Publikace [2014]

Záznamů v roce 2014 je celkem: 624

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 151

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 2Písmeno C, strana 2Písmeno D, strana 3Písmeno E, strana 4Písmeno F, strana 5Písmeno G, strana 5Písmeno H, strana 5Písmeno CH, strana 5Písmeno I, strana 5Písmeno J, strana 6Písmeno K, strana 7Písmeno L, strana 8Písmeno M, strana 8Písmeno N, strana 9Písmeno O, strana 10Písmeno P, strana 12Písmeno Q, strana 14Písmeno R, strana 14Písmeno S, strana 15Písmeno T, strana 17Písmeno U, strana 18Písmeno V, strana 19Písmeno W, strana 20Písmeno X, strana 20Písmeno Y, strana 20Písmeno Z, strana 20
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 624 položek, zobrazeno 151 - 180

 

DOLEŽALOVÁ, Helena.
Infrastruktura pro alternativní paliva. Alternativní energie, Praha, Profi Press s.r.o. ISSN 1803-0394, 2014, vol. 2014, no. 4, s. 35-35.


více

 

KUČERA, Lubomír.
Insolvenční řízení z pohledu celního úřadu jako správce daně. Daňový expert, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1801-2779, 2014, vol. 2014, no. 3, s. 2-6.


více

 

ŠNOBLOVÁ, Zuzana - NĚMČÁK, Vítězslav.
Insolvenční správce. Praha : Wolters Kluwer, a. s., 2014. 284 s. ISBN 978-80-7357-914-2.


více

 

PONDIKASOVÁ, Tereza.
Inspirace zahraničními prameny při tvorbě nového občanského zákoníku. In DNY PRÁVA 2013 – DAYS OF LAW 2013. Brno : 2014. ISBN 978-80-210-6813-1, s. 187-198. 2013, Brno.


více

 

KLIKOVÁ, Alena.
Institut ohlášení domovních ČOV. In Podzemní voda ve vodoprávním řízení XI. Vyd. 1. Praha : Klub techniků, 2014. ISBN 978-80-02-02564-1, s. 15-20. 9.10.2014, Praha.


více

 

CEMPÍREK, Martin.
Institut pachtu a jeho renesance. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy, Lesnická práce. ISSN 0322-9254, 2014, vol. 93, no. 1, s. 32-33.


více

 

STUPKA, Václav.
Intellectual property on the internet - filesharing and legal protection of the software. 2014.


více

 

BENÁK, Jaroslav.
Interakce právní úpravy řízení před Ústavním soudem a zahraničních vlivů. In Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo: sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2013. Praha : Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-017-8, s. 155-158.


více

 

KRÁLÍČEK, Jaroslav.
Interakce výlučné pravomoci a porušování práv k duševnímu vlastnictví na internetu v novém nařízení BruselI bis, aneb jak se ignorují hlasy z praxe. Casopis pro právní vědu a praxi, Brno, MU. ISSN 1210-9126, 2014, vol.  22, no.  1, s. 54-61.


více

 

RUBAN, Radek.
Interpretace právního jednání z pohledu intertemporálního. In Cofola 2014: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


více

 

DRLIČKOVÁ, Klára.
Interpretation of the CISG. 2014.


více

 

KLUSOŇOVÁ, Markéta.
Is Hamlet a Scandinavian Crime Fiction?. 2014.


více

 

JANOUŠEK, Michal.
Iusnaturalismus jako prostředek ochrany slabší smluvní strany v občanském zákoníku. In Josef Fiala, Jan Hurdík, Jarmila Pokorná, Petr Lavický, Josef Šilhán, Jiří Valdhans. Brno : Msarykova univerzita, 2014. s. 84-92. 2013, Msarykova univerzita, Právnická fakluta, Brno.


více

 

STRÁNSKÝ, Jaroslav.
Jak správně sjednat místo výkonu práce v pracovní smlouvě. Statutární zástupce firmy, Praha, Nakladatelství FORUM s.r.o. ISSN 1805-2118, 2014, vol. III, no. 4, s. 20-24.


více

 

DVOŘÁK, David.
Jaký by měl být nový zákon o veřejných zakázkách?. Epravo.cz, Epravo.cz a.s. ISSN 1213-189X, 2014, vol. 2014.


více

 

ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva.
Jan Ondřej a kolektiv: Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita Brno. ISSN 1210-9126, 2014, vol. XXI, no. 4, s. 537-538.


více

 

STUPKA, Václav.
Jazyková analýza a autorské právo. 2014.


více

 

RUBAN, Radek.
Jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem – vybrané úvahy. In Dny práva 2013 - „Reforma soukromého práva“. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6813-1, s. 222-231. 2013, Brno.


více

 

HANÁK, Jakub.
Ještě k oceňování pozemků a staveb v souvislosti s výstavbou dopravní infrastruktury. Stavební právo : bulletin, Česká společnost pro stavební právo. ISSN 1211-6386, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 34-40.


více

 

HAVLÍČKOVÁ, Petra.
Jihlava pod vlivem nacistů. Vyd. 1. Ostrava : KEY Publishing, 2014. ISBN 978-80-87475-41-6, s. 144-155. 12.3.2014, Brno.


více

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Jiří Kejř: Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin. Edičně připravil Stanislav Petr, Praha, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky 2012, 485 s. (rec.). AV ČR, Historický ústav, 2014. 1 s. Český časopis historický, 2014, roč. 112, č. 1.


více

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Jmenování a odvolávání rektorů veřejných a státních vysokých škol a jmenování profesorů. Universitas, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3387, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 3-5.


více

 

DVOŘÁK, David - GALÁŘ, Jan.
JŘSU: Praktické zkušenosti a návrhy de lege ferenda. Veřejné zakázky v praxi, Nakladatelství FORUM. ISSN 1805-8523, 2014, vol. 2014, no. 1; 2, s. 4-9; 34-40.


více

 

HURDÍK, Jan.
Jsou či nejsou občanský zákoník a občanské právo nástrojem řízení společnosti?/Sind das Zivilgesetzbuch und das bürgerlliche Recht Mittel der Gesellschaftsteuerung oder nicht?. In Liber amicorum Jan Lazar. Vyd. první. Trnava : Typi universitatis Tyrnaviensis, 2014. 151., ISBN 978-80-8082-791-5, s. 287-302.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Jsou fundace z Venuše a korporace z Marsu? Několik úvah nad pronikáním korporačních prvků do nadačního práva. Právny obzor, Slovensko, Bratislava, Ústav štátu a práva SAV. ISSN 0032-6984, 2014, vol. 97/2014, no.  4, s. 405 - 416.


více

 

HEJČ, David.
Judikatura NSS: Aktivní legitimace k návrhu na zrušení OOP z oblasti místní úpravy provozu. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2014, vol. 20, no. 6, s. 202-206.


více

 

RIGEL, Filip.
Judikatura NSS: Maturitní zkouška. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Praha, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2014, vol. 20, no. 5, s. 162-164.


více

 

HÁJEK, Michal.
Judikatura NSS: Veřejné zdravotní pojištění. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2014, vol. 2014, no. 3, s. 82-85.


více

 

HARVÁNEK, Jaromír - ONDRÝSEK, Roman.
Justiciální tvorba práva. Časopis pro právní vědu a praxi. ISSN 1210-9126, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 6-12.


více

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Justiční kabáty ostudy. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1211-2860, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 3-5.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 624 položek, zobrazeno 151 - 180