Publikace [2016]

Záznamů v roce 2016 je celkem: 270

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 1

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 2Písmeno F, strana 2Písmeno G, strana 3Písmeno H, strana 3Písmeno CH, strana 3Písmeno I, strana 3Písmeno J, strana 3Písmeno K, strana 3Písmeno L, strana 4Písmeno M, strana 4Písmeno N, strana 4Písmeno O, strana 5Písmeno P, strana 5Písmeno Q, strana 7Písmeno R, strana 7Písmeno S, strana 7Písmeno T, strana 8Písmeno U, strana 8Písmeno V, strana 9Písmeno W, strana 9Písmeno X, strana 9Písmeno Y, strana 9Písmeno Z, strana 9
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 270 položek, zobrazeno 1 - 30

 

VALC, Jakub.
(Ne) reflektování moderních embryologických poznatků českou interrupční legislativou. 2016.


více

 

DÁVID, Radovan.
§ 35 (Státní zastupitelství v civilním řízení) až § 35a (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v civilním řízení). In Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. Praha : Wolters Kluwer, a s., 2016. Praktický komentář, ISBN 978-80-7478-986-1, s. 141-145.


více

 

KOLMAN, Petr.
2015, 2016 - člen redakční rady časopisu Veřejné zakázky a PPP projekty. 2016.


více

 

URBANOVÁ, Daniela - FRÝDEK, Miroslav.
Actio seu malum carmen - metodologie badatelské práce. 2016.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Adoption and International Adoption: The Czech Republic Experience. In Selections from the Recife Congress. 1. vyd. Amsterdam : ISFL; http://www.isflhome.org/home, 2016. s. 176 - 188. 2014, Recife.


více

 

ONDREJOVÁ, Dana.
Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016, vol. 2016, no. 4, s. 17-21.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Aktuální právní otázky ve věci novorozených dětí. 2016.


více

 

KORYTÁROVÁ, Jana - HROMÁDKA, Vít - VÍTKOVÁ, Eva - MARKOVÁ, Leonora - KOUDELKA, Zdeněk.
Akviziční proces Jihomoravského kraje - analýza a doporučení. Vyd. 1. Brno : Jihomoravský kraj, 2016. 130 s. Nepublikováno.


více

 

LIŠKUTÍN, Tomáš.
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS IN THE ELCTRONIC COMMUNICATIONS MARKET. London : Sciemcee Publishing, London, 2016. ISBN 978-0-9928772-9-3, s. 8-10. 28.3.2016, London.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Anotace díla Králík, M. Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy. Bulletin advokacie online, Česká advokátní komora. 2016.


více

 

RADVAN, Michal.
Article 9 of the European Charter of Local Self-Government in the Czech Republic. In Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego / Local Government Financing and European Charter of Local Self-Government. Vyd. 1. Warszawa : CeDeWu, 2016. N/A, ISBN 978-83-7556-847-9, s. 69-82.


více

 

RADVAN, Michal.
associate editor for Lex Localis - Journal of Local Self-Government. 2016.


více

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Autonomy of the Parliament and Parliamentary Immunity in the Current Case-law of the Constitutional Court of the Czech Republic. 2016.


více

 

HARAŠTA, Jakub - MYŠKA, Matěj - MALANÍK, Michal - MÍŠEK, Jakub.
Citation Analysis of the Czech Case-Law: First Step Towards the Gold Standard. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien : Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. ISBN 978-3-903035-09-6, s. 79-82. 2016, Salzburg.


více

 

RADVAN, Michal.
clonek rady naukowej czasopisma Polish Law Review. 2016.


více

 

KYSELOVSKÁ, Tereza - SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly - VIRDZEKOVÁ, Alica - KADLUBIEC, Vojtěch - CHORVÁT, Michal - DRLIČKOVÁ, Klára.
COFOLA 2016. 2016. CZE, Lednice. 28.4.2016 - 30.4.2016, celosvětová akce.


více

 

DRLIČKOVÁ, Klára - KYSELOVSKÁ, Tereza.
COFOLA International 2016. 2016. CZE, Lednice. 28.4.2016 - 30.4.2016, celosvětová akce.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Contribution to Family´s Needs. Essentional Requirements: Living Together. Vyd. 2016. Itálie : Common Core of European Family Law Projec: Duties of Care and Duties of Cash in Family Law, 2016. 32 s. The Common Core of European Private Law.


více

 

KOŠČÍK, Michal - MYŠKA, Matěj.
Controlling data in networked research. 2016.


více

 

MYŠKA, Matěj - KOŠČÍK, Michal.
Controlling Data in Networked Research. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien : Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. ISBN 978-3-903035-09-6, s. 537-544. 2016, Salzburg.


více

 

BALCO, Tomáš - XENIYA, Yeroshenko.
Current discussion about the adoption of General Anti-Avoidance Rules (GAARs) in Kazakhstan. European Tax Studies Review, Bologna, Itáliie, University of Bologna, Itálie. ISSN 2036-3583, 2016, vol. 2016, no. 2, nestránkováno-51 s.


více

 

CZUDEK, Damian.
člen ediční rady odborného časopisu Přehled daní a financí. 2016.


více

 

RADVAN, Michal.
člen redakční rady Časopisu pro právní vědu a praxi. 2016.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Členka redakční rady Acta Iuridica Olomucensia. 2016.


více

 

KALVODOVÁ, Věra.
Členka redakční rady časopisu Česká kriminologie. 2016.


více

 

RADVAN, Michal.
Daně spotřební selektivní – akcízy, Daň silniční, Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň z přidané hodnoty, Daň z příjmů. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Vyd. 1. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J, ISBN 978-80-7380-587-6, s. 20-31.


více

 

LAVICKÝ, Petr - DOBROVOLNÁ, Eva.
Das tschechische Zivilprozessrecht - von der österreichischen ZPO bis zur Gegenwart. Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, Wien, Manz, Rakousko. ISSN 2078-1059, 2016, vol. neuveden, no. 2, s. 89-94.


více

 

KEISLER, Ivo.
Detenční řízení a případy zbavení osobní svobody v důsledku aplikace zákona o ochraně veřejného zdraví. In Mezinárodní konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2016. 1. vydání. Hradec Králové : Magnanimitas, 2016. ISBN 978-80-87952-13-9, s. 479-488. 2016, Hradec Králové.


více

 

KEISLER, Ivo.
Disciplinární odpovědnost státních zaměstnanců. In DNY PRÁVA 2015 – DAYS OF LAW 2015. Část IX. – Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8200-7, s. 179-198. 2015, Brno.


více

 

KOŽIAK, Jaromír - RUBAN, Radek.
Dispozice s vypořádacím podílem v obchodní korporaci. In Dny práva 2015 - „Zákonná regulace v. smluvní úprava“. Brno : Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8192-5, s. 111-123. 19.11.2015, Brno.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 270 položek, zobrazeno 1 - 30