Publikace [2014]

Záznamů v roce 2014 je celkem: 699

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 151

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 2Písmeno C, strana 2Písmeno D, strana 3Písmeno E, strana 5Písmeno F, strana 5Písmeno G, strana 6Písmeno H, strana 6Písmeno CH, strana 6Písmeno I, strana 6Písmeno J, strana 7Písmeno K, strana 7Písmeno L, strana 9Písmeno M, strana 9Písmeno N, strana 10Písmeno O, strana 12Písmeno P, strana 13Písmeno Q, strana 16Písmeno R, strana 16Písmeno S, strana 17Písmeno T, strana 19Písmeno U, strana 21Písmeno V, strana 21Písmeno W, strana 23Písmeno X, strana 23Písmeno Y, strana 23Písmeno Z, strana 23
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 699 položek, zobrazeno 151 - 180

 

RONOVSKÁ, Kateřina - VITOUL, Vlastimil - PONDIKASOVÁ, Tereza - HAVEL, Bohumil.
Formy správy majetku po rekodifikaci soukromého práva. 2014. CZE, Konferenční centrum "Otevřená zahrada". 15.10.2014 - 15.10.2014, evropská akce.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Foundations in the Czech Republic: Yesterday, Today and Tomorrow. In Developments in Foundation Law in Europe. 1. vydání. Netherlands : Springer Dordrecht Heidelberg New York London, 2014. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, ISBN 978-94-017-9068-0, s. 35 - 50.


více

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
František Vavera: Kriminalistické aspekty v trestním právu, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2013, 244 stran (recenze). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. 2014, vol. II., s. 196 - 198.


více

 

KYNCL, Libor.
Free Database Licensing in Public Sector. 2014.


více

 

MOLEK, Pavel - LONGO, Michael.
Freedom of Expression: European and Australian Perspectives. Australian and New Zealand Journal of European Studies, Austrálie. ISSN 1837-2147, 2014, vol. 2014, no. 6, s. 2-16.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina - JANOUŠEK, Michal.
Fudatio Europea: Quo vadis?. 2014. CZE, prostory Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno. 5.9.2014 - 5.9.2014, evropská akce.


více

 

KOLMAN, Jiří.
Fuzzy logika a právo na informace. In Den právní teorie. Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva. Sborník příspěvků z konference. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7369-2, s. 166-174. 2014, Brno.


více

 

KOLMAN, Jiří.
Fuzzy logika a právo na informace. 2014.


více

 

PLACHÝ, Jiří.
Garance nezávislosti regulačních správních úřadů v evropském právu a judikatuře. In COFOLA 2014: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. ISBN 978-80-210-7211-4, s. 884 - 900. 2014, Telč.


více

 

HARAŠTA, Jakub.
Geers, Kenneth. Strategic Cyber Security. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2014, vol. 2014, no. 9, s. 265-266.


více

 

LAVRUSHIN, Konstantin.
Glosa k převzetí nebezpečí změny okolností. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2014, vol. 2014, no. 6, s. 5-9.


více

 

KOLUMBER, David.
Historický vývoj územní samosprávy na území dnešní České republiky. Právo, ekonomika, management, Academia Economia s.r.o. ISSN 1804-3550, 2014, vol. 4, no. 1, s. 34-41.


více

 

NĚMČÁK, Vítězslav.
Hlavní teze realistické teorie interpretace Michela Tropera. In Den právní teorie. Sborník příspěvků z konference. : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7369-2, s. 157.


více

 

KOŽIAK, Jaromír.
Chiméra pravidla podnikatelského úsudku. In Postavení podnikatele v závazkověprávních vztazích. Vyd. 2014. Praha : Karlova univerzita v Praze, 2014.


více

 

KOLMAN, Petr.
Chudý nebo bohatý - dostane stejnou pokutu za správní delikt?. Právní rádce, Praha, Economia a.s. ISSN 1210-4817, 2014, vol. 1/2014, s. 54-56.


více

 

HAPLA, Martin.
Idea univerzality a lidská práva. 2014.


více

 

HAPLA, Martin.
Idea univerzality a lidská práva. In Den právní teorie. Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva. Sborník příspěvků z konference. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7369-2, s. 188-193. 6.6.2014, Brno.


více

 

ŠIPULOVÁ, Katarína - JANOVSKÝ, Jozef - SMEKAL, Hubert.
Ideology, Veto Players and International Human Rights Commitments in Post-communist Regimes: Cases of the Czech Republic and Slovakia. 2014.


více

 

KANDALEC, Pavel.
Immunität der Mitglieder des Parlaments – aktuelle tschechische Realität. In Warum bedarf es einer Verfassung?. Budapest, Maďarsko : Károlyi József Alpítvány - Helikon Kiadó, 2014. ISBN 978-963-227-566-6, s. 235-244. 8.3.2013, Fehérvárcsurgó, Maďarsko.


více

 

HLAVICA, Michal - PROKOPOVÁ, Klára - VÁGNER, Michal - ZEMAN, Jan - HUKEĽOVÁ, Zuzana - HANČÁKOVÁ, Michaela.
IMPACT - Promo edice. 2014.


více

 

HLAVICA, Michal - PROKOPOVÁ, Klára - VÁGNER, Michal - ZEMAN, Jan - MAKAROVÁ, Erika - ADAMEKOVÁ, Katarína - HUKEĽOVÁ, Zuzana - OSTRÝ, Ctibor.
IMPACT - Velká Morava - 1150 let křesťanství ve středu Evropy. 2014.


více

 

ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva - SELUCKÁ, Markéta.
Incorrect APRC as an Unfair Commercial Practice and as an Unfair Term in Consumer Contracts. Journal of European Consumer and Market Law, Rakousko, Verlag Österreich, Rakousko. ISSN 2191-3412, 2014, vol. 3/2014, no. 2, s. 110-115.


více

 

HARAŠTA, Jakub.
Informace jako zbraň. In COFOLA 2014: the Conference Proceedings. Modřice : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7211-4, s. 2014-3047. 2014, Telč.


více

 

TELEC, Ivo.
Informace o veřejném sektoru, prostorová data a vzory licenční smlouvy. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 20, s. 706-712.


více

 

ČERNÍN, Karel.
Informace o životním prostředí: Opona se zavírá?. Správní právo, Ministerstvo vnitra ČR. ISSN 0139-6005, 2014, vol. 2014, no. 4, s. 246-252.


více

 

DOLEŽALOVÁ, Helena.
Infrastruktura pro alternativní paliva. Alternativní energie, Praha, Profi Press s.r.o. ISSN 1803-0394, 2014, vol. 2014, no. 4, s. 35-35.


více

 

KUČERA, Lubomír.
Insolvenční řízení z pohledu celního úřadu jako správce daně. Daňový expert, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1801-2779, 2014, vol. 2014, no. 3, s. 2-6.


více

 

ŠNOBLOVÁ, Zuzana - NĚMČÁK, Vítězslav.
Insolvenční správce. Praha : Wolters Kluwer, a. s., 2014. 284 s. ISBN 978-80-7357-914-2.


více

 

PONDIKASOVÁ, Tereza.
Inspirace zahraničními prameny při tvorbě nového občanského zákoníku. In DNY PRÁVA 2013 – DAYS OF LAW 2013. Brno : 2014. ISBN 978-80-210-6813-1, s. 187-198. 2013, Brno.


více

 

KLIKOVÁ, Alena.
Institut ohlášení domovních ČOV. In Podzemní voda ve vodoprávním řízení XI. Vyd. 1. Praha : Klub techniků, 2014. ISBN 978-80-02-02564-1, s. 15-20. 9.10.2014, Praha.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 699 položek, zobrazeno 151 - 180