Publikace [2014]

Záznamů v roce 2014 je celkem: 595

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 151

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 2Písmeno C, strana 2Písmeno D, strana 3Písmeno E, strana 4Písmeno F, strana 5Písmeno G, strana 5Písmeno H, strana 5Písmeno CH, strana 5Písmeno I, strana 5Písmeno J, strana 6Písmeno K, strana 6Písmeno L, strana 8Písmeno M, strana 8Písmeno N, strana 9Písmeno O, strana 10Písmeno P, strana 11Písmeno Q, strana 14Písmeno R, strana 14Písmeno S, strana 15Písmeno T, strana 16Písmeno U, strana 18Písmeno V, strana 18Písmeno W, strana 19Písmeno X, strana 20Písmeno Y, strana 20Písmeno Z, strana 20
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 595 položek, zobrazeno 151 - 180

 

RUBAN, Radek.
Interpretace právního jednání z pohledu intertemporálního. In Cofola 2014: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


více

 

DRLIČKOVÁ, Klára.
Interpretation of the CISG. 2014.


více

 

KLUSOŇOVÁ, Markéta.
Is Hamlet a Scandinavian Crime Fiction?. 2014.


více

 

JANOUŠEK, Michal.
Iusnaturalismus jako prostředek ochrany slabší smluvní strany v občanském zákoníku. In Josef Fiala, Jan Hurdík, Jarmila Pokorná, Petr Lavický, Josef Šilhán, Jiří Valdhans. Brno : Msarykova univerzita, 2014. s. 84-92. 2013, Msarykova univerzita, Právnická fakluta, Brno.


více

 

STRÁNSKÝ, Jaroslav.
Jak správně sjednat místo výkonu práce v pracovní smlouvě. Statutární zástupce firmy, Praha, Nakladatelství FORUM s.r.o. ISSN 1805-2118, 2014, vol. III, no. 4, s. 20-24.


více

 

DVOŘÁK, David.
Jaký by měl být nový zákon o veřejných zakázkách?. Epravo.cz, Epravo.cz a.s. ISSN 1213-189X, 2014, vol. 2014.


více

 

ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva.
Jan Ondřej a kolektiv: Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita Brno. ISSN 1210-9126, 2014, vol. XXI, no. 4, s. 537-538.


více

 

STUPKA, Václav.
Jazyková analýza a autorské právo. 2014.


více

 

RUBAN, Radek.
Jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem – vybrané úvahy. In Dny práva 2013 - „Reforma soukromého práva“. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6813-1, s. 222-231. 2013, Brno.


více

 

HANÁK, Jakub.
Ještě k oceňování pozemků a staveb v souvislosti s výstavbou dopravní infrastruktury. Stavební právo : bulletin, Česká společnost pro stavební právo. ISSN 1211-6386, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 34-40.


více

 

HAVLÍČKOVÁ, Petra.
Jihlava pod vlivem nacistů. Vyd. 1. Ostrava : KEY Publishing, 2014. ISBN 978-80-87475-41-6, s. 144-155. 12.3.2014, Brno.


více

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Jiří Kejř: Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin. Edičně připravil Stanislav Petr, Praha, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky 2012, 485 s. (rec.). AV ČR, Historický ústav, 2014. 1 s. Český časopis historický, 2014, roč. 112, č. 1.


více

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Jmenování a odvolávání rektorů veřejných a státních vysokých škol a jmenování profesorů. Universitas, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3387, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 3-5.


více

 

DVOŘÁK, David - GALÁŘ, Jan.
JŘSU: Praktické zkušenosti a návrhy de lege ferenda. Veřejné zakázky v praxi, Nakladatelství FORUM. ISSN 1805-8523, 2014, vol. 2014, no. 1; 2, s. 4-9; 34-40.


více

 

HURDÍK, Jan.
Jsou či nejsou občanský zákoník a občanské právo nástrojem řízení společnosti?/Sind das Zivilgesetzbuch und das bürgerlliche Recht Mittel der Gesellschaftsteuerung oder nicht?. In Liber amicorum Jan Lazar. Vyd. první. Trnava : Typi universitatis Tyrnaviensis, 2014. 151., ISBN 978-80-8082-791-5, s. 287-302.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Jsou fundace z Venuše a korporace z Marsu? Několik úvah nad pronikáním korporačních prvků do nadačního práva. Právny obzor, Slovensko, Bratislava, Ústav štátu a práva SAV. ISSN 0032-6984, 2014, vol. 97/2014, no.  4, s. 405 - 416.


více

 

HEJČ, David.
Judikatura NSS: Aktivní legitimace k návrhu na zrušení OOP z oblasti místní úpravy provozu. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2014, vol. 20, no. 6, s. 202-206.


více

 

RIGEL, Filip.
Judikatura NSS: Maturitní zkouška. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Praha, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2014, vol. 20, no. 5, s. 162-164.


více

 

HÁJEK, Michal.
Judikatura NSS: Veřejné zdravotní pojištění. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2014, vol. 2014, no. 3, s. 82-85.


více

 

HARVÁNEK, Jaromír - ONDRÝSEK, Roman.
Justiciální tvorba práva. Časopis pro právní vědu a praxi. ISSN 1210-9126, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 6-12.


více

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Justiční kabáty ostudy. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1211-2860, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 3-5.


více

 

KOŽIAK, Jaromír.
K formě a povaze jednání právnických osob podle ZOK. In Dny práva 2013 – Days of Law 2013 - Bermudský trojúhelník obchodního práva III. Vyd. 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 2013, Brno.


více

 

RUBAN, Radek.
K intertemporalitě plné moci. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 17, s. 593-597.


více

 

obálkaGALVAS, Milan.
K NĚKTERÝM DÍLČÍM PROBLÉMŮM PRACOVNÍHO PRÁVA, SPOJENÝM S ÚČINNOSTÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU. In PRACOVNÍ PRÁVO A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6718-9, s. 9-17. 31.1.2014, Třešť.


více

 

NĚMČÁK, Vítězslav.
K některým otázkám právní úpravy znalecké činnosti a jejího možného vývoje. Státní zastupitelství, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2014, no. 2.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
K platnosti smlouvy o zřízení věcného břemene cesty. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 18, s. 641-642.


více

 

SALÁK, Pavel.
K pojmu fideikomis a jeho pozici v římském právu a novověkém právu. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22/2014, no. 12, s. 432-436.


více

 

DUDA, Jan.
K pojmu právní vědomí za socialismu. 2014.


více

 

KOLMAN, Petr.
K problematice nepřiměřenosti smluvní pokuty. Právo pro podnikání a zaměstnání, Comenius Print s.r.o. ISSN 1801-6014, 2014, no. 1/2013.


více

 

KOLMAN, Petr.
K problematice podjatosti členů rozkladové komise. Kancelář VOP a Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-904579-9-7, s. 66-71. 24.6.2013, Brno-Telč.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 595 položek, zobrazeno 151 - 180