Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 145

Alphabetical list of 30 titles starting from: 116

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 1Letter F, page 2Letter G, page 2Letter H, page 2Letter CH, page 2Letter I, page 2Letter J, page 2Letter K, page 2Letter L, page 2Letter M, page 2Letter N, page 3Letter O, page 3Letter P, page 3Letter Q, page 4Letter R, page 4Letter S, page 4Letter T, page 4Letter U, page 5Letter V, page 5Letter W, page 5Letter X, page 5Letter Y, page 5Letter Z, page 5
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 145 records, displayed 116 - 145

 

NOVÝ, Zdeněk.
The Role of the UNIDROIT in the Unification of International Commercial Law with a specific focus on the Principles of International Commercial Contracts. In he Role of Governmental and Non-Governmental Organizations in the 21st Century. : 2014.


more

 

LHOTSKÝ, Jan.
The UN Mechanisms for Human Rights Protection: Strengthening Treaty Bodies in Light of a Proposal to Create a World Court of Human Rights. Czech Yearbook of International Law. The Role of Governmental and Non-governmental Organizations in the 21st Century, New York, Juris Publishing, Inc., USA. ISSN 2157-2976, 2014, vol. 5, no. 1, pp. 271-288.


more

 

GAĽO, Dušan.
Trestní represe právnických osob a její limity. 2014.


more

 

KAVÁLEK, Tomáš.
Turkish Foreign Policy towards the Iraqi Federal and Kurdistan Regional Governments in the Post-2003 Era. Central European Journal of International and Security Studies. ISSN 1802-548X, 2014, vol. 8, no. 1, nestránkováno-17 pp.


more

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Tzv. rekodifikační novela správního řádu a podpůrce při jednání se správním orgánem. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. neuveden, no. 1, pp. 6 - 10.


more

 

KOLMAN, Petr.
účast na konferenci - STÁŽE V INSTITUCÍCH ČESKÉ A FRANCOUZSKÉ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. 2014.


more

 

PRŮCHA, Petr - KLIKOVÁ, Alena - NECKÁŘ, Jan.
Účast veřejnosti při výstavbě dopravní infrastruktury. 2014. CZE, Brno. 19.3.2014 - 19.3.2014, National Activity.


more

 

EMMERT, František.
Úmluva o naturalizaci mezi Československem a USA z roku 1928. In I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. Vyd. 2013. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6381-5, pp. 68-79. 19.6.2013, Právnická fakulta MU v Brně.


more

 

EMMERT, František.
Úmluva o naturalizaci mezi Československem a USA z roku 1928. 2014.


more

 

ZARIVNIJ, Petr.
Úřad evropského veřejného žalobce jako ochránce finančních zájmů Evropské unie. In Nové jevy v hospodářské kriminalitě 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

POLČÁK, Radim - SVANTESSON, Dan.
US Privacy Laws "Made in the European Union"?. 2014.


more

 

GREGOROVÁ, Zdeňka - GALVAS, Milan.
Úvahy o problematice liberalizace skončení pracovního poměru v českém pracovním právu. Právník, Praha, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. ISSN 0231-6625, 2014, vol. 153, no. 1, pp. 23-36.


more

 

ČERNOCH, Radek.
Užívání vlastních jmen v názvech zákonů antického Říma a České republiky. Vyd. Bakalářská práce. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jarmila Bednaříková, 2014. 48 pp.


more

 

book coverMRKÝVKA, Petr - PAŘÍZKOVÁ, Ivana - TOMÁŠKOVÁ, Eva.
Veřejné finance a fiskální právo. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 164 pp. učebnice - č.505. ISBN 978-80-210-6083-8.


more

 

TUŠKOVÁ, Jana Marie - MINÁŘOVÁ, Eva - SOCHOROVÁ, Dagmar - ZÍTKOVÁ, Jitka - MARTINEC, Ivo - KROČA, David.
Vlastní jména v textech a kontextech. 2014. CZE, Pedagogická fakulta MU. 30.1.2014 - 31.1.2014, European Activity.


more

 

book coverMINÁŘOVÁ, Eva - SOCHOROVÁ, Dagmar - ZÍTKOVÁ, Jitka.
Vlastní jména v textech a kontextech. 2014.


more

 

KOLMAN, Petr.
vybrané citace z mého díla - do r.2013. 2014.


more

 

book coverROZEHNALOVÁ, Naděžda - VALDHANS, Jiří.
Vybrané kapitoly z mezinárodního práva soukromého. 2. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 115 pp. učebnice č.501. ISBN 978-80-210-6758-5.


more

 

LIŠKUTÍN, Tomáš.
Vybrané otázky ohledně poskytování dodávek energií dle NOZ. Epravo.cz, Praha, Epravo.cz a.s. ISSN 1213-189X, 2014, 3 pp.


more

 

KOLMAN, Petr.
Vydědění. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2014, vol. 3/2014, pp. 2-4.


more

 

ONDREJOVÁ, Dana.
Výkladové otázky zakázané konkurenční doložky podle § 2975 NOZ. Obchodněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2014, vol. 6, no. 3, pp. 65-68.


more

 

JANKŮ, Linda.
Vyloučení osob podezřelých z terorismu z postavení uprchlíka dle čl. 1F c) Úmluvy o právním postavení uprchlíků. Casopis pro právní vědu a praxi, Brno, MU. ISSN 1210-9126, 2014, vol. 2013, no. 4.


more

 

JANKŮ, Linda.
Vyloučení osob podezřelých z terorismu z postavení uprchlíka: sjednocený výklad Soudního dvora EU a jeho aplikace členskými státy. Jurisprudence. ISSN 1802-3843, 2014, vol. 2014, no. 1.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka - TELEC, Ivo.
Výživné v novém občanském zákoníku. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 3 - 11.


more

 

ČERNÁ, Jitka.
Základní principy poskytování dávek sociálního zabezpečení v Evropské unii. Práce a mzda, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 0032-6208, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 36-41.


more

 

RAUS, David - ORŠULOVÁ, Andrea.
Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-470-5.


more

 

KOLMAN, Petr.
Zákon o ochraně osobních údajů. 2014.


more

 

BEJČEK, Josef.
Zlikviduje dvacetimilónová kauce konkurenci?. Vyd. Právo ze dne 9. ledna 2014. BORGIS, 2014. 1 p.


more

 

HALLA, Slavomír - DRLIČKOVÁ, Klára.
Zmeny v subjektoch hlavnej zmluvy a ich dopad na súvisiacu rozhodcovskú zmluvu. Obchodněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 76-82.


more

 

TICHÁ, Monika.
Zpráva z workshopu PF MU Brno „Insolvence v aktuální praxi“. Obchodní právo, JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D., IČ 63655250. ISSN 1210-8278, 2014, vol. 2014, no. 1.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|Next pageLast page
found: 145 records, displayed 116 - 145