Publikace [2015]

Záznamů v roce 2015 je celkem: 220

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 151

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 2Písmeno F, strana 2Písmeno G, strana 2Písmeno H, strana 2Písmeno CH, strana 2Písmeno I, strana 2Písmeno J, strana 2Písmeno K, strana 3Písmeno L, strana 3Písmeno M, strana 3Písmeno N, strana 4Písmeno O, strana 4Písmeno P, strana 5Písmeno Q, strana 6Písmeno R, strana 6Písmeno S, strana 6Písmeno T, strana 7Písmeno U, strana 7Písmeno V, strana 7Písmeno W, strana 8Písmeno X, strana 8Písmeno Y, strana 8Písmeno Z, strana 8
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 220 položek, zobrazeno 151 - 180

 

VYHNÁNEK, Ladislav.
Proporcionálně či jinak? Problém ústavního přezkumu zásahů do sociálních práv. Časopis pro právní vědu a praxi, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2015, vol. 2014, no. 3, s. 203-221.


více

 

LOBOTKA, Andrej.
Průtahy soudních řízení ve věcech důchodového a nemocenského pojištění. Národní pojištění: odborný měsíčník, Praha, BMSS-Start s.r.o. ISSN 0323-2395, 2015, vol. 46, no. 3, s. 39-42.


více

 

ELIÁŠ, Karel - ZUKLÍNOVÁ-HENDRYCHOVÁ, Michaela - DOLEŽAL, Tomáš - KORBEL, František - PIHERA, Vlastimil - TELEC, Ivo.
První novela NOZ očima Karla Eliáše a dalších civilistů. Právní rádce, Praha, . ISSN 1210-4817, 2015, vol. 23, no. 3, s. 22-27.


více

 

TELEC, Ivo.
Předmluva. In Znalecké právo. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7400-539-8, s. VII-IX.


více

 

MOLEK, Pavel - STRÁSKÁ, Jitka.
Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví 2003 - 2013. Praha : C. H. Beck, 2015. 714 s. Judikatura. ISBN 978-80-7400-296-0.


více

 

HARAŠTA, Jakub.
Přehled zahraničních zkušeností s vlivem aditivní výroby na vývoj a nasazení vojenských technologií. Vojenské Rozhledy, Ministerstvo obrany ČR-OKP. ISSN 1210-3292, 2015, vol. 24, no. 2, s. 64-71.


více

 

NECKÁŘ, Jan.
Příjmy z autorských práv z pohledu daně z příjmů fyzických osob a pojistného. Poradce, Sdružení účetních a daňových poradců. ISSN 1211-1686, 2015, vol. 2015, no. 2, s. 12-23.


více

 

GROCHOVÁ, Martina.
Přiměřená výše výživného v rozhodovací praxi českých opatrovnických soudů. Čas na objektivizaci?. 2015.


více

 

SMEKAL, Hubert.
Přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech. 2015.


více

 

ČERNOCH, Radek.
Quarta Falcidia a její odraz v pozdějším právu. Vyd. Disertační práce. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Pavel Salák jr., 2015. 163 s.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Rakousko: Nejvyšší soudní dvůr - Zdržovací nárok v případě odtoku dešťové vody na sousední pozemek. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2015, vol. 23, no. 5, s. 189-190.


více

 

MOLEK, Pavel.
Reakce na glosu Petra Coufalíka. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 2015, no. 1, s. 9-11.


více

 

HEJČ, David.
Reaktivní a ochranná opatření (obecné povahy) před kybernetickým bezpečnostním incidentem. 2015.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Recenze publikace Lukáš Pauldura a kol.: Slovník právních pojmů - občanský zákoník. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, no. 4, s. 59-60.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Regresní nárok České kanceláře pojistitelů na náhradu plnění ze škodné události. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 21, no. 3, s. 94-95.


více

 

KOMENDOVÁ, Jana.
Regulation of Telework in the EU Law. In Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy. Warszawa : Difin, 2015. Neuveden, ISBN 978-83-62517-93-0, s. 247-255.


více

 

JANOUŠEK, Michal.
Relativní neplatnost – je opravdu námitka stále dovoláním se? Aneb k historickému výkladu relativní neplatnosti a jeho použitelnosti na stávající právní stav. Konference Cofola, 2015, 2015.


více

 

VLČEK, Tomáš - JIRUŠEK, Martin - HENDERSON, James.
Risk Assessment in Construction Process in Nuclear Sector within the Central and Eastern Europe. International Journal of Energy Economics and Policy, Mersin, EconJournals, Turecko. ISSN 2146-4553, 2015, vol. 5, no. 2, s. 482-493.


více

 

JIRUŠEK, Martin.
Risk assessment in natural gas and nuclear sectors in CEE. 2015.


více

 

VRBÍK, Marek.
Rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu, jakožto kárného soudu, v řízeních o kárné odpovědnosti státních zástupců. Státní zastupitelství, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2015, vol. 2015, no. 2, s. 29-37.


více

 

JIRUŠEK, Martin - LESHCHENKO, Anna - ČERNOCH, Filip.
Russian Energy Interests in the Ukrainian Gas Sector: Strategically Motivated Conduct?. Geopolitics of Energy, Calgary, Alberta, Canada, Canadian Energy Research Institute, Kanada. ISSN 0273-1371, 2015, vol. 37, no. 4, s. 9-20.


více

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Římskoprávní "inaedificatio" v režimu nového občanského zákoníku. In II. česko-slovenské stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva: Zborník z vedeckej konferencie ktorá sa uskutočnila dňa 11. júna 2014 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Atticum, 2015. ISBN 978-80-971381-8-9, s. 162-172. 2014, PrF UK Bratislava.


více

 

KALVODOVÁ, Věra.
Sankční systém trestního práva ve světle novel. 2015.


více

 

KOSAŘ, David.
Selecting Strasbourg Judges: A Critique. In Selecting Europe's Judges A Critical Review of the Appointment Procedures to the European Courts. Oxford : Oxford University Press, 2015. Courts and Procedures, ISBN 978-0-19-872778-1, s. 120-161.


více

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Sexuální trestné činy včera a dnes. 2015. 1 s. Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 28, č. 2.


více

 

KOLMAN, Petr.
Směnárníci. Listy: dvouměsíčník pro kulturu a dialog : Burian a Tichák s.r.o. ISSN 1210-1222. ISSN 1210-1222, 2015, vol. 2/2015.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Smluvní svoboda a diskriminace. In Diskriminácia v zmluvnom práve. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015. ISBN 978-80-8082-835-6, s. 31-37. 3.12.2014, Trnava.


více

 

KOLMAN, Petr.
Soudcům vyšší platy, ne však kvůli korupci. Hospodářské noviny : Deník pro ekonomiku a politiku, Economia, a.s. ISSN 0862-9587, 2015.


více

 

ŠTREJTOVÁ, Kateřina - KOLUMBER, David.
Sterilizace jako nástroj bezpráví. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2015. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-08-5, s. 223-231.


více

 

MATOUŠ, Michal.
Subjekty navazujících řízení na proces EIA podle stavebního zákona. 2015.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 220 položek, zobrazeno 151 - 180