Blahovi k 75. narodeninám. Trnava : Trnavská univerzita, 2014. ISBN 978-80-8082-764-9, 63–76-14 s. 7.2.2014, Trnava.


více

 

VESELÁ, Renata.
Několik poznámek k metodám výuky práva. 2014. ISBN 978-80-89607-19-8.


více

 

ZEMAN, Jiří.
Několik úvah k otázce určování pravomoci na základě kritéria místní příslušnosti soudů v řízeních s mezinárodním prvkem. Jurisprudence, Praha, Wolters Kluwer a.s. ISSN 1802-3843, 2014, vol. 23, no. 1, s. 29-35.


více

 

KOLUMBER, David.
Některé aspekty poplatkové povinnosti. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2014. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-02-3, s. 90-98.


více

 

KŘEPELKA, Filip.
Nesamozřejmost přednosti práva EU ve srovnání s výsadním postavením federálního práva (USA, Německo, Španělsko, Indie, Rusko, Švýcarsko). 2014.


více

 

VLČEK, Petr - ČAPOV, Ivan - VEVERKOVÁ, Lenka - KORBIČKA, Jiří - CAGAŠ, Jan - VLČKOVÁ, Petra - DOLINA, Jiří - BARTUŠEK, Daniel - STREITOVÁ, Hana.
Neuromodulace sakrálních nervů při řešení inkontinence stolice. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE, Praha, CZECH MEDICAL SOC, SOKOLSKA 31, PRAGUE 2 120 26, CZECH REPUBLIC. ISSN 1802-4041, 2014, vol. 77, no. 3, s. 349-352.


více

 

HEJČ, David.
Nízkoemisní zóny pod pokličkou. České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí, Česká společnost pro právo životního prostředí. ISSN 1213-5542, 2014.


více

 

ROHOŇOVÁ, Michaela.
Nové opatrenia v boji proti praniu špinavých peňazí na úrovni Európskej únie. In Nové jevy v hospodářské kriminalitě 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


více

 

DOLEŽALOVÁ, Helena.
Nové podmínky programu Zelená úsporám. Alternativní energie, Praha, Profi Press s.r.o. ISSN 1803-0394, 2014, no. 2, s. 36-37.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina - VITOUL, Vlastimil - BÍLKOVÁ, Jana - KOL..
Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích. Praha : Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-020-8, s. 218-226.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina - VITOUL, Vlastimil - BÍLKOVÁ, Jana.
Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Leges, s.r.o., 2014. 256 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-020-8.


více

 

DVOŘÁK, David.
Nové zadávací směrnice EU schváleny. Jaký bude nový ZVZ?. Stavební právo : bulletin, Česká společnost pro stavební právo. ISSN 1211-6386, 2014, vol. 2014/XVIII, no. 1, s. 15-24.


více

 

KALVODOVÁ, Věra.
Novely trestního zákoníku a alterantivní sankce - nový trend alternativního trestání?. 2014.


více

 

STRÁNSKÝ, Jaroslav - SAMEK, Vít - HORECKÝ, Jan.
Nový občanský zákoník a pracovní právo. Praha : Sondy, s.r.o., 2014. 125 s. Paragrafy do kapsy. ISBN 978-80-86846-52-1.


více

 

GAĽO, Dušan.
Obhajoba v řízení o dohodě o vině a trestu. ACTA IURIDICA OLOMOUCENSIA, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1801-0288, 2014, vol. 2013, no. 2, s. 123-135.


více

 

HANÁK, Jakub.
Ocenění věcného břemene letiště. Odhadce a oceňování majetku, Praha, Česká komora odhadců majetku. ISSN 1213-8223, 2014, vol. 20, no. 1-2, s. 19-26.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 354 položek, zobrazeno 151 - 180