Publikace [2014]

Záznamů v roce 2014 je celkem: 142

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 113

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 1Písmeno F, strana 2Písmeno G, strana 2Písmeno H, strana 2Písmeno CH, strana 2Písmeno I, strana 2Písmeno J, strana 2Písmeno K, strana 2Písmeno L, strana 2Písmeno M, strana 2Písmeno N, strana 3Písmeno O, strana 3Písmeno P, strana 3Písmeno Q, strana 4Písmeno R, strana 4Písmeno S, strana 4Písmeno T, strana 4Písmeno U, strana 5Písmeno V, strana 5Písmeno W, strana 5Písmeno X, strana 5Písmeno Y, strana 5Písmeno Z, strana 5
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 142 položek, zobrazeno 113 - 142

 

NOVÝ, Zdeněk.
The Role of the UNIDROIT in the Unification of International Commercial Law with a specific focus on the Principles of International Commercial Contracts. In he Role of Governmental and Non-Governmental Organizations in the 21st Century. : 2014.


více

 

LHOTSKÝ, Jan.
The UN Mechanisms for Human Rights Protection: Strengthening Treaty Bodies in Light of a Proposal to Create a World Court of Human Rights. Czech Yearbook of International Law. The Role of Governmental and Non-governmental Organizations in the 21st Century, New York, Juris Publishing, Inc., Spojené státy. ISSN 2157-2976, 2014, vol. 5, no. 1, s. 271-288.


více

 

GAĽO, Dušan.
Trestní represe právnických osob a její limity. 2014.


více

 

KAVÁLEK, Tomáš.
Turkish Foreign Policy towards the Iraqi Federal and Kurdistan Regional Governments in the Post-2003 Era. Central European Journal of International and Security Studies. ISSN 1802-548X, 2014, vol. 8, no. 1, nestránkováno-17 s.


více

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Tzv. rekodifikační novela správního řádu a podpůrce při jednání se správním orgánem. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. neuveden, no. 1, s. 6 - 10.


více

 

KOLMAN, Petr.
účast na konferenci - STÁŽE V INSTITUCÍCH ČESKÉ A FRANCOUZSKÉ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. 2014.


více

 

PRŮCHA, Petr - KLIKOVÁ, Alena - NECKÁŘ, Jan.
Účast veřejnosti při výstavbě dopravní infrastruktury. 2014. CZE, Brno. 19.3.2014 - 19.3.2014, celostátní akce.


více

 

EMMERT, František.
Úmluva o naturalizaci mezi Československem a USA z roku 1928. In I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. Vyd. 2013. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6381-5, s. 68-79. 19.6.2013, Právnická fakulta MU v Brně.


více

 

EMMERT, František.
Úmluva o naturalizaci mezi Československem a USA z roku 1928. 2014.


více

 

ZARIVNIJ, Petr.
Úřad evropského veřejného žalobce jako ochránce finančních zájmů Evropské unie. In Nové jevy v hospodářské kriminalitě 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


více

 

POLČÁK, Radim - SVANTESSON, Dan.
US Privacy Laws "Made in the European Union"?. 2014.


více

 

GREGOROVÁ, Zdeňka - GALVAS, Milan.
Úvahy o problematice liberalizace skončení pracovního poměru v českém pracovním právu. Právník, Praha, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. ISSN 0231-6625, 2014, vol. 153, no. 1, s. 23-36.


více

 

ČERNOCH, Radek.
Užívání vlastních jmen v názvech zákonů antického Říma a České republiky. Vyd. Bakalářská práce. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jarmila Bednaříková, 2014. 48 s.


více

 

MRKÝVKA, Petr - PAŘÍZKOVÁ, Ivana - TOMÁŠKOVÁ, Eva.
Veřejné finance a fiskální právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 164 s. učebnice - č.505. ISBN 978-80-210-6083-8.


více

 

TUŠKOVÁ, Jana Marie - MINÁŘOVÁ, Eva - SOCHOROVÁ, Dagmar - ZÍTKOVÁ, Jitka - MARTINEC, Ivo - KROČA, David.
Vlastní jména v textech a kontextech. 2014. CZE, Pedagogická fakulta MU. 30.1.2014 - 31.1.2014, evropská akce.


více

 

obálkaMINÁŘOVÁ, Eva - SOCHOROVÁ, Dagmar - ZÍTKOVÁ, Jitka.
Vlastní jména v textech a kontextech. 2014.


více

 

KOLMAN, Petr.
vybrané citace z mého díla - do r.2013. 2014.


více

 

obálkaROZEHNALOVÁ, Naděžda - VALDHANS, Jiří.
Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 115 s. učebnice č.501. ISBN 978-80-210-6758-5.


více

 

LIŠKUTÍN, Tomáš.
Vybrané otázky ohledně poskytování dodávek energií dle NOZ. Epravo.cz, Praha, Epravo.cz a.s. ISSN 1213-189X, 2014, 3 s.


více

 

KOLMAN, Petr.
Vydědění. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2014, vol. 3/2014, s. 2-4.


více

 

ONDREJOVÁ, Dana.
Výkladové otázky zakázané konkurenční doložky podle § 2975 NOZ. Obchodněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2014, vol. 6, no. 3, s. 65-68.


více

 

JANKŮ, Linda.
Vyloučení osob podezřelých z terorismu z postavení uprchlíka dle čl. 1F c) Úmluvy o právním postavení uprchlíků. Casopis pro právní vědu a praxi, Brno, MU. ISSN 1210-9126, 2014, vol. 2013, no. 4.


více

 

JANKŮ, Linda.
Vyloučení osob podezřelých z terorismu z postavení uprchlíka: sjednocený výklad Soudního dvora EU a jeho aplikace členskými státy. Jurisprudence. ISSN 1802-3843, 2014, vol. 2014, no. 1.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka - TELEC, Ivo.
Výživné v novém občanském zákoníku. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2014, vol. 2014, no. 3, s. 3 - 11.


více

 

ČERNÁ, Jitka.
Základní principy poskytování dávek sociálního zabezpečení v Evropské unii. Práce a mzda, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 0032-6208, 2014, vol. 2014, no. 3, s. 36-41.


více

 

RAUS, David - ORŠULOVÁ, Andrea.
Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-470-5.


více

 

KOLMAN, Petr.
Zákon o ochraně osobních údajů. 2014.


více

 

BEJČEK, Josef.
Zlikviduje dvacetimilónová kauce konkurenci?. Vyd. Právo ze dne 9. ledna 2014. BORGIS, 2014. 1 s.


více

 

HALLA, Slavomír - DRLIČKOVÁ, Klára.
Zmeny v subjektoch hlavnej zmluvy a ich dopad na súvisiacu rozhodcovskú zmluvu. Obchodněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2014, vol. 2014, no. 3, s. 76-82.


více

 

TICHÁ, Monika.
Zpráva z workshopu PF MU Brno „Insolvence v aktuální praxi“. Obchodní právo, JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D., IČ 63655250. ISSN 1210-8278, 2014, vol. 2014, no. 1.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 142 položek, zobrazeno 113 - 142