Publikace [2016]

Záznamů v roce 2016 je celkem: 185

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 151

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 2Písmeno F, strana 2Písmeno G, strana 2Písmeno H, strana 2Písmeno CH, strana 2Písmeno I, strana 2Písmeno J, strana 2Písmeno K, strana 3Písmeno L, strana 3Písmeno M, strana 3Písmeno N, strana 3Písmeno O, strana 4Písmeno P, strana 4Písmeno Q, strana 5Písmeno R, strana 5Písmeno S, strana 5Písmeno T, strana 6Písmeno U, strana 6Písmeno V, strana 6Písmeno W, strana 6Písmeno X, strana 6Písmeno Y, strana 6Písmeno Z, strana 6
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 185 položek, zobrazeno 151 - 180

 

KOLMAN, Petr.
Správní právo trestní - ke změnám v přestupkovém právu. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1211-2860, 2016, no. 1/2016.


více

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Správní soudnictví a správní orgány (aneb vztah moci soudní a moci výkonné na příkladu odůvodňování a odůvodnění rozhodnutí). 2016.


více

 

KOLMAN, Jiří.
Srovnání české právní úpravy svobodného přístupu k informacím s unijní úpravou zpřístupňující informace institucí EU. Bulletin advokacie online. ISSN 1805-8280, 2016, vol. 2016, no. Neuvedeno, s. 1-16.


více

 

KAZDA, Jan.
Státní soud (1923). In in Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016.


více

 

COUFALÍK, Petr.
Střet Nejvyššího soudu a Ústavního soudu v pohledu na současnou právní úpravu dovolání v civilním sporném řízení. Právní rozhledy, Praha, C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 23, no. 6, s. 209-214.


více

 

ŠVARCOVÁ, Kateřina.
SYSTEMIC BIAS OF OFFICIALS. London : Sciemcee Publishing, 2016. ISBN 978-0-9928772-9-3, s. 72-76. 2016, London.


více

 

ŠVARCOVÁ, Kateřina.
SYSTEMIC BIAS OF OFFICIALS. 2016.


více

 

VEČEŘA, Miloš.
Teorie práva v příkladech. 3. aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 47 s. ISBN 978-80-7478-717-1.


více

 

COUFALÍK, Petr.
Test rovného zacházení účastníků řízení. 2016.


více

 

NOVÝ, Zdeněk.
The Resolution of Investment Disputes in the EU Draft TTIP. 2016.


více

 

KOSAŘ, David.
The Strasbourg Court and Domestic Judicial Politics. In International Courts and Domestic Politics. Vyd. forthcoming. Cambridge : Cambridge University Press, 2016.


více

 

FRYŠTÁK, Marek.
Účast obhájce ve vyšetřování. Trestněprávní revue, Praha, C. H. Beck. ISSN 1213-5313, 2016, vol.  15, no.  5, s. 116-122.


více

 

JANOVSKÝ, Jozef - ŠIPULOVÁ, Katarína - SMEKAL, Hubert.
Understanding Adoption of International Human Rights Treaties. 2016.


více

 

SMEKAL, Hubert - ŠIPULOVÁ, Katarína - JANOVSKÝ, Jozef.
Understanding Adoption of International Human Rights Treaties: Political Regimes and Commitment Patterns. 2016.


více

 

REMSOVÁ, Kateřina.
Uplatnění koncepce nutně použitelných ustanovení dle zákona o mezinárodním právu soukromém. In Dny práva 2015 - Days of Law 2015 : Část IV. : Kodifikace obecné části kolizního práva - cesta či omyl?. Brno : Masarykova univerzita, 2016. s. 190-206. 2015, Brno.


více

 

LAVICKÝ, Petr - ADAMOVÁ, Hana - ŠTEVČEK, Marek - DÁVID, Radovan - DOBROVOLNÁ, Eva - HANÁKOVÁ, Věra - HRDLIČKA, Miloslav - JAKŠIČ, Vít - JURÁŠ, Marek - KOVÁŘOVÁ KOCHOVÁ, Ingrid.
Uspokojení práv na nepeněžité plnění. In Občanská soudní řád (§ 251 až § 376) Exekuční řád (§28-§151). : 2016. ISBN 978-80-7478-988-5.


více

 

KOLMAN, Petr.
Veřejné právo - Proč cizinec nesmí být členem české politické strany?. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016.


více

 

BITTEROVÁ, Nikoleta.
Viacnásobná diskriminácia ako porušovanie ľudských práv - príklad nútenej sterilizácie rómskych žien na Slovensku a v Českej republike. In Dny práva 2015, Část III. Rovnost v právu. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8194-9, s. 7-35. 2015, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Brno.


více

 

ŽIDLICKÁ, Michaela - CIPROVSKÝ, Tomáš - DOSTALÍK, Petr.
Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2016. Elportál.


více

 

STRÁNSKÝ, Jaroslav.
Vnitropodnikové řídící dokumenty v pracovněprávních vztazích. Statutární zástupce firmy, Praha, Nakladatelství FORUM s.r.o. ISSN 1805-2118, 2016, vol. V, no. 2, s. 26-30.


více

 

OROSZ, Ladislav - MOLEK, Pavel - ŠIMÍČEK, Vojtěch - SVÁK, Ján.
Volebné právo a súdny prieskum volieb v Českej republike a Slovenskej republike. Vyd. První. Bratislava : C.H.Beck, 2016. 472 s. BECKOVA EDÍCIA PRÁVNE INŠTITÚTY. ISBN 978-80-89603-41-1.


více

 

MOLEK, Pavel - BOBÁK, Martin.
Vybrané aspekty svobody projevu. Praha : UNION 2015, Ročenka Unie státních zástupců České republiky, 2016. ISBN 978-80-905764-2-1, s. 17-47.


více

 

KADLUBIEC, Vojtěch.
Vývoj právní úpravy výpočtu náhrady za nemajetkovou újmu na zdraví. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 2016, no. 8, s. 267 - 273.


více

 

KLIKOVÁ, Alena.
ZÁKLADNÍ BODY PŘIPRAVOVANÉ NOVELY STAVEBNÍHO ZÁKONA. 2016.


více

 

obálkaPRŮCHA, Petr.
Základy správního práva. 1.vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2016. 204 s. učebnice - 529. ISBN 978-80-210-8115-4.


více

 

KOLMAN, Petr.
Zákony o zlých lidech. Právní prostor, Ostrava, ATLAS consulting, spol. s r.o. ISSN 2336-4114, 2016.


více

 

GAJDIČIAR, Vladimír.
Zásada kontradiktórnosti a jej obmedzenia v rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva. Justičná revue, Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovensko. ISSN 1335-6461, 2016, vol. 68, no. 1, 29 s.


více

 

ŠPAČKOVÁ, Michala.
Zásada rovného zacházení se všemi akcionáři. Obchodněprávní revue, C. H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 2016, no. 1, s. 1-10.


více

 

SLOUPENSKÁ, Hana - GEORGALA, Petra - TEPLÍKOVÁ, Zuzana.
Zjednodušte si citování s Citace PRO. 2016. .


více

 

KOLUMBER, David.
Změny v NOZ s vazbou na nemovitosti a oceňování. 2016.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 185 položek, zobrazeno 151 - 180