Publikace [2016]

Záznamů v roce 2016 je celkem: 58

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 29

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 1Písmeno F, strana 1Písmeno G, strana 1Písmeno H, strana 1Písmeno CH, strana 1Písmeno I, strana 1Písmeno J, strana 1Písmeno K, strana 1Písmeno L, strana 1Písmeno M, strana 1Písmeno N, strana 1Písmeno O, strana 2Písmeno P, strana 2Písmeno Q, strana 2Písmeno R, strana 2Písmeno S, strana 2Písmeno T, strana 2Písmeno U, strana 2Písmeno V, strana 2Písmeno W, strana 2Písmeno X, strana 2Písmeno Y, strana 2Písmeno Z, strana 2
První stranaPředchozí strana|1|2|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 58 položek, zobrazeno 29 - 58

 

KONEČNÁ, Petra.
Manželské majetkové režimy. In Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 66-72.


více

 

CILEČEK, Filip - RUBAN, Radek.
Nejvyšší soud České republiky: Obnovení účasti společníka společnosti s ručením omezeným po zániku účinků exekučního příkazu postihujícího jeho podíl. Obchodněprávní revue, Praha, C.H. Beck. 2016, no. 2.


více

 

NEJEZCHLEB, Kamil.
NEROVNOST SUBJEKTŮ VE SPORECH O VYMÁHÁNÍ ÚJMY ZPŮSOBENÉ PROTISOUTĚŽNÍM JEDNÁNÍM. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-7160-411-2, s. 189-196. 2015, Bratislava.


více

 

HURDÍK, Jan - SELUCKÁ, Markéta.
New Czech Civil Law in Light of Human Rights. In The Influence of Human Rights and Basic Rights in Private Law (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law). Heidelberg : Springer, 2016. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, ISBN 978-3-319-25337-4, s. 187-198.


více

 

JAKUBÍČEK, Robert.
Odpovědnost nositele moci (domina) za obchodní jednání osob alieno iuri subiectae aneb actiones exercitoria, institoria, de peculio et de in rem verso. In Zodpovednosť a zavinenie v rímskom obligačnom práve. Vyd. 2015. Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-0888-1, s. 44-65.


více

 

KOSAŘ, David.
Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies. Vyd. forthcoming. New York : Cambridge University Press, 2016. Comparative Constitutional Law and Policy.


více

 

KOLMAN, Petr.
Pořádková pokuta právním pohledem. Veřejná správa : Ministerstvo vnitra ČR., ISSN 1213-6581, Praha, Ministerstvo vnitra ČR.,. ISSN 1213-6581, 2016, no. 23/2015.


více

 

BRZOBOHATÁ, Karin.
Prameny práva. In Teorie práva v příkladech. 3., aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 3., aktualizované vydání, ISBN 978-80-7478-717-1, s. 76-105.


více

 

VEČEŘA, Miloš.
Právníci jako tvůrci literárních děl: úvodní vystoupení. 2016.


více

 

KRISTKOVÁ, Alena - KANDALEC, Pavel.
Principle of Opportunity in the Czech Criminal Procedure. Studia Iuridica Lunlinensia, Polsko. ISSN 1731-6375, 2016, vol. 25, no. bude doplněno, s. 1-10.


více

 

COUFALÍK, Petr.
Procesní legitimace. In DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Vyd. První. Brno : Masarykova univerzita, 2016.


více

 

LOBOTKA, Andrej.
Přehled publikací věnujících se zákonu o státní službě. Národní pojištění: odborný měsíčník, Praha, BMSS-Start s.r.o. ISSN 0323-2395, 2016, vol. 47, no. 1, s. 7-9.


více

 

MYŠKA, Matěj.
Publication of Research Results: Selected Legal Aspects. Grey Journal, Amsterdam, Grey Literature Network Service, Nizozemsko. ISSN 1574-180X, 2016, vol. 12, no. Special Winter Issue, s. 48-54.


více

 

SMEJKAL, Michal.
Recenze: Jaroslav Stránský a kolektiv: Důsledky subsidiarity nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. www.epravo.cz, 2016.


více

 

KOLMAN, Petr.
Referendum není všelék. MF Dnes - komentář, 2016.


více

 

MYŠKA, Matěj.
Revue pro právo a technologie. 2016.


více

 

PALÁSEK, Milan.
Rodičovská odpovědnost v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. 2016.


více

 

BARTIZALOVÁ, Markéta.
Role prokurátorů ve vývoji mezinárodního trestního práva. Státní zastupitelství, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2016.


více

 

KRISTKOVÁ, Alena.
Specifika přípravného řízení trestního ve Španělsku. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 2015, no. 4, s. 358-365.


více

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Spor o polský Ústavní tribunál. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1211-2860, 2016, vol. 2016, no. 1.


více

 

KAZDA, Jan.
Státní soud (1923). In in Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016.


více

 

VEČEŘA, Miloš.
Teorie práva v příkladech. 3. aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 47 s. ISBN 978-80-7478-717-1.


více

 

COUFALÍK, Petr.
Test rovného zacházení účastníků řízení. 2016.


více

 

KOLMAN, Petr.
Veřejné právo - Proč cizinec nesmí být členem české politické strany?. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016.


více

 

ŽIDLICKÁ, Michaela - CIPROVSKÝ, Tomáš - DOSTALÍK, Petr.
Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. Elportál.


více

 

KLIKOVÁ, Alena.
ZÁKLADNÍ BODY PŘIPRAVOVANÉ NOVELY STAVEBNÍHO ZÁKONA. 2016.


více

 

obálkaPRŮCHA, Petr.
Základy správního práva. 1.vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 204 s. učebnice - 529. ISBN 978-80-210-8115-4.


více

 

GAJDIČIAR, Vladimír.
Zásada kontradiktórnosti a jej obmedzenia v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva. Justičná revue, Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovensko. ISSN 1335-6461, 2016, vol. 68, no. 1, 29 s.


více

 

ŠPAČKOVÁ, Michala.
Zásada rovného zacházení se všemi akcionáři. Obchodněprávní revue, C. H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 2016, no. 1, s. 1-10.


více

 

GAJDIČIAR, Vladimír.
Zuzana Kyjac: Použitie informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní (Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky), Wolters Kluwer, Bratislava, 2015, 307 strán, ISBN 978-80-8168-266-7 (recenzia). Justičná revue, Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovensko. ISSN 1335-6461, 2016, vol. 68, no. 2, s. 275-278.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 58 položek, zobrazeno 29 - 58