Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 519

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 4Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 5Letter K, page 6Letter L, page 7Letter M, page 7Letter N, page 8Letter O, page 9Letter P, page 10Letter Q, page 12Letter R, page 12Letter S, page 13Letter T, page 14Letter U, page 15Letter V, page 16Letter W, page 17Letter X, page 17Letter Y, page 17Letter Z, page 17
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 519 records, displayed 151 - 180

 

HARVÁNEK, Jaromír - ONDRÝSEK, Roman.
Justiciální tvorba práva. Časopis pro právní vědu a praxi. ISSN 1210-9126, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 6-12.


more

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Justiční kabáty ostudy. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1211-2860, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 3-5.


more

 

KOŽIAK, Jaromír.
K formě a povaze jednání právnických osob podle ZOK. In Dny práva 2013 – Days of Law 2013 - Bermudský trojúhelník obchodního práva III. Vyd. 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 2013, Brno.


more

 

RUBAN, Radek.
K intertemporalitě plné moci. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 17, pp. 593-597.


more

 

book coverGALVAS, Milan.
K NĚKTERÝM DÍLČÍM PROBLÉMŮM PRACOVNÍHO PRÁVA, SPOJENÝM S ÚČINNOSTÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU. In PRACOVNÍ PRÁVO A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6718-9, pp. 9-17. 31.1.2014, Třešť.


more

 

NĚMČÁK, Vítězslav.
K některým otázkám právní úpravy znalecké činnosti a jejího možného vývoje. Státní zastupitelství, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2014, no. 2.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
K platnosti smlouvy o zřízení věcného břemene cesty. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 18, pp. 641-642.


more

 

SALÁK, Pavel.
K pojmu fideikomis a jeho pozici v římském právu a novověkém právu. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22/2014, no. 12, pp. 432-436.


more

 

DUDA, Jan.
K pojmu právní vědomí za socialismu. 2014.


more

 

KOLMAN, Petr.
K problematice nepřiměřenosti smluvní pokuty. Právo pro podnikání a zaměstnání, Comenius Print s.r.o. ISSN 1801-6014, 2014, no. 1/2013.


more

 

KOLMAN, Petr.
K problematice podjatosti členů rozkladové komise. Kancelář VOP a Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-904579-9-7, p. 66-71. 24.6.2013, Brno-Telč.


more

 

KOLMAN, Petr - KOLMAN, Jiří.
K problematice technických kvalifikačních předpokladů. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 4, pp. 143-144.


more

 

CHROMÝ, Jakub - RŮŽIČKA, Miroslav.
K trestnému činu porušení služební povinnosti vojáka podle § 393 TrZ – problematické aspekty trestního postihu a možnosti jejich řešení. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2014, no. 6, p. 133-137.


more

 

ŠTREJTOVÁ, Kateřina.
K trestní odpovědnosti rodičů, kteří nezajišťují školní docházku nezletilého, jehož výchova byla v občanskoprávním řízení upravena. Státní zastupitelství, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2014, vol. 2014, no. 2, pp. 51-53.


more

 

RUBAN, Radek.
K vybraným otázkám obchodního zastoupení. In Postavení podnikatele v závazkověprávních vztazích. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2014.


more

 

TAUCHEN, Jaromír.
K výročí okupace. Konference Období nesvobody 1938-1945, Brno 12. března 2014. In: Paměť a dějiny, 8, 2014, č. 2, s. 133-134. 2014.


more

 

KOLMAN, Petr.
K problematice nesložených kaucí u ÚOHS. Právo pro podnikání a zaměstnání, Comenius Print s.r.o. ISSN 1801-6014, 2014, no. 2-3/2013.


more

 

BÍL, Michal - ANDRAŠTÍK, Richard - SVOBODA, Tomáš - SEDONÍK, Jiří.
KDE+. 2014.


more

 

VAŇKOVÁ, Zdeňka.
Ke vztahu sociální pedagogiky a práva. Vyd. první. Hradec Králové : 2014. 2014.


more

 

HURDÍK, Jan.
Kogentnost a dispozitivnost ustanovení nového občanského zákoníku o právnických osobách. Ke vzájemné použitelnosti ustanovení o nadacích a nadačních fondech. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22./2014, no. 7, pp. 229-233.


more

 

KŘEPELKA, Filip.
Kojení a mateřské mléko v právu. 2014.


more

 

HURDÍK, Jan - DOBROVOLNÁ, Eva.
Komentář k § 15.21, § 22 (společně s JUDr. Evou Dobrovolnou), § 118, § 210, § 402-418. In Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání 2014. Vyd. první. Praha : C.H.Beck, 2014. Velké komentáře, ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 129-178;611-615;1068-1071;1569.


more

 

HURDÍK, Jan.
Komentář k § 15-19 občanského zákoníku. In nský zákoník. Komentář.Svazek I. Vyd. první. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2014. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex, ISBN 978-80-7478-370-8, pp. 71-100.


more

 

KOUKAL, Pavel.
Komentář k § 489, 491-501, 505-513, 3029-3030 nového občanského zákoníku. In Občanský zákoník I (Obecná část). Vyd. 2014. Praha : C.H.Beck, 2014. Velké komentáře, ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 1727-1774, 1789-1815,2328-2334.


more

 

HAVLAN, Petr - FOJTÍK, Lumír.
Komentář k § 490. In Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014. Vyd. první. Praha : C. H. Beck, 2014. Velké komentáře, ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 1733-1737.


more

 

PONDIKASOVÁ, Tereza - ČUHELOVÁ, Kateřina.
Komentář k § 66 - 76 (společně s JUDr. Kateřinou Čuhelovou). In Lavický, Petr. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání 2014. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, pp. 315-365.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Komentář k §§ 23-33, §§ 36-37, §§ 548-550, § 560, §§ 570 - 573, § 580 odst. 2, § 581, § 3019 občanského zákoníku. In Občanský zákoník I, Obecná část (§ 1 - 654). Praha : C. H. Beck, 2014. neuveden, ISBN 978-80-7400-529-9, nestránkováno-65 pp.


more

 

LOBOTKA, Andrej.
Komentář k zákonu o nemocenském pojištění : recenze. Národní pojištění: odborný měsíčník, Praha, BMSS-Start s.r.o. ISSN 0323-2395, 2014, vol. 45, no. 4, pp. 5 - 6.


more

 

JANČÁŘOVÁ, Ilona.
Komparace vybraných aspektů správního a soudního trestání v ochraně životního prostředí. 2014.


more

 

VENCLÍČEK, Jiří.
Koncepce neplatnosti v obecním zřízení ve světle nového občanského zákoníku. In Cofola 2013. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6625-0, pp. 105-122. 2013, Telč.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 519 records, displayed 151 - 180