Publikace [2015]

Záznamů v roce 2015 je celkem: 158

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 1

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 1Písmeno F, strana 2Písmeno G, strana 2Písmeno H, strana 2Písmeno CH, strana 2Písmeno I, strana 2Písmeno J, strana 2Písmeno K, strana 2Písmeno L, strana 3Písmeno M, strana 3Písmeno N, strana 3Písmeno O, strana 3Písmeno P, strana 3Písmeno Q, strana 4Písmeno R, strana 4Písmeno S, strana 5Písmeno T, strana 5Písmeno U, strana 5Písmeno V, strana 5Písmeno W, strana 6Písmeno X, strana 6Písmeno Y, strana 6Písmeno Z, strana 6
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 158 položek, zobrazeno 1 - 30

 

KOSAŘ, David - BOBEK, Michal.
‘Euro-products’ and Institutional Reform in Central and Eastern Europe: A Critical Study in Judicial Councils. In Central European Judges under the European Influence: The Transformative Power of the EU Revisited. Vyd. forthcoming. Oxford : Hart Publishing, 2015. EU Law in the Member States.


více

 

RUBAN, Radek.
Actio pro socio in der tschechischen Rechtsprechung. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, München, C.H. Beck, Německo. ISSN 0941-6293, 2015, vol. 24, no. 3, s. 77-81.


více

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Aktuální vývoj kriminality na úseku drogové trestné činnosti. 2015.


více

 

MÍŠEK, Jakub - HARAŠTA, Jakub.
Analýza praktických dopadů rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Google Spain. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, vol. 2015, no. 1-2, s. 30-34.


více

 

TOMÁŠKOVÁ, Eva - KERLINOVÁ, Alena.
Approach to Employees in Public Administration Organizations. In Hradec Economic Days 2015: Peer-Reviewed Conference Proceedings, vol. 5. Vyd. 1st ed. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-550-9, s. 286-294. 3.2.2015, Hradec Králové.


více

 

SMEJKALOVÁ, Terezie - HARAŠTA, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - MÍŠEK, Jakub.
Bezpilotní letadla v České republice. Security Magazín, Praha, Security Media, s.r.o. ISSN 1210-8723, 2015, vol. 21, no. 2, s. 51-54.


více

 

PONDIKASOVÁ, Tereza.
Civilní dovolání jako řádný nebo mimořádný opravný prostředek?. 2015.


více

 

KYSELOVSKÁ, Tereza - PROVAZNÍK, Jan - SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly - VIRDZEKOVÁ, Alica - KADLUBIEC, Vojtěch.
COFOLA 2015. 2015. CZE, Lednice. 16.4.2015 - 18.4.2015, celosvětová akce.


více

 

DRLIČKOVÁ, Klára - KYSELOVSKÁ, Tereza.
COFOLA International 2015. 2015. CZE, Lednice. 16.4.2015 - 18.4.2015, celosvětová akce.


více

 

SEHNÁLEK, David.
Competences of the EU and the Relationship between the Regulation on Evidence Taking and Hague conventions. 2015.


více

 

BEJČEK, Josef - NERUDA, Robert - PETR, Michal - RAUS, David.
Competition Law in the Czech Republic. Kluwer Law International, 2015. ISBN 978-90-411-5879-6.


více

 

RAZIM, Jakub.
Cum muneribus et donis. Několik poznámek k rituálu darování v česko-říšských vztazích raného středověku. In II. česko-slovenské stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva: Zborník z vedeckej konferencie ktorá sa uskutočnila dňa 11. júna 2014 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Atticum, 2015. ISBN 978-80-971381-8-9, s. 173-181.


více

 

BEJČEK, Josef - NERUDA, Robert - PETR, Michal - RAUS, David.
Czech Republic. In International Encyclopaedia od Laws: Competition Law. Kluwer Law International BV, 2015. ISBN 978-90-411-3368-7.


více

 

KYSELOVSKÁ, Tereza.
Czech-Polish Workshop on Private International Law. 2015. CZE, University of Wroclaw, Wroclaw, Polsko. 26.2.2015 - 26.2.2015, evropská akce.


více

 

FRYŠTÁK, Marek.
Člen redakční rady časopisu Kriminalistika. 2015.


více

 

KALVODOVÁ, Věra.
Členka Komise pro nový trestní řád. . 2015.


více

 

KALVODOVÁ, Věra.
Členka redakční rady časopisu Česká kriminologie. 2015.


více

 

obálkaRADVAN, Michal.
Daně a správa daní. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 130 s. učebnice - 503. ISBN 978-80-210-7746-1.


více

 

obálkaRADVAN, Michal.
Daně a správa daní. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 130 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 503. ISBN 978-80-210-7746-1.


více

 

STUPKA, Václav.
Data advokátů v cloudu. Data Security Management, TATE International s.r.o. ISSN 1211-8737, 2015, vol. 2015, no. 1, s. 34-37.


více

 

RUBAN, Radek.
Derivative Suit in Czech Corporate Law. In CLTA Annual Conference 2015 - „Corporate Law: local and global dimensions“. Melbourne : 2015.


více

 

SELUCKÁ, Markéta.
Die Informationspflichten des Unternehmers im tschechischen Recht mit Bezug zum Kaufvertrag. In Perspektiven des Verbrauchsgüterkaufs. Richtlinienumsetzung und Gemeinsames Europäisches Kaufrecht in Deutschland und Tschechien. 1. vydání. Tübingen : Mohr Siebeck, 2015. ISBN 978-3-16-153726-4, s. 47-61. 11.5.2002, Karls-Universität zu Prag.


více

 

KAZDA, Jan.
Die Intrigen gegen die Republik und deren Vorbereitung nach dem Gesetz nr. 50/1923. JURA, Pécs, A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi. 2015, vol. 2015, no. 1, 13 s.


více

 

KŘEPELKA, Filip.
Diverging policies of Central European countries on the Euro. In Ten Years of the Visegrad Group Member States in the European Union. Warszawa : Oficyna Wydwnicza ASPRA, 2015. Uniwersytet w Bialymstoku, ISBN 978-83-7545-583-0, s. 49-58.


více

 

obálkaFRYŠTÁK, Marek.
Dokazování v přípravném řízení. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 396 s. učebnice - 509. ISBN 978-80-210-7687-7.


více

 

obálkaFRYŠTÁK, Marek.
Dokazování v přípravném řízení. 2. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 394 s. ISBN 978-80-210-7687-7.


více

 

FRYŠTÁK, Marek.
Dokazování v přípravném řízení de lege ferenda. 2015.


více

 

RUBAN, Radek.
Důkazní břemeno ve sporech proti členům orgánů obchodních korporací (vstupní úvahy). In Cofola 2015: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2015.


více

 

EMMERT, František.
Dvojí občanství v českém právu. Praha : C. H. Beck, 2015. 130 s. ISBN 978-80-7400-284-7.


více

 

HORŇÁK, Lukáš.
Elastyczne elementy czasu pracy w czeskim prawie pracy. In Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy. Vyd. 2015. Warszawa : Difin, 2015. ISBN 978-83-7930-625-1, s. 297-306.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 158 položek, zobrazeno 1 - 30