Publikace [2014]

Záznamů v roce 2014 je celkem: 456

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 151

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 2Písmeno D, strana 3Písmeno E, strana 3Písmeno F, strana 4Písmeno G, strana 4Písmeno H, strana 4Písmeno CH, strana 4Písmeno I, strana 4Písmeno J, strana 5Písmeno K, strana 5Písmeno L, strana 6Písmeno M, strana 6Písmeno N, strana 7Písmeno O, strana 8Písmeno P, strana 9Písmeno Q, strana 10Písmeno R, strana 10Písmeno S, strana 11Písmeno T, strana 13Písmeno U, strana 14Písmeno V, strana 14Písmeno W, strana 15Písmeno X, strana 15Písmeno Y, strana 15Písmeno Z, strana 15
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 456 položek, zobrazeno 151 - 180

 

KOLMAN, Petr.
K problematice nesložených kaucí u ÚOHS. Právo pro podnikání a zaměstnání, Comenius Print s.r.o. ISSN 1801-6014, 2014, no. 2-3/2013.


více

 

VAŇKOVÁ, Zdeňka.
Ke vztahu sociální pedagogiky a práva. Vyd. první. Hradec Králové : 2014. 2014.


více

 

HURDÍK, Jan.
Kogentnost a dispozitivnost ustanovení nového občanského zákoníku o právnických osobách. Ke vzájemné použitelnosti ustanovení o nadacích a nadačních fondech. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22./2014, no. 7, s. 229-233.


více

 

HURDÍK, Jan - DOBROVOLNÁ, Eva.
Komentář k § 15.21, § 22 (společně s JUDr. Evou Dobrovolnou), § 118, § 210, § 402-418. In Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání 2014. Vyd. první. Praha : C.H.Beck, 2014. Velké komentáře, ISBN 978-80-7400-529-9, s. 129-178;611-615;1068-1071;1569.


více

 

HURDÍK, Jan.
Komentář k § 15-19 občanského zákoníku. In nský zákoník. Komentář.Svazek I. Vyd. první. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex, ISBN 978-80-7478-370-8, s. 71-100.


více

 

KOUKAL, Pavel.
Komentář k § 489, 491-501, 505-513, 3029-3030 nového občanského zákoníku. In Občanský zákoník I (Obecná část). Vyd. 2014. Praha : C.H.Beck, 2014. Velké komentáře, ISBN 978-80-7400-529-9, s. 1727-1774, 1789-1815,2328-2334.


více

 

PONDIKASOVÁ, Tereza - ČUHELOVÁ, Kateřina.
Komentář k § 66 - 76 (společně s JUDr. Kateřinou Čuhelovou). In Lavický, Petr. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání 2014. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 315-365.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Komentář k §§ 23-33, §§ 36-37, §§ 548-550, § 560, §§ 570 - 573, § 580 odst. 2, § 581, § 3019 občanského zákoníku. In Občanský zákoník I, Obecná část (§ 1 - 654). Praha : C. H. Beck, 2014. neuveden, ISBN 978-80-7400-529-9, nestránkováno-65 s.


více

 

LOBOTKA, Andrej.
Komentář k zákonu o nemocenském pojištění : recenze. Národní pojištění: odborný měsíčník, Praha, BMSS-Start s.r.o. ISSN 0323-2395, 2014, vol. 45, no. 4, s. 5 - 6.


více

 

JANČÁŘOVÁ, Ilona.
Komparace vybraných aspektů správního a soudního trestání v ochraně životního prostředí. 2014.


více

 

VENCLÍČEK, Jiří.
Koncepce neplatnosti v obecním zřízení ve světle nového občanského zákoníku. In Cofola 2013. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6625-0, s. 105-122. 2013, Telč.


více

 

TICHÁ, Monika.
Koncept Failing Firm Defence – poslední naděje pro obchodní korporace v úpadku?. Právní rozhledy, C. H. Beck, s.r.o. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 4.


více

 

VIRDZEKOVÁ, Alica.
Konferencia Praha: Študentské konferencie a práca so študentmi na projektoch ako nová tradícia.. 2014. .


více

 

NECKÁŘ, Jan.
Konflikt insolvenčního a daňového práva. In DNY PRÁVA 2013, Část IX. Interakce soukromého a finančního práva. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6816-2, s. 329-337. 2013, Brno.


více

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Kontrasignace. In Dělba moci. Vyd. 1. Olomouc : Iuridicum Olomoucense o.p.s., 2014. ISBN 978-80-87382-42-4, s. 123-142. 9.5.2013, Olomouc.


více

 

HEJČ, David.
KONTROLA ZÁKONNOSTI ROZHODOVACÍCH PROCESŮ V OBLASTI CENOVÉ REGULACE. In KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2014. ISBN 978-80-7160-363-4, s. 450-461. 2013, Bratislava.


více

 

KOLMAN, Petr.
Konzultace pro deník MF Dnes k zákonu o obcích - zastupitelstvo města. 2014.


více

 

KOTÁSEK, Josef.
Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek: Právo cenných papírů. In Právo cenných papírů. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-515-2, s. 117-220.


více

 

KOLMAN, Petr.
Kumulace funkcí přináší jasné střety zájmů. Hospodářské noviny, Praha, Economia. 2014.


více

 

SEHNÁLEK, David.
Language obstacles in evidence taking via the videoconference in other Member State. 2014.


více

 

SELUCKÁ, Markéta.
Legal instruments activated for an intervention into the contract. 2014.


více

 

KOLMAN, Petr.
Legislativa - Cizinec členem čeké politické strany?. Veřejná správa: čtrnáctideník vlády ČR, Praha, Ministerstvo vnitra. ISSN 1213-6581, 2014, no. 2/2014.


více

 

TAUCHEN, Jaromír.
Letní škola dějin – již tradiční zářijové pásmo přednášek na PrF MU. Spolek českých právníků Všehrd, 2014.


více

 

JANOUŠEK, Michal.
Lichva jako sporný institut obecné závazkové části nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 13-14, s. 467-473.


více

 

KONDELOVÁ, Alžbeta.
Limits of Discretionary Power in Visa Proceedings: Case of the Czech Republic. 2014.


více

 

MATĚJOVÁ, Lenka - HRŮZA, Filip.
Local governments and their role in the cultural policies of Central Europe. In Advances in Business and Finance. Singapore : Singapore Management and Sports Science Institute, 2014. ISBN 978-981-07-5948-3, s. 72-77. 2014, Singapore.


více

 

RADVAN, Michal.
Local vs. State Taxes. 2014.


více

 

FRYŠTÁK, Marek.
Lze zjišťovat v přípravném řízení skutkový stav věci rychle a jednoduše. In Aktuálne problémy prípravného konania trestného. 1. vyd. Praha : Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-030-7, s. 145-156. 3.4.2014, Bratislava.


více

 

KOLMAN, Petr.
Mají penzisté jistotu důchodů?. Praha : Lidové noviny, 2014.


více

 

KOLMAN, Petr - KOLMAN, Jiří.
Mají smlouvy zveřejňovat státní a polostátní podniky?. Právní rádce, Economia a.s. ISSN 1210-4817, 2014, vol. 2014, no. 3, s. 38-41.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 456 položek, zobrazeno 151 - 180