Publications [2016]

Total number of titles in 2016: 259

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 1Letter D, page 1Letter E, page 2Letter F, page 2Letter G, page 3Letter H, page 3Letter CH, page 3Letter I, page 3Letter J, page 3Letter K, page 3Letter L, page 4Letter M, page 4Letter N, page 4Letter O, page 5Letter P, page 5Letter Q, page 7Letter R, page 7Letter S, page 7Letter T, page 8Letter U, page 8Letter V, page 8Letter W, page 9Letter X, page 9Letter Y, page 9Letter Z, page 9
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 259 records, displayed 151 - 180

 

SVOBODA, Milan.
Pojetí vězeňského zdravotnictví v České republice. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 1804-8137, 2016, vol. 6, no. 1, p. 1-13.


more

 

SALÁK, Pavel.
Poklad a nálezné - historické souvislosti. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 24/2016, no. 8, pp. 278-283.


more

 

KOLMAN, Petr.
Pořádková pokuta právním pohledem. Veřejná správa : Ministerstvo vnitra ČR., ISSN 1213-6581, Praha, Ministerstvo vnitra ČR.,. ISSN 1213-6581, 2016, no. 23/2015.


more

 

DUDOVÁ, Jana.
Posuzování vlivů na veřejné zdraví. V tisku. In Posuzování vlivů na životní prostředí. Vyd. 1. Brno : Právnická fakulta MU, 2016. 8 pp.


more

 

ŽIDEK, Dominik.
Posuzování vlivů na životní prostředí a navazující řízení. 2016.


more

 

BRZOBOHATÁ, Karin.
Prameny práva. In Teorie práva v příkladech. 3., aktualizované vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2016. 3., aktualizované vydání, ISBN 978-80-7478-717-1, pp. 76-105.


more

 

DÁVID, Radovan.
Právní ochrana bydlení nesezdaných párů. In Dny práva 2015. Část XI. Nesezdané soužití. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8202-1, pp. 7-14. 2015, Brno.


more

 

KADLUBIEC, Vojtěch.
Právní úprava telepráce v Polské republice. In Pracovní právo 2015. Slaďování pracovního a rodinného života. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8121-5. 2015, Třešť.


more

 

VEČEŘA, Miloš.
Právníci jako tvůrci literárních děl: úvodní vystoupení. 2016.


more

 

VEČEŘA, Miloš - HAPLA, Martin - STACHOŇOVÁ, Monika - KLUSOŇOVÁ, Markéta - KŘÍŽKA, Vít - MALANÍK, Michal.
Právnická povídka 2016. 2016.


more

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Právo proti domácímu násilí. 2016. CZE, Brno. 16.5.2016 - 16.5.2016, National Activity.


more

 

KRISTKOVÁ, Alena.
Princip netrestání obětí obchodování s lidmi. In Dny práva 2015. Brno : Masarykova univerzita, 2016. pp. 151-161. 2015, Brno.


more

 

KRISTKOVÁ, Alena - KANDALEC, Pavel.
Principle of Opportunity in the Czech Criminal Procedure. Studia Iuridica Lublinensia, Poland. ISSN 1731-6375, 2016, vol. 25, no. bude doplněno, pp. 1-10.


more

 

ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva.
Probudil případ Radlinger Šípkovou růženku?. Právní rádce, Economia a.s. ISSN 1210-4817, 2016, no. 3, pp. 32 - 33.


more

 

RIGEL, Filip.
Procesní důsledky nečinnosti prvostupňového správního orgánu v odvolacím řízení. Soudní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2016, vol. 22, no. 2, pp. 52-54.


more

 

COUFALÍK, Petr.
Procesní legitimace. In DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Vyd. První. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8199-4, pp. 19-36. 18.11.2015, Brno.


more

 

PALÁSEK, Milan.
Procesní práva a povinnosti dítěte v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. 2016.


more

 

GEORGALA, Petra - SLOUPENSKÁ, Hana.
Proč a jak publikovat pro RIV. 2016.


more

 

KANDOVÁ, Katarína.
Prolínání civilních a trestních předpisů v reakci na činy jinak trestné páchané dětmi mladšími 15 let. In Dny práva 2015 - Systémové otázky soukromého práva. Brno : Masarykova univerzita, 2016. pp. 137-153. 2015, Brno.


more

 

KONEČNÁ, Petra - PINKAVOVÁ, Zdena.
Proměny manželského majetkového práva se zaměřením na exekuční postih společného jmění. Bánská Bystrica : 2016. 2016, Bánská Bystrica.


more

 

CHORVÁT, Michal.
Protection of Languages in the European Union. 2016.


more

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Provokace k trestné činnosti. Vyd. COFOLA 2016. 2016. 2016, Lednice.


more

 

TELEC, Ivo.
Předmluva. In Základy závazkového práva. 1. díl. Vyd. 1. Praha : Nakladatelství Leges, s. r. o., 2016. Student, ISBN 978-80-7502-124-3, pp. 13-14.


more

 

KOUKAL, Pavel.
Předvídatelnost, retroaktivita a zpětné působení práva. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2016, vol. 2016, no. 2, pp. 233-260.


more

 

LOBOTKA, Andrej.
Přehled publikací věnujících se zákonu o státní službě. Národní pojištění: odborný měsíčník, Praha, BMSS-Start s.r.o. ISSN 0323-2395, 2016, vol. 47, no. 1, pp. 7-9.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina - POKORNÁ, Jarmila - HAVEL, Bohumil - EICHLEROVÁ, Kateřina.
Překvapivé rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR k zástupci právnické osoby pro zaměstnance. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 2016, no. 3, pp. 96-99.


more

 

DOBEŠ, Matěj.
Převod směnky deponované u soudu. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 23, no. 8, pp. 293-296.


more

 

ČERNÍN, Karel.
Připojení na pozemní komunikaci. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2016, vol. 24, no. 4/2016, pp. 129-134.


more

 

MYŠKA, Matěj.
Publication of Research Results: Selected Legal Aspects. Grey Journal, Amsterdam, Grey Literature Network Service, The Nederlands. ISSN 1574-180X, 2016, vol. 12, no. Special Winter Issue, pp. 48-54.


more

 

PETROV, Jan.
Působení judikatury ESLP na národní právní řády: Role vnitrostátních orgánů. Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s. ISSN 1802-3843, 2016, vol.  25, no.  1, pp. 21-29.


more

 
First pagePrevious page|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Next pageLast page
found: 259 records, displayed 151 - 180