Publikace [2016]

Záznamů v roce 2016 je celkem: 637

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 151

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 2Písmeno D, strana 2Písmeno E, strana 3Písmeno F, strana 4Písmeno G, strana 5Písmeno H, strana 5Písmeno CH, strana 5Písmeno I, strana 5Písmeno J, strana 6Písmeno K, strana 6Písmeno L, strana 7Písmeno M, strana 8Písmeno N, strana 9Písmeno O, strana 10Písmeno P, strana 12Písmeno Q, strana 14Písmeno R, strana 14Písmeno S, strana 16Písmeno T, strana 17Písmeno U, strana 19Písmeno V, strana 19Písmeno W, strana 20Písmeno X, strana 20Písmeno Y, strana 20Písmeno Z, strana 20
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 637 položek, zobrazeno 151 - 180

 

PETROV, Jan.
It Does not End in Strasbourg: The Structure of the European Human Rights Regime. 2016.


více

 

HALÍŘ, Jakub.
Jak dál se zabezpečením při pracovním úrazu a nemoci z povolání. Národní pojištění: odborný měsíčník, Praha, BMSS-Start s.r.o. ISSN 0323-2395, 2016, vol. 2016, no. 7, s. 3-7.


více

 

LIŠKUTÍN, Tomáš - ŠUPEJ, David.
Jak na dočasné přidělování zaměstnanců. Zpravodaj pro mzdové účetní a personalisty, Verlag Dashöfer s.r.o. ISSN 1212-1517, 2016, vol. 2016, no. 8, s. 1-4.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Jak postupovat v případě, že na pozemek ze sousedního pozemku, který je pronajat, zalétává divoká vegetace (planě rostoucí ostružiník) způsobující škodu?. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2016, no. 2, s. 24-25.


více

 

GEORGALA, Petra.
Jak se staví (knihovnický) sen : rekonstrukce knihovny Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Čtenář: měsíčník pro knihovny, Kladno, Středočeská vědecká knihovna. ISSN 0011-2321, 2016, vol. 68, no. 1, s. 24-26.


více

 

VICHEREK, Roman.
Jak „trestat“ děti a trestně neodpovědné mladistvé. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2016, vol. 2016, no. 1, s. 1-5.


více

 

CHORVÁT, Michal.
Jazykový zákon (1920). In Encyklopedie českých právních dějin. Vyd. 1. Plzeň : Masarykova univerzita, 2016. II. svazek D – J., ISBN 978-80-7380-587-6, s. 876-878.


více

 

KANDOVÁ, Katarína.
Je konanie vo veciach detí, ktoré páchajú činy inak trestné, spravodlivé?. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015. Vyd. 1. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7160-411-2, s. 710-718. 2015, Bratislava.


více

 

KOLMAN, Petr.
Je legální vyzývat k neúčasti v místním referendu?. Moderní obec, Economia a.s. ISSN 1211-0507, 2016, no. 11/2016, 5 s.


více

 

ZAVADILOVÁ, Lucie.
Jedenáct let aplikace Nařízení o dokazování ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. XXIV, no. 2, s. 225-236.


více

 

KRÁLOVÁ, Alžbeta.
Jednotné azylové řízení - řešení nebo utopie?. 2016.


více

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Jiří ŠTANCL (ed.): Pavel Kristián z Koldína. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference (= Klatovy v prostoru a čase, sv. 4). Klatovy, Město Klatovy 2015, 109 s., ISBN 978-80-760-7486-1. Praha : Historický ústav AV ČR, 2016. 1 s. Roč. 114, č. 1.


více

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Jmenování vlády prezidentem v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Právo a bezpečnost, Brno, Vysoká škola Karla Engliše, a.s. ISSN 2336-5323, 2016, vol. 2016, no. 1, s. 31-48.


více

 

TAUCHEN, Jaromír.
Journal on European History of Law. In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-587-6, s. 902-902.


více

 

RIGEL, Filip.
Judikatura NSS: Reklama, teleshopping a product placement. Soudní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2016, vol. 22, no. 7-8, s. 218-221.


více

 

HAPLA, Martin.
Judikatura ve výuce právní teorie. 2016.


více

 

PUŠKÁR, Ivan.
Jurisdictional Immunity of International Organizations - Should It Be Restricted?. In Augsburg Graduate Conference in Law. The New Law – Suggestions for Reforms and Improvements of Existing Legal Norms and Principles. : 2016.


více

 

PUŠKÁR, Ivan.
Jurisdikčná imunita medzinárodných organizácií. In DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015.Odpovědnost států, mezinárodních organizací, resp. Evropské unie za újmu/škodu způsobenou jednotlivcům protiprávním výkonem moci či jejím selháním. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8198-7, s. 90-102. 2015.


více

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Justiční akademie. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Vyd. 1. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. Encyklopedie českých právních dějin, ISBN 978-80-7380-587-6, s. 905-906.


více

 

SVOBODA, Tomáš.
K možné konstrukci újmy způsobené nezákonným stavem znečištění ovzduší. 2016.


více

 

KOLMAN, Petr.
K novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a omezení principu ústnosti. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016, 14 s.


více

 

SVOBODA, Tomáš - SMUTNÁ, Veronika.
K odpovědnosti za újmu způsobenou podzákonnou normotvorbou. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2016, no. 10, s. 913-923.


více

 

KOLMAN, Petr.
K otázce (ne)vázanosti správního orgánu právním názorem soudu. Obchodněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 2016, no. 10/2016, s. 290-293.


více

 

ONDRÝSEK, Roman.
K otázce legality používání fotopastí v honitbě. Myslivost, Praha, Praha: Českomoravská myslivecká jednota. ISSN 0323-214X, 2016, vol. 2016, no. 4/2016, s. 80-81.


více

 

JANOUŠEK, Michal.
K pochybnosti o povaze neplatnosti pro rozpor se zákonem a o následcích, které působí trestný čin v občanském právu. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 6, no. 2016, s. 214-218.


více

 

KOLMAN, Petr.
K problematice lhůty pro uložení pořádkové pokuty ve správním právu trestním. Epravo.cz : Epravo.cz a.s. ISSN 1213-189X, 2016.


více

 

ONDRÝSEK, Roman.
K problematice omezení výkonu práva myslivosti třetími subjekty. Myslivost, Praha, Praha: Českomoravská myslivecká jednota. ISSN 0323-214X, 2016, vol. 2016, no. 10/2016, s. 22-23.


více

 

ONDRÝSEK, Roman.
K problematice účelového dělení honebních pozemků a jejich dopady při hlasovacích právech na valné hromadě honebního společenstva. Myslivost, Praha, Praha: Českomoravská myslivecká jednota. ISSN 0323-214X, 2016, vol. 2016, no. 9/2016, s. 40-42.


více

 

ONDRÝSEK, Roman.
K problematice vybraných práv a povinností při výkonu funkce mysliveckého hospodáře. Myslivost, Praha, Praha: Českomoravská myslivecká jednota. ISSN 0323-214X, 2016, vol. 2016, no. 7/2016, s. 22-23.


více

 

HURDÍK, Jan.
K problému bezsubjektního práva/Problem of subjectless subjective right. In _Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum, sekce Občianske právo na křižovatke starého a nového. Vyd. první. Bratislava : Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava, 2016. s. 266-269. 2015, Bratislava.


více

 
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 637 položek, zobrazeno 151 - 180