Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 624

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 5Letter CH, page 5Letter I, page 5Letter J, page 5Letter K, page 6Letter L, page 7Letter M, page 7Letter N, page 8Letter O, page 10Letter P, page 11Letter Q, page 14Letter R, page 14Letter S, page 15Letter T, page 17Letter U, page 18Letter V, page 19Letter W, page 20Letter X, page 20Letter Y, page 20Letter Z, page 20
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 624 records, displayed 151 - 180

 

VICHEREK, Roman.
Jak „trestat“ děti a trestně neodpovědné mladistvé. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 1-5.


more

 

CHORVÁT, Michal.
Jazykový zákon (1920). In Encyklopedie českých právních dějin. Vyd. 1. Plzeň : Masarykova univerzita, 2016. II. svazek D – J., ISBN 978-80-7380-587-6, pp. 876-878.


more

 

KANDOVÁ, Katarína.
Je konanie vo veciach detí, ktoré páchajú činy inak trestné, spravodlivé?. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2015. Vyd. 1. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7160-411-2, pp. 710-718. 2015, Bratislava.


more

 

ZAVADILOVÁ, Lucie.
Jedenáct let aplikace Nařízení o dokazování ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1210-9126, 2016, vol. XXIV, no. 2, pp. 225-236.


more

 

KRÁLOVÁ, Alžbeta.
Jednotné azylové řízení - řešení nebo utopie?. 2016.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Jiří ŠTANCL (ed.): Pavel Kristián z Koldína. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference (= Klatovy v prostoru a čase, sv. 4). Klatovy, Město Klatovy 2015, 109 s., ISBN 978-80-760-7486-1. Praha : Historický ústav AV ČR, 2016. 1 p. Roč. 114, č. 1.


more

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Jmenování vlády prezidentem v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Právo a bezpečnost, Brno, Vysoká škola Karla Engliše, a.s. ISSN 2336-5323, 2016, vol. 2016, no. 1, pp. 31-48.


more

 

TAUCHEN, Jaromír.
Journal on European History of Law. In Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.) Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-587-6, p. 902-902.


more

 

RIGEL, Filip.
Judikatura NSS: Reklama, teleshopping a product placement. Soudní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2016, vol. 22, no. 7-8, pp. 218-221.


more

 

HAPLA, Martin.
Judikatura ve výuce právní teorie. 2016.


more

 

PUŠKÁR, Ivan.
Jurisdictional Immunity of International Organizations - Should It Be Restricted?. In Augsburg Graduate Conference in Law. The New Law – Suggestions for Reforms and Improvements of Existing Legal Norms and Principles. : 2016.


more

 

PUŠKÁR, Ivan.
Jurisdikčná imunita medzinárodných organizácií. In DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015.Odpovědnost států, mezinárodních organizací, resp. Evropské unie za újmu/škodu způsobenou jednotlivcům protiprávním výkonem moci či jejím selháním. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8198-7, p. 90-102. 2015.


more

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Justiční akademie. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Vyd. 1. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. Encyklopedie českých právních dějin, ISBN 978-80-7380-587-6, pp. 905-906.


more

 

SVOBODA, Tomáš.
K možné konstrukci újmy způsobené nezákonným stavem znečištění ovzduší. 2016.


more

 

KOLMAN, Petr.
K novému zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a omezení principu ústnosti. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016, 14 pp.


more

 

SVOBODA, Tomáš - SMUTNÁ, Veronika.
K odpovědnosti za újmu způsobenou podzákonnou normotvorbou. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2016, no. 10, pp. 913-923.


more

 

KOLMAN, Petr.
K otázce (ne)vázanosti správního orgánu právním názorem soudu. Obchodněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 2016, no. 10/2016, pp. 290-293.


more

 

ONDRÝSEK, Roman.
K otázce legality používání fotopastí v honitbě. Myslivost, Praha, Praha: Českomoravská myslivecká jednota. ISSN 0323-214X, 2016, vol. 2016, no. 4/2016, pp. 80-81.


more

 

JANOUŠEK, Michal.
K pochybnosti o povaze neplatnosti pro rozpor se zákonem a o následcích, které působí trestný čin v občanském právu. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 6, no. 2016, pp. 214-218.


more

 

KOLMAN, Petr.
K problematice lhůty pro uložení pořádkové pokuty ve správním právu trestním. Epravo.cz : Epravo.cz a.s. ISSN 1213-189X, 2016.


more

 

ONDRÝSEK, Roman.
K problematice omezení výkonu práva myslivosti třetími subjekty. Myslivost, Praha, Praha: Českomoravská myslivecká jednota. ISSN 0323-214X, 2016, vol. 2016, no. 10/2016, pp. 22-23.


more

 

ONDRÝSEK, Roman.
K problematice účelového dělení honebních pozemků a jejich dopady při hlasovacích právech na valné hromadě honebního společenstva. Myslivost, Praha, Praha: Českomoravská myslivecká jednota. ISSN 0323-214X, 2016, vol. 2016, no. 9/2016, pp. 40-42.


more

 

ONDRÝSEK, Roman.
K problematice vybraných práv a povinností při výkonu funkce mysliveckého hospodáře. Myslivost, Praha, Praha: Českomoravská myslivecká jednota. ISSN 0323-214X, 2016, vol. 2016, no. 7/2016, pp. 22-23.


more

 

HURDÍK, Jan.
K problému bezsubjektního práva/Problem of subjectless subjective right. In _Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum, sekce Občianske právo na křižovatke starého a nového. Vyd. první. Bratislava : Právnická fakulta Univerzita Komenského Bratislava, 2016. pp. 266-269. 2015, Bratislava.


more

 

KEISLER, Ivo.
K soudní ochraně proti jinému zásahu veřejné moci. Bulletin advokacie, Praha, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016, vol. Neuveden, no. 7-8, pp. 36-39.


more

 

NOVÝ, Zdeněk.
K tzv. evolutivní interpretaci mezinárodních smluv. Právní rozhledy, Praha, C.H. BECK. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 2016, no. 9, pp. 319-327.


more

 

NOVÝ, Zdeněk.
Katedrový koordinátor pro OPTIILAW. . 2016.


more

 

KOLMAN, Petr.
Kde je svoboda nekuřáků?. Praha : MF Dnes - komentář, 2016.


more

 

TAUCHEN, Jaromír.
Knížka pracovní. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,, 2016. neuveden, ISBN 978-80-7380-602-6, pp. 98-101.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina - HAVEL, Bohumil.
Kogentnost úpravy právnických osob a její omezení autonomií vůle nebo vice versa?. Obchodněprávní revue, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1803-6554, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 33-39.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 624 records, displayed 151 - 180