Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 819

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 4Letter E, page 5Letter F, page 6Letter G, page 6Letter H, page 7Letter CH, page 7Letter I, page 7Letter J, page 8Letter K, page 8Letter L, page 10Letter M, page 10Letter N, page 12Letter O, page 14Letter P, page 15Letter Q, page 18Letter R, page 18Letter S, page 20Letter T, page 22Letter U, page 24Letter V, page 24Letter W, page 27Letter X, page 27Letter Y, page 27Letter Z, page 27
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 819 records, displayed 151 - 180

 

HAVELKA, Libor.
Escaping the Trap: The Simplified Application of EU Law. 2014.


more

 

SEHNÁLEK, David.
EU Multilingual Environment - Methodology of Interpretation. 2014.


more

 

RADVAN, Michal.
EU Tax Policy vs. National Sovereignty of Member States. 2014.


more

 

BEJČEK, Josef.
European Courts as Value-Harmonizing Motors of Integration. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Warszawa, Centre for antitrust and regulatory studies, Poland. ISSN 1689-9024, 2014, vol. 2014, no. 7 (9), pp. 13-30.


more

 

KOŠČÍK, Michal - HARAŠTA, Jakub - KYNCL, Libor - MYŠKA, Matěj - POLČÁK, Radim - STUPKA, Václav - ŠAVELKA, Jaromír.
European ICT Law 2014 Texts, Cases, Materials. 2014. 395 pp.


more

 

ZARIVNIJ, Petr.
Europeizace trestního práva – Harmonizace v oblasti trestných činů poškozujících finanční zájmy EU. In Cofola 2014 : The Conference Proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

book coverŠPOTTOVÁ, Kristina.
Evropeizace v právu – teoretická východiska. In COFOLA 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7211-4, pp. 974-986.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Evropské správní právo. 2014.


more

 

ŘÍČKA, Roman.
Evropský zatýkací rozkaz a „lex Perković“. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2014, vol. 22, no. 1, pp. 37-44.


more

 

DRLIČKOVÁ, Klára.
Experience with the Application of Article 5(1) of Brussels I Regulation before Czech Courts. In Proceedings of the 2nd International Conference on European Integration 2014. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3388-0, pp. 102-109. 2014, Ostrava.


more

 

DRLIČKOVÁ, Klára.
Experience with the Application of Article 5(1) of Brussels I Regulation before Czech Courts. 2014.


more

 

GAJDIČIAR, Vladimír.
Faktické uplatňovanie práv poškodeného v slovenskom a českom trestnom procese z pohľadu restoratívnej justície. 2014.


more

 

GAJDIČIAR, Vladimír.
Faktické uplatňovanie práv poškodeného v slovenskom a českom trestnom procese z pohľadu restoratívnej justície. Justičná revue, Bratislava, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovakia. ISSN 1335-6461, 2014, vol. 66, no. 10.


more

 

ČERNOCH, Radek.
Falcidiánská kvarta (§ 1598 NOZ) ve vztahu ke svěřenskému nástupnictví (§ 1512 NOZ). In Právo a jeho inspirační zdroje v proměnách věků. Sborník příspěvků z Letní školy Katedry dějin státu a práva. Brno : MU, 2014. ISBN 978-80-210-7038-7, 47–56-10 pp. 23.9.2014, Brno.


more

 

KRÁL, Jakub.
Farmaceutické právo. 1. vydání. Praha : Erudikum, 2014. 256 pp. Monografie. ISBN 978-80-905897-0-4.


more

 

KOLUMBER, David.
Federalismus a dezintegrační proces v podmínkách druhé Československé republiky. In Období nesvobody. Ostrava : KEY Publishing, 2014. ISBN 978-80-7418-211-2, pp. 24-36.


more

 

KYNCL, Libor.
Financial Market Supevision in the System of Financial Law. 2014.


more

 

VLČEK, Tomáš - ŠIMÍČEK, Vojtěch.
Financování politického života. 2014. CZE, Brno, FSS MU. 27.11.2014 - 27.11.2014, European Activity.


more

 

DVOŘÁK, David.
Finanční limity aneb Kdy vzniká povinnost postupovat podle zákona o veřejných zakázkách?. Daňová a hospodářská kartotéka, Praha, LINDE Praha a.s. ISSN 1210-6739, 2014, vol. 22, no. 16, pp. 23-26.


more

 

KYNCL, Libor.
Finanční zájem státu a Evropské unie na hospodárnosti, efektivitě a účelnosti veřejných rozpočtů v kontextu hospodářské trestné činnosti. 2014.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Forms of Public Administration Activity in the Czech Republic and Protection of the Rights of Individuals. 2014.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina - VITOUL, Vlastimil - PONDIKASOVÁ, Tereza - HAVEL, Bohumil.
Formy správy majetku po rekodifikaci soukromého práva. 2014. CZE, Konferenční centrum "Otevřená zahrada". 15.10.2014 - 15.10.2014, European Activity.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Foundations in the Czech Republic: Yesterday, Today and Tomorrow. In Developments in Foundation Law in Europe. 1. vydání. Netherlands : Springer Dordrecht Heidelberg New York London, 2014. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, ISBN 978-94-017-9068-0, pp. 35 - 50.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
František Vavera: Kriminalistické aspekty v trestním právu, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2013, 244 stran (recenze). Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. 2014, vol. II., p. 196 - 198.


more

 

KYNCL, Libor.
Free Database Licensing in Public Sector. 2014.


more

 

MOLEK, Pavel - LONGO, Michael.
Freedom of Expression: European and Australian Perspectives. Australian and New Zealand Journal of European Studies, Australia. ISSN 1837-2147, 2014, vol. 2014, no. 6, pp. 2-16.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina - JANOUŠEK, Michal.
Fudatio Europea: Quo vadis?. 2014. CZE, prostory Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno. 5.9.2014 - 5.9.2014, European Activity.


more

 

KOLMAN, Jiří.
Fuzzy logika a právo na informace. In Den právní teorie. Česko-slovenská doktorandská konference o teorii práva. Sborník příspěvků z konference. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7369-2, pp. 166-174. 2014, Brno.


more

 

KOLMAN, Jiří.
Fuzzy logika a právo na informace. 2014.


more

 

book coverPLACHÝ, Jiří.
Garance nezávislosti regulačních správních úřadů v evropském právu a judikatuře. In COFOLA 2014: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2014. ISBN 978-80-210-7211-4, pp. 884 - 900. 2014, Telč.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 819 records, displayed 151 - 180