Publikace [2016]

Záznamů v roce 2016 je celkem: 345

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 151

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 2Písmeno E, strana 2Písmeno F, strana 3Písmeno G, strana 3Písmeno H, strana 3Písmeno CH, strana 3Písmeno I, strana 3Písmeno J, strana 3Písmeno K, strana 4Písmeno L, strana 4Písmeno M, strana 4Písmeno N, strana 5Písmeno O, strana 6Písmeno P, strana 6Písmeno Q, strana 8Písmeno R, strana 8Písmeno S, strana 9Písmeno T, strana 10Písmeno U, strana 10Písmeno V, strana 11Písmeno W, strana 11Písmeno X, strana 11Písmeno Y, strana 11Písmeno Z, strana 11
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 345 položek, zobrazeno 151 - 180

 

RONOVSKÁ, Kateřina - DOBROVOLNÁ, Eva.
Nové rakouské dědické právo - rozhovor s prof. Dr. Martinem Schauerem. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016, s. 69-70.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Nové rakouské dědické právo "v detailu". 2016.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Nové rakouské dědické právo: Proč? Kdy? A jak?. 2016.


více

 

HEJČ, David.
Novela místní a přechodné úpravy provozu jako opatření obecné povahy. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 24, no. 11, s. 386-780.


více

 

KOLMAN, Petr.
Nový ZZVZ pod mikroskopem - vybrané důležité změny pro zadavatele. Obchodněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 6, no. 6/2016, s. 62-69.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
O právech a povinnostech v rodinném právu. ACTA IURIDICA OLOMOUCENSIA, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 1801-0288, 2016, vol.  10, no. 3/2015, s. 31-39.


více

 

PAVELEK, Ondřej.
Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních a sociálních služeb. 2016.


více

 

ŠVARCOVÁ, Kateřina.
OBEC JAKO VLASTNÍK MÍSTNÍ KOMUNIKACE. In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní ROZPRAVY 2016. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2016. ISBN 978-80-87952-13-9, s. 533-542. 22.2.2016, Hradec Králové.


více

 

ŠVARCOVÁ, Kateřina.
OBEC JAKO VLASTNÍK MÍSTNÍ KOMUNIKACE. 2016.


více

 

RADVAN, Michal.
Objection and Appeal Procedures. 2016.


více

 

KRATOCHVÍL, Vladimír.
Od nepřímého pachatelství k přímému (skrze quasispolupachatelství sui generis), anebo beztrestnost?. Státní zastupitelství, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2016, vol. XIV, no. 1/2016, s. 12-19.


více

 

KYSELOVSKÁ, Tereza.
Odborná asistentka Časopisu pro právní vědu a praxi. 2016.


více

 

BEJČEK, Josef.
Odhlasované libozvučné mantry a zdravý rozum. Antitrust, Praha, Sdružení KAIROS. ISSN 1804-1183, 2016, vol. 2016, no. 1, s. 1-1.


více

 

PROVAZNÍK, Jan.
Odklony v českém trestním řízení – úvahy před možnou rekodifikací. Trestněprávní revue, Praha, C. H. Beck. ISSN 1213-5313, 2016, vol. 14, no. 4, s. 79-85.


více

 

ŠPOTTOVÁ, Kristina.
Odpovědnost členských států za pochybení soudních orgánů a její reflexe v české legislativě a judikatuře. Brno : MU, 2016. ISBN 978-80-210-8198-7, s. 113-133. 2015, Brno.


více

 

JAKUBÍČEK, Robert.
Odpovědnost nositele moci (domina) za obchodní jednání osob alieno iuri subiectae aneb actiones exercitoria, institoria, de peculio et de in rem verso. In Zodpovednosť a zavinenie v rímskom obligačnom práve. Vyd. 2015. Banská Bystrica : Belianum, 2016. ISBN 978-80-557-0888-1, s. 44-65.


více

 

ČEP, David - KANDOVÁ, Katarína.
Odpovědnost státního zástupce při plnění úkolů v trestním řízení. In COFOLA 2016. : 2016. 2016.


více

 

KANDOVÁ, Katarína - ČEP, David.
Odpovědnost státního zástupce za plnění úkolů v trestním řízení. 2016.


více

 

MATOUŠ, Michal.
Odpovědnost za nezákonnost souhlasu podle stavebního zákona. 2016.


více

 

STRAKOVÁ, Lucie.
Ochrana osobních údajů v rámci smart meteringu. 2016.


více

 

POTĚŠIL, Lukáš - JÍLKOVÁ, Nikola.
Ochrana subjektivních práv ve veřejné službě. In Dny Práva 2015. Část IX. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8200-7, s. 154 - 165. 2015.


více

 

KRATOCHVÍL, Vladimír.
OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST V ZÁKONĚ UVEDENÉ A ZÁSADA SUBSIDIARITY TRESTNÍ REPRESE. Trestněprávní revue, Praha, C. H. Beck. ISSN 1213-5313, 2016, vol. 2016, no. 3, s. 53-58.


více

 

KOLMAN, Petr.
Ombudsman, diskriminace a zákaz vstupu mužů do posiloven. PRÁVNÍ PROSTOR.CZ, Praha, ATLAS consulting, spol. s r.o. ISSN 2336-4114, 2016.


více

 

MYŠKA, Matěj - HARAŠTA, Jakub.
Omezení autorského práva a zvláštních práv pořizovatele databáze v případě datové analýzy. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. 23/2015, no. 4, s. 375-384.


více

 

MATOUŠ, Michal - VENCLÍČEK, Jiří.
Organizační architektura správy regionálního rozvoje v evropském kontextu. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol.  XXIII, no. 4/2015, s. 385-390.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Osvojení manželem matky, resp.manželkou otce. 2016.


více

 

KANDALEC, Pavel.
Ota Ulč: Komunistická justice a třídní boj. 2016.


více

 

STRAKOVÁ, Lucie - MAREK, Jiří.
Otevřený přístup v zahraničí. In Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě. Brno : VUTIUM, 2016. První vydání, vytiskl Tribun EU, s.r.o., ISBN 978-80-214-5282-4, s. 70-88.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Parental Responsibility according to Czech Civil Code and the CEFL´s Principles. 2016.


více

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Patroni vinařů. In Člověk, víno společnost 2009-2015. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. s. 33-40. 19.5.2016, Brno.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 345 položek, zobrazeno 151 - 180