Publikace [2015]

Záznamů v roce 2015 je celkem: 129

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 100

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 1Písmeno F, strana 1Písmeno G, strana 1Písmeno H, strana 1Písmeno CH, strana 1Písmeno I, strana 1Písmeno J, strana 2Písmeno K, strana 2Písmeno L, strana 2Písmeno M, strana 2Písmeno N, strana 3Písmeno O, strana 3Písmeno P, strana 3Písmeno Q, strana 4Písmeno R, strana 4Písmeno S, strana 4Písmeno T, strana 4Písmeno U, strana 4Písmeno V, strana 4Písmeno W, strana 5Písmeno X, strana 5Písmeno Y, strana 5Písmeno Z, strana 5
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 129 položek, zobrazeno 100 - 129

 

KOSAŘ, David.
Selecting Strasbourg Judges: A Critique. In Selecting Europe´s Judges. Oxford : Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-872778-1, s. 120-161.


více

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Sexuální trestné činy včera a dnes. 2015. 1 s. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 28, č. 2.


více

 

RUBAN, Radek.
Subsidiarita derivativních žalob. In Dny práva 2014 - „Bermudský trojúhelník obchodního práva III“. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 19.11.2014.


více

 

GAJDIČIAR, Vladimír - KLESNIAKOVÁ, Jana.
Špecifické aspekty trestného činu daňového podvodu v právnom poriadku Slovenskej republiky. 2015.


více

 

RADVAN, Michal.
Tax on Property Transfers. 2015.


více

 

VYHNÁNEK, Ladislav.
The Eternity Clause in the Czech Constitution as Limit to European Integration. Much Ado about Nothing?. Vienna Journal on International Constitutional Law, Wien, Verlag Österreich. ISSN 2306-3734, 2015, vol. IX, no. 3, forthcoming-10 s.


více

 

MYŠKA, Matěj.
The new Creative Commons 4.0 Licenses. International Journal on Grey Literature, Nizozemsko. ISSN 1574-1796, 2015, vol. 11, no. Special winter issue, s. 58-62.


více

 

KYSELOVSKÁ, Tereza.
The Non-Contractual Obligations in the Czech Act on Private International Law and Rome II Regulation. 2015.


více

 

KOSAŘ, David.
The Strasbourg Court and Domestic Judicial Politics. In International Courts and Domestic Politics. Vyd. forthcoming. Cambridge : Cambridge University Press, 2015.


více

 

JANOUŠEK, Michal.
Trestněprávní aspekty lichvy po rekodifikaci soukromého práva ve srovnání s německým pojetím trestného činu lichvy. Státní zastupitelství, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2015, vol. 2015, no. 1, s. 27-32.


více

 

FRYŠTÁK, Marek - PROVAZNÍK, Jan - SEDLÁČKOVÁ, Jolana - ŽATECKÁ, Eva.
Trestní právo hmotné - zvláštní část. 1. vyd. Ostrava : Key Publishing, 2015. 195 s. Právo. ISBN 978-80-7418-225-9.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Úloha a podoba dovolání. 2015.


více

 

KOSAŘ, David - VYHNÁNEK, Ladislav - ZDENĚK, Kühn - MAREK, Antoš.
Ustavní právo: Casebook. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer CZ, 2015. Casebooky, I. ISBN 978-80-7478-664-8.


více

 

VÝBORNÝ, Štěpán.
Ústavní soudy zemí Visegrádské čtyřky a koncept bránící se demokracie. MUNI Law Working Paper Series. ISSN 2336-4785, 2015, 19 s.


více

 

ZŮBEK, Jan.
Úvaha k institutu narovnání a jeho budoucnosti. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2015, vol. 2015, no. 1, s. 1-6.


více

 

MOLEK, Pavel.
Úvahy a náměty ke změnám Ústavy České republiky-Kompetence prezidenta. 2015.


více

 

KOLMAN, Petr.
Veřejné zakázky a PPP projekty. 2015.


více

 

PONDIKASOVÁ, Tereza.
Vybrané koncepční otázky žalob na obnovu řízení a pro zmatečnost. In Současnost a perspektivy českého civilního procesu. : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7686-0, s. 71-83. 25.4.2014, Brno.


více

 

WUDARSKI, Arkadiusz - DOBROVOLNÁ, Eva.
Vybrané otázky formální publicity katastru nemovitostí v ČR a pozemkové knihy v Polsku s ohledem na rekodifikaci českého soukromého práva. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2015, vol. III, no. 1, s. 14-21.


více

 

KONEČNÁ, Tereza.
Vybrané otázky restorativní justice v České republice. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015.


více

 

ROZEHNALOVÁ, Naděžda.
Vyšší moc, hardship aneb smluvní doložky v mezinárodní praxi. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. 2015, no. 1, s. 56 - 63.


více

 

HAVLÍČKOVÁ, Petra.
Vývoj nových možností technického pokroku dopravy v Jihlavě - 19. století. . 2015.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Výživné: tradice v. inovace. 2015.


více

 

KOTÁSEK, Josef.
Wertpapieranleihen. In Wertpapieranleihen. Vyd. 1. Wien : Manz Verlag, 2015.


více

 

TELEC, Ivo.
Zakázané těžení a nebezpečná situace na elektronických úložištích dat. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, no. 1/2, s. 19-29.


více

 

PLACHÝ, Jiří.
Zákonné zmocnění jako zprostředkovatel vztahu mezi zákonem a podzákonnou právotvorbou. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23. ročník, no. 4, s. 126 - 133.


více

 

KYNCL, Libor.
Zdanění veřejných licencí a pětikrokový daňový test. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 3, s. 102-107.


více

 

KLESNIAKOVÁ, Jana.
Zohľadnenie peňažných nárokov poškodeného pri ukladaní a výkone alternatívnych trestov. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2015, vol. 14, no. 2, s. 38 - 43.


více

 

TAUCHEN, Jaromír.
Zpráva z konference "Sexuální trestné činy včera a dnes". Praha : Wolters Kluwer, 2015. 2 s.


více

 

DRÁPAL, Ljubomír - PONDIKASOVÁ, Tereza.
Zrušení pravomocného soudního rozhodnutí a „bezdůvodné obohacení“?. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 2015, no. 3.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 129 položek, zobrazeno 100 - 129