Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 466

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 5Letter K, page 5Letter L, page 6Letter M, page 7Letter N, page 7Letter O, page 8Letter P, page 9Letter Q, page 11Letter R, page 11Letter S, page 12Letter T, page 13Letter U, page 14Letter V, page 14Letter W, page 15Letter X, page 15Letter Y, page 15Letter Z, page 15
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 466 records, displayed 151 - 180

 

CHROMÝ, Jakub - RŮŽIČKA, Miroslav.
K trestnému činu porušení služební povinnosti vojáka podle § 393 TrZ – problematické aspekty trestního postihu a možnosti jejich řešení. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2014, no. 6, p. 133-137.


more

 

ŠTREJTOVÁ, Kateřina.
K trestní odpovědnosti rodičů, kteří nezajišťují školní docházku nezletilého, jehož výchova byla v občanskoprávním řízení upravena. Státní zastupitelství, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2014, vol. 2014, no. 2, pp. 51-53.


more

 

RUBAN, Radek.
K vybraným otázkám obchodního zastoupení. In Postavení podnikatele v závazkověprávních vztazích. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2014.


more

 

TAUCHEN, Jaromír.
K výročí okupace. Konference Období nesvobody 1938-1945, Brno 12. března 2014. In: Paměť a dějiny, 8, 2014, č. 2, s. 133-134. 2014.


more

 

KOLMAN, Petr.
K problematice nesložených kaucí u ÚOHS. Právo pro podnikání a zaměstnání, Comenius Print s.r.o. ISSN 1801-6014, 2014, no. 2-3/2013.


more

 

VAŇKOVÁ, Zdeňka.
Ke vztahu sociální pedagogiky a práva. Vyd. první. Hradec Králové : 2014. 2014.


more

 

HURDÍK, Jan.
Kogentnost a dispozitivnost ustanovení nového občanského zákoníku o právnických osobách. Ke vzájemné použitelnosti ustanovení o nadacích a nadačních fondech. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22./2014, no. 7, pp. 229-233.


more

 

HURDÍK, Jan - DOBROVOLNÁ, Eva.
Komentář k § 15.21, § 22 (společně s JUDr. Evou Dobrovolnou), § 118, § 210, § 402-418. In Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání 2014. Vyd. první. Praha : C.H.Beck, 2014. Velké komentáře, ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 129-178;611-615;1068-1071;1569.


more

 

HURDÍK, Jan.
Komentář k § 15-19 občanského zákoníku. In nský zákoník. Komentář.Svazek I. Vyd. první. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex, ISBN 978-80-7478-370-8, pp. 71-100.


more

 

KOUKAL, Pavel.
Komentář k § 489, 491-501, 505-513, 3029-3030 nového občanského zákoníku. In Občanský zákoník I (Obecná část). Vyd. 2014. Praha : C.H.Beck, 2014. Velké komentáře, ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 1727-1774, 1789-1815,2328-2334.


more

 

PONDIKASOVÁ, Tereza - ČUHELOVÁ, Kateřina.
Komentář k § 66 - 76 (společně s JUDr. Kateřinou Čuhelovou). In Lavický, Petr. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání 2014. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 315-365.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Komentář k §§ 23-33, §§ 36-37, §§ 548-550, § 560, §§ 570 - 573, § 580 odst. 2, § 581, § 3019 občanského zákoníku. In Občanský zákoník I, Obecná část (§ 1 - 654). Praha : C. H. Beck, 2014. neuveden, ISBN 978-80-7400-529-9, nestránkováno-65 pp.


more

 

LOBOTKA, Andrej.
Komentář k zákonu o nemocenském pojištění : recenze. Národní pojištění: odborný měsíčník, Praha, BMSS-Start s.r.o. ISSN 0323-2395, 2014, vol. 45, no. 4, pp. 5 - 6.


more

 

JANČÁŘOVÁ, Ilona.
Komparace vybraných aspektů správního a soudního trestání v ochraně životního prostředí. 2014.


more

 

VENCLÍČEK, Jiří.
Koncepce neplatnosti v obecním zřízení ve světle nového občanského zákoníku. In Cofola 2013. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6625-0, pp. 105-122. 2013, Telč.


more

 

TICHÁ, Monika.
Koncept Failing Firm Defence – poslední naděje pro obchodní korporace v úpadku?. Právní rozhledy, C. H. Beck, s.r.o. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 4.


more

 

VIRDZEKOVÁ, Alica.
Konferencia Praha: Študentské konferencie a práca so študentmi na projektoch ako nová tradícia.. 2014. .


more

 

NECKÁŘ, Jan.
Konflikt insolvenčního a daňového práva. In DNY PRÁVA 2013, Část IX. Interakce soukromého a finančního práva. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6816-2, pp. 329-337. 2013, Brno.


more

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Kontrasignace. In Dělba moci. Vyd. 1. Olomouc : Iuridicum Olomoucense o.p.s., 2014. ISBN 978-80-87382-42-4, pp. 123-142. 9.5.2013, Olomouc.


more

 

HEJČ, David.
KONTROLA ZÁKONNOSTI ROZHODOVACÍCH PROCESŮ V OBLASTI CENOVÉ REGULACE. In KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2014. ISBN 978-80-7160-363-4, pp. 450-461. 2013, Bratislava.


more

 

KOLMAN, Petr.
Konzultace pro deník MF Dnes k zákonu o obcích - zastupitelstvo města. 2014.


more

 

KOTÁSEK, Josef.
Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek: Právo cenných papírů. In Právo cenných papírů. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-515-2, p. 117-220.


more

 

KOLMAN, Petr.
Kumulace funkcí přináší jasné střety zájmů. Hospodářské noviny, Praha, Economia. 2014.


more

 

SEHNÁLEK, David.
Language obstacles in evidence taking via the videoconference in other Member State. 2014.


more

 

SELUCKÁ, Markéta.
Legal instruments activated for an intervention into the contract. 2014.


more

 

KOLMAN, Petr.
Legislativa - Cizinec členem čeké politické strany?. Veřejná správa: čtrnáctideník vlády ČR, Praha, Ministerstvo vnitra. ISSN 1213-6581, 2014, no. 2/2014.


more

 

TAUCHEN, Jaromír.
Letní škola dějin – již tradiční zářijové pásmo přednášek na PrF MU. Spolek českých právníků Všehrd, 2014.


more

 

JANOUŠEK, Michal.
Lichva jako sporný institut obecné závazkové části nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 13-14, pp. 467-473.


more

 

KONDELOVÁ, Alžbeta.
Limits of Discretionary Power in Visa Proceedings: Case of the Czech Republic. 2014.


more

 

MATĚJOVÁ, Lenka - HRŮZA, Filip.
Local governments and their role in the cultural policies of Central Europe. In Advances in Business and Finance. Singapore : Singapore Management and Sports Science Institute, 2014. ISBN 978-981-07-5948-3, pp. 72-77. 2014, Singapore.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 466 records, displayed 151 - 180