Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 598

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 4Letter F, page 5Letter G, page 5Letter H, page 5Letter CH, page 5Letter I, page 5Letter J, page 6Letter K, page 6Letter L, page 8Letter M, page 8Letter N, page 9Letter O, page 10Letter P, page 11Letter Q, page 14Letter R, page 14Letter S, page 15Letter T, page 16Letter U, page 18Letter V, page 18Letter W, page 20Letter X, page 20Letter Y, page 20Letter Z, page 20
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 598 records, displayed 151 - 180

 

RUBAN, Radek.
Interpretace právního jednání z pohledu intertemporálního. In Cofola 2014: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


more

 

DRLIČKOVÁ, Klára.
Interpretation of the CISG. 2014.


more

 

KLUSOŇOVÁ, Markéta.
Is Hamlet a Scandinavian Crime Fiction?. 2014.


more

 

JANOUŠEK, Michal.
Iusnaturalismus jako prostředek ochrany slabší smluvní strany v občanském zákoníku. In Josef Fiala, Jan Hurdík, Jarmila Pokorná, Petr Lavický, Josef Šilhán, Jiří Valdhans. Brno : Msarykova univerzita, 2014. pp. 84-92. 2013, Msarykova univerzita, Právnická fakluta, Brno.


more

 

STRÁNSKÝ, Jaroslav.
Jak správně sjednat místo výkonu práce v pracovní smlouvě. Statutární zástupce firmy, Praha, Nakladatelství FORUM s.r.o. ISSN 1805-2118, 2014, vol. III, no. 4, pp. 20-24.


more

 

DVOŘÁK, David.
Jaký by měl být nový zákon o veřejných zakázkách?. Epravo.cz, Epravo.cz a.s. ISSN 1213-189X, 2014, vol. 2014.


more

 

ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva.
Jan Ondřej a kolektiv: Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita Brno. ISSN 1210-9126, 2014, vol. XXI, no. 4, pp. 537-538.


more

 

STUPKA, Václav.
Jazyková analýza a autorské právo. 2014.


more

 

RUBAN, Radek.
Jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem – vybrané úvahy. In Dny práva 2013 - „Reforma soukromého práva“. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6813-1, pp. 222-231. 2013, Brno.


more

 

HANÁK, Jakub.
Ještě k oceňování pozemků a staveb v souvislosti s výstavbou dopravní infrastruktury. Stavební právo : bulletin, Česká společnost pro stavební právo. ISSN 1211-6386, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 34-40.


more

 

HAVLÍČKOVÁ, Petra.
Jihlava pod vlivem nacistů. Vyd. 1. Ostrava : KEY Publishing, 2014. ISBN 978-80-87475-41-6, pp. 144-155. 12.3.2014, Brno.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Jiří Kejř: Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin. Edičně připravil Stanislav Petr, Praha, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky 2012, 485 s. (rec.). AV ČR, Historický ústav, 2014. 1 p. Český časopis historický, 2014, roč. 112, č. 1.


more

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Jmenování a odvolávání rektorů veřejných a státních vysokých škol a jmenování profesorů. Universitas, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3387, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 3-5.


more

 

DVOŘÁK, David - GALÁŘ, Jan.
JŘSU: Praktické zkušenosti a návrhy de lege ferenda. Veřejné zakázky v praxi, Nakladatelství FORUM. ISSN 1805-8523, 2014, vol. 2014, no. 1; 2, pp. 4-9; 34-40.


more

 

HURDÍK, Jan.
Jsou či nejsou občanský zákoník a občanské právo nástrojem řízení společnosti?/Sind das Zivilgesetzbuch und das bürgerlliche Recht Mittel der Gesellschaftsteuerung oder nicht?. In Liber amicorum Jan Lazar. Vyd. první. Trnava : Typi universitatis Tyrnaviensis, 2014. 151., ISBN 978-80-8082-791-5, pp. 287-302.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
Jsou fundace z Venuše a korporace z Marsu? Několik úvah nad pronikáním korporačních prvků do nadačního práva. Právny obzor, Slovensko, Bratislava, Ústav štátu a práva SAV. ISSN 0032-6984, 2014, vol. 97/2014, no.  4, pp. 405 - 416.


more

 

HEJČ, David.
Judikatura NSS: Aktivní legitimace k návrhu na zrušení OOP z oblasti místní úpravy provozu. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2014, vol. 20, no. 6, pp. 202-206.


more

 

RIGEL, Filip.
Judikatura NSS: Maturitní zkouška. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Praha, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2014, vol. 20, no. 5, pp. 162-164.


more

 

HÁJEK, Michal.
Judikatura NSS: Veřejné zdravotní pojištění. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 82-85.


more

 

HARVÁNEK, Jaromír - ONDRÝSEK, Roman.
Justiciální tvorba práva. Časopis pro právní vědu a praxi. ISSN 1210-9126, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 6-12.


more

 

KOUDELKA, Zdeněk.
Justiční kabáty ostudy. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1211-2860, 2014, vol. 2014, no. 1, pp. 3-5.


more

 

KOŽIAK, Jaromír.
K formě a povaze jednání právnických osob podle ZOK. In Dny práva 2013 – Days of Law 2013 - Bermudský trojúhelník obchodního práva III. Vyd. 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 2013, Brno.


more

 

RUBAN, Radek.
K intertemporalitě plné moci. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 17, pp. 593-597.


more

 

book coverGALVAS, Milan.
K NĚKTERÝM DÍLČÍM PROBLÉMŮM PRACOVNÍHO PRÁVA, SPOJENÝM S ÚČINNOSTÍ NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU. In PRACOVNÍ PRÁVO A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK. Vyd. první. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6718-9, pp. 9-17. 31.1.2014, Třešť.


more

 

NĚMČÁK, Vítězslav.
K některým otázkám právní úpravy znalecké činnosti a jejího možného vývoje. Státní zastupitelství, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2014, no. 2.


more

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
K platnosti smlouvy o zřízení věcného břemene cesty. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 18, pp. 641-642.


more

 

SALÁK, Pavel.
K pojmu fideikomis a jeho pozici v římském právu a novověkém právu. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22/2014, no. 12, pp. 432-436.


more

 

DUDA, Jan.
K pojmu právní vědomí za socialismu. 2014.


more

 

KOLMAN, Petr.
K problematice nepřiměřenosti smluvní pokuty. Právo pro podnikání a zaměstnání, Comenius Print s.r.o. ISSN 1801-6014, 2014, no. 1/2013.


more

 

KOLMAN, Petr.
K problematice podjatosti členů rozkladové komise. Kancelář VOP a Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-904579-9-7, p. 66-71. 24.6.2013, Brno-Telč.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 598 records, displayed 151 - 180