Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 405

Alphabetical list of 30 titles starting from: 151

Letter A, page 1Letter B, page 1Letter C, page 2Letter D, page 2Letter E, page 3Letter F, page 4Letter G, page 4Letter H, page 4Letter CH, page 4Letter I, page 4Letter J, page 4Letter K, page 5Letter L, page 6Letter M, page 6Letter N, page 6Letter O, page 7Letter P, page 8Letter Q, page 9Letter R, page 9Letter S, page 10Letter T, page 11Letter U, page 12Letter V, page 12Letter W, page 13Letter X, page 13Letter Y, page 13Letter Z, page 13
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 405 records, displayed 151 - 180

 

KOLMAN, Petr.
Kumulace funkcí přináší jasné střety zájmů. Hospodářské noviny, Praha, Economia. 2014.


more

 

SEHNÁLEK, David.
Language obstacles in evidence taking via the videoconference in other Member State. 2014.


more

 

SELUCKÁ, Markéta.
Legal instruments activated for an intervention into the contract. 2014.


more

 

KOLMAN, Petr.
Legislativa - Cizinec členem čeké politické strany?. Veřejná správa: čtrnáctideník vlády ČR, Praha, Ministerstvo vnitra. ISSN 1213-6581, 2014, no. 2/2014.


more

 

TAUCHEN, Jaromír.
Letní škola dějin – již tradiční zářijové pásmo přednášek na PrF MU. Spolek českých právníků Všehrd, 2014.


more

 

JANOUŠEK, Michal.
Lichva jako sporný institut obecné závazkové části nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 13-14, pp. 467-473.


more

 

KONDELOVÁ, Alžbeta.
Limits of Discretionary Power in Visa Proceedings: Case of the Czech Republic. 2014.


more

 

MATĚJOVÁ, Lenka - HRŮZA, Filip.
Local governments and their role in the cultural policies of Central Europe. In Advances in Business and Finance. Singapore : Singapore Management and Sports Science Institute, 2014. ISBN 978-981-07-5948-3, pp. 72-77. 2014, Singapore.


more

 

RADVAN, Michal.
Local vs. State Taxes. 2014.


more

 

FRYŠTÁK, Marek.
Lze zjišťovat v přípravném řízení skutkový stav věci rychle a jednoduše. In Aktuálne problémy prípravného konania trestného. 1. vyd. Praha : Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-030-7, pp. 145-156. 3.4.2014, Bratislava.


more

 

KOLMAN, Petr.
Mají penzisté jistotu důchodů?. Praha : Lidové noviny, 2014.


more

 

KOLMAN, Petr - KOLMAN, Jiří.
Mají smlouvy zveřejňovat státní a polostátní podniky?. Právní rádce, Economia a.s. ISSN 1210-4817, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 38-41.


more

 

BONČKOVÁ, Helena.
Máme právo být zapomenuti? Ano, řekl Soudní dvůr. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci, Brno, Centrum pro lidská práva a demokratizaci o.s. ISSN 1804-2392, 2014, vol.  VI., no. 5, p. 7-8.


more

 

KOLMAN, Petr.
Méně je někdy více i na úřadě. Universitas, Masarykova univerzita. ISSN 1211-3387, 2014, no. 1/2014, p. 52-53.


more

 

VAŇKOVÁ, Zdeňka.
Menšinová sexuální orientace jako důvod k sociální diskriminaci. Vyd. první. Wroclav : 2014. 2014, Wroclav - Polsko.


more

 

ZAHUMENSKÝ, David.
Meze úpravy povinností žáků školním řádem v kontextu projevů náboženského vyznání. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2014. 4. vyd. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-02-3.


more

 

ŠTACHOVÁ, Naďa.
Mezi nadějí a zoufalstvím. K počátkům profesní etiky advokátů v českých zemích. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva. ISSN 0231-6625, 2014, vol. 153, no. 5, pp. 411-423.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Michal Skřejpek - David Falada - Jan Kuklík: Exegésis. Výklad právních textů. 3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. 107 s. ISBN 978-80-7380-489-3. (rec.). 2014. 2 pp. Časopis pro právní vědu a praxi, 2014, roč. 22, č. 1.


more

 

LOBOTKA, Andrej.
Miloš Klang: Malá encyklopedie latiny v právu : recenze. Bulletin-advokacie.cz. 2014.


more

 

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka.
Miroslava Burianová: Móda v ulicích protektorátu. Život - oděv - lidé, Praha, Národní muzeum - Grada Publishing, a.s., 2013, 288 s. (rec.). 2014. 2 pp. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2014, roč. 28, č. 1.


more

 

SCHÖN, Monika.
Modifikace rodičovské odpovědnosti. 2014.


more

 

HAVELKA, Libor.
Moving Back and Forth: On the Relationship between the Brussels I Regulation and International and National Law. 2014.


more

 

RONOVSKÁ, Kateřina - HAVEL, Bohumil.
Nadační fond v realitě nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 3, pp. 82 - 88.


more

 

RUBAN, Radek.
Nahlížení do spisů ÚOHS ve vztahu k uskutečňování programů shovívavosti. Obchodní právo, Praha, První archivní a spisovenská s.r.o. ISSN 1210-8278, 2014, vol.  23, no.  1, pp. 23-33.


more

 

ZŮBEK, Jan.
Nárok poškozeného z pohledu trestního, civilního a insolvenčního práva. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 4, pp. 121-128.


more

 

HANÁK, Jakub.
Nastavení systému pro komunitní kompostování v obci. Odpady. ISSN 1210-4922, 2014, vol. 24, no. 1, p. 26-26.


more

 

HAVELKA, Libor.
National Sanctions for the Enforcement of EU Law. 2014.


more

 

JANOUŠEK, Michal.
Návrat laesio enormis do občanského práva. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 5/2014, pp. 165-171.


more

 

OBROVSKÁ, Lucie.
Nejčastější projevy věkové diskriminace v činnosti ombudsmana. 2014.


more

 

NOVÝ, Zdeněk.
Nejlepší zájem dítěte při rozhodování o navrácení dítěte dle Haagské úmluvy o civilních aspektech únosů dětí ve světle lidsko-právních závazků ČR. Právní rozhledy, Praha, C.H. BECK. 2014.


more

 
First pagePrevious page|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Next pageLast page
found: 405 records, displayed 151 - 180