Publikace [2016]

Záznamů v roce 2016 je celkem: 268

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 151

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 2Písmeno F, strana 2Písmeno G, strana 3Písmeno H, strana 3Písmeno CH, strana 3Písmeno I, strana 3Písmeno J, strana 3Písmeno K, strana 3Písmeno L, strana 4Písmeno M, strana 4Písmeno N, strana 4Písmeno O, strana 5Písmeno P, strana 5Písmeno Q, strana 7Písmeno R, strana 7Písmeno S, strana 7Písmeno T, strana 8Písmeno U, strana 8Písmeno V, strana 9Písmeno W, strana 9Písmeno X, strana 9Písmeno Y, strana 9Písmeno Z, strana 9
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 268 položek, zobrazeno 151 - 180

 

KOSAŘ, David.
Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies. New York : Cambridge University Press, 2016. Comparative Constitutional Law and Policy.


více

 

JURNÍKOVÁ, Jana - KRÁLOVÁ, Alžbeta.
Personální aspekty rozhodovacího procesu v řízení o udělení mezinárodní ochrany. In Dny práva 2015-Days of Law 2015. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8200-7, s. 166-178. Brno.


více

 

NECKÁŘ, Jan.
Pochybnosti jako předpoklad kontrolních postupů při správě daní. In DNY PRÁVA 2015 DAYS OF LAW 2015 Část V. Dohled, dozor, kontrola ve veřejné finanční činnosti. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8196-3, s. 278-297. 2015, Brno.


více

 

SVOBODA, Milan.
Pojetí vězeňského zdravotnictví v České republice. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 1804-8137, 2016, vol. 6, no. 1, s. 1-13.


více

 

SALÁK, Pavel.
Poklad a nálezné - historické souvislosti. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 24/2016, no. 8, s. 278-283.


více

 

RADVAN, Michal.
Political and Social Issues Related to Taxation of Property. 2016.


více

 

KOLMAN, Petr.
Pořádková pokuta právním pohledem. Veřejná správa : Ministerstvo vnitra ČR., ISSN 1213-6581, Praha, Ministerstvo vnitra ČR.,. ISSN 1213-6581, 2016, no. 23/2015.


více

 

DUDOVÁ, Jana.
Posuzování vlivů na veřejné zdraví. V tisku. In Posuzování vlivů na životní prostředí. Vyd. 1. Brno : Právnická fakulta MU, 2016. 8 s.


více

 

ŽIDEK, Dominik.
Posuzování vlivů na životní prostředí a navazující řízení. 2016.


více

 

BRZOBOHATÁ, Karin.
Prameny práva. In Teorie práva v příkladech. 3., aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 3., aktualizované vydání, ISBN 978-80-7478-717-1, s. 76-105.


více

 

DÁVID, Radovan.
Právní ochrana bydlení nesezdaných párů. In Dny práva 2015. Část XI. Nesezdané soužití. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8202-1, s. 7-14. 2015, Brno.


více

 

KADLUBIEC, Vojtěch.
Právní úprava telepráce v Polské republice. In Pracovní právo 2015. Slaďování pracovního a rodinného života. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8121-5. 2015, Třešť.


více

 

VEČEŘA, Miloš.
Právníci jako tvůrci literárních děl: úvodní vystoupení. 2016.


více

 

VEČEŘA, Miloš - HAPLA, Martin - STACHOŇOVÁ, Monika - KLUSOŇOVÁ, Markéta - KŘÍŽKA, Vít - MALANÍK, Michal.
Právnická povídka 2016. 2016.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Právo proti domácímu násilí. 2016. CZE, Brno. 16.5.2016 - 16.5.2016, celostátní akce.


více

 

KRISTKOVÁ, Alena.
Princip netrestání obětí obchodování s lidmi. In Dny práva 2015. Brno : Masarykova univerzita, 2016. s. 151-161. 2015, Brno.


více

 

KRISTKOVÁ, Alena - KANDALEC, Pavel.
Principle of Opportunity in the Czech Criminal Procedure. Studia Iuridica Lublinensia, Polsko. ISSN 1731-6375, 2016, vol. 25, no. bude doplněno, s. 1-10.


více

 

ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva.
Probudil případ Radlinger Šípkovou růženku?. Právní rádce, Economia a.s. ISSN 1210-4817, 2016, no. 3, s. 32 - 33.


více

 

RIGEL, Filip.
Procesní důsledky nečinnosti prvostupňového správního orgánu v odvolacím řízení. Soudní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2016, vol. 22, no. 2, s. 52-54.


více

 

COUFALÍK, Petr.
Procesní legitimace. In DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Vyd. První. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8199-4, s. 19-36. 18.11.2015, Brno.


více

 

PALÁSEK, Milan.
Procesní práva a povinnosti dítěte v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. 2016.


více

 

GEORGALA, Petra - SLOUPENSKÁ, Hana.
Proč a jak publikovat pro RIV. 2016.


více

 

KANDOVÁ, Katarína.
Prolínání civilních a trestních předpisů v reakci na činy jinak trestné páchané dětmi mladšími 15 let. In Dny práva 2015 - Systémové otázky soukromého práva. Brno : Masarykova univerzita, 2016. s. 137-153. 2015, Brno.


více

 

KONEČNÁ, Petra - PINKAVOVÁ, Zdena.
Proměny manželského majetkového práva se zaměřením na exekuční postih společného jmění. Bánská Bystrica : 2016. 2016, Bánská Bystrica.


více

 

CHORVÁT, Michal.
Protection of Languages in the European Union. 2016.


více

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Provokace k trestné činnosti. Vyd. COFOLA 2016. 2016. 2016, Lednice.


více

 

TELEC, Ivo.
Předmluva. In Základy závazkového práva. 1. díl. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Leges, s. r. o., 2016. Student, ISBN 978-80-7502-124-3, s. 13-14.


více

 

KOUKAL, Pavel.
Předvídatelnost, retroaktivita a zpětné působení práva. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2016, vol. 2016, no. 2, s. 233-260.


více

 

LOBOTKA, Andrej.
Přehled publikací věnujících se zákonu o státní službě. Národní pojištění: odborný měsíčník, Praha, BMSS-Start s.r.o. ISSN 0323-2395, 2016, vol. 47, no. 1, s. 7-9.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina - POKORNÁ, Jarmila - HAVEL, Bohumil - EICHLEROVÁ, Kateřina.
Překvapivé rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR k zástupci právnické osoby pro zaměstnance. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 2016, no. 3, s. 96-99.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 268 položek, zobrazeno 151 - 180