Publikace [2014]

Záznamů v roce 2014 je celkem: 387

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 1

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 2Písmeno D, strana 2Písmeno E, strana 3Písmeno F, strana 3Písmeno G, strana 4Písmeno H, strana 4Písmeno CH, strana 4Písmeno I, strana 4Písmeno J, strana 4Písmeno K, strana 5Písmeno L, strana 5Písmeno M, strana 6Písmeno N, strana 6Písmeno O, strana 7Písmeno P, strana 8Písmeno Q, strana 9Písmeno R, strana 9Písmeno S, strana 10Písmeno T, strana 11Písmeno U, strana 12Písmeno V, strana 12Písmeno W, strana 13Písmeno X, strana 13Písmeno Y, strana 13Písmeno Z, strana 13
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 387 položek, zobrazeno 1 - 30

 

BURSÍKOVÁ, Lenka.
(Ne)podjatost v řízení o rozkladu?. In Dny práva 2013 - Days of law 2013. : 2014. 2013.


více

 

HURDÍK, Jan - FIALA, Josef.
‘Czech Republic’. In International Encyclopaedia of Laws: No 81 Contracts. - updated monograph by 2014. Vyd. updated text by 2014. Aalpen an den Rijn : Kluwer Law Int., 2014. 148 s. Contracts sv. 81. ISBN 978-90-6544-941-2.


více

 

RUBAN, Radek.
§ 119. In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 616-619.


více

 

RUBAN, Radek.
§ 127. In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 677-683.


více

 

RUBAN, Radek.
§ 174−184. In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 919-948.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva - RUBAN, Radek.
§ 3024. In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 2303-2304.


více

 

HORECKÝ, Jan.
§ 34 § 35. In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 616-619.


více

 

KOUDELKA, Zdeněk.
3. Dny práva Visegradu - Problémy ústavnosti v civilním i trestním řízení. 2014. CZE, Kroměříž. 27.2.2014 - 28.2.2014, evropská akce.


více

 

KOUDELKA, Zdeněk.
A közvetlen államföválasztás kérdése a Csech Köztársaságban. Közjogi Szemle, Budapest, HVG-ORAC, Maďarsko. ISSN 1789-6991, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 17-25.


více

 

ŽIDEK, Dominik.
Aarhuská úmluva ve světle judikatury SDEU, českých a slovenských soudů. Vyd. COFOLA 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


více

 

JANOUŠEK, Michal.
Absolutní nebo relativní (ne)platnost lichvy?. Vyd. Olomoucké právnické dny. 2014.


více

 

ROHOŇOVÁ, Michaela.
Administratívny vs. policajný model finančných spravodajských jednotiek v zjednocujúcej sa Európe. In Cofola 2014: The Conference Proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


více

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Aktuality české právní informatiky. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2014, vol.  4, no.  8, s. 60-62.


více

 

STUPKA, Václav.
Aktuální otázky kyberkriminality II.. 2014. .


více

 

ONDREJOVÁ, Dana.
Aktuální otázky práva proti nekalé soutěži. 2014. CZE, Brno. 3.4.2014 - 3.4.2014, evropská akce.


více

 

MOLEK, Pavel.
Alternativní řešení sporů z pohledu akademické obce - ústavní právo. 2014.


více

 

DOBEŠ, Matěj.
Anne-Karin Grill: Civil Procedure - A Q&A Guide to Litigation in Austria. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2014.


více

 

HAVELKA, Libor - KONDELOVÁ, Alžbeta - PAVEL, Aleš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011. Evropský justiční prostor: vybrané problémy v rozhodovací praxi českých civilních soudů (třetí část). Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol.  22, no. 10, s. 370-380.


více

 

HAVELKA, Libor - KONDELOVÁ, Alžbeta - PAVEL, Aleš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011. Základní zásady aplikace unijního práva v praxi českých soudů (první část). Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 6.


více

 

HAVELKA, Libor - KONDELOVÁ, Alžbeta - PAVEL, Aleš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011.Spotřebitelské právo v rozhodovací praxi českých soudů (2. část). Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 8/2014, s. 295-303.


více

 

VÝBORNÝ, Štěpán.
Aplikovatelnost trestu „zákazu vstupu“ (§ 76 TrZ) při postihu extremismu. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2014, vol. 12, no. 2, s. 29-34.


více

 

NEMEC, Juraj - MATĚJOVÁ, Lenka.
Arguments for and against decentralization in Central and Eastern Europe. In Centralization Decentralization Debate Revisited. Instanbul : Istanbul Policy Center, 2014. Neuveden, ISBN 978-605-4348-77-0, s. 97-118.


více

 

OSTRÝ, Ctibor - ZEMAN, Jan - HLAVICA, Michal - BERGEROVÁ, Kateřina - HANČÁKOVÁ, Michaela - VÁGNER, Michal - PROKOPOVÁ, Klára.
Archeologie v obrazech. 2014. CZE, Scala, Filozofická fakulta. 10.4.2014 - 31.5.2014, celostátní akce.


více

 

TELEC, Ivo - TŮMA, Pavel.
Autorské právo. Průmyslová práva. Ostrava : Nakladatelství Sagit, a. s., 2014. 208 s. Úplné znění. ISBN 978-80-7488-047-6.


více

 

BENÁK, Jaroslav - COUFALÍK, Petr - DOSTÁLOVÁ, Markéta - HARAŠTA, Jakub - NAVRÁTILOVÁ, Pavlína - STANISLAV, Antonín - SÝKOROVÁ, Hana.
Bezplatná právní pomoc v České republice. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 90 s. Spisy Právnické fakulty MU, č. 479. ISBN 978-80-210-6967-1.


více

 

TELEC, Ivo.
Bludy o svěřenských fondech. Vyd. 1. Praha : MAFRA, a. s., 2014. 1 s. 6. 1. 2014.


více

 

TELEC, Ivo.
Bludy o svěřenských fondech (2. článek). Vyd. 1. Praha : MAFRA, a. s., 2014. 1 s. Lidové noviny.


více

 

UHLÍŘOVÁ, Kateřina - STUDECKÁ, Kateřina.
Boj proti obchodu s lidmi a pomoc jeho obětem: problémy (nejen) v praxi. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci. ISSN 1804-2392, 2014.


více

 

LATTOVÁ, Silvia.
Budúcnosť autorského práva na Slovensku optikou legislatívneho zámeru nového Autorského zákona. Právní rozhledy, Praha, C.H. Beck, s.r.o. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 9, s. 340-342.


více

 

JANOVEC, Michal.
Bydlet jako ubytovaný nebo jako nájemce podle NOZ?. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2014, vol. 2014, no. 4, s. 2-5.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 387 položek, zobrazeno 1 - 30