Publikace [2016]

Záznamů v roce 2016 je celkem: 624

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 1

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 2Písmeno E, strana 3Písmeno F, strana 4Písmeno G, strana 4Písmeno H, strana 5Písmeno CH, strana 5Písmeno I, strana 5Písmeno J, strana 5Písmeno K, strana 6Písmeno L, strana 7Písmeno M, strana 7Písmeno N, strana 8Písmeno O, strana 10Písmeno P, strana 11Písmeno Q, strana 14Písmeno R, strana 14Písmeno S, strana 15Písmeno T, strana 17Písmeno U, strana 18Písmeno V, strana 19Písmeno W, strana 20Písmeno X, strana 20Písmeno Y, strana 20Písmeno Z, strana 20
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 624 položek, zobrazeno 1 - 30

 

VALC, Jakub.
(Ne) reflektování moderních embryologických poznatků českou interrupční legislativou. 2016.


více

 

JANČÁŘOVÁ, Ilona.
: “Permit procedures for industrial installations and infrastructure projects: Assessing integration and speeding up”. 2016.


více

 

HRDLIČKA, Miloslav.
§ 22 - § 31 Zastoupení. In Občanský soudní řád I. Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. Praktický komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016. Praktický komentář, Svazek I., ISBN 978-80-7478-986-1, s. 113-141.


více

 

DÁVID, Radovan.
§ 35 (Státní zastupitelství v civilním řízení) až § 35a (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v civilním řízení). In Občanský soudní řád (§ 1 až 250l). Zákon o rozhodování některých kompetenčních sporů. Praha : Wolters Kluwer, a s., 2016. Praktický komentář, ISBN 978-80-7478-986-1, s. 141-145.


více

 

COUFALÍK, Petr.
§ 743–750. In Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. §655–975. 1. vydání. Praha : Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-004-8, 645–691-47 s.


více

 

COUFALÍK, Petr.
§ 766–770. In Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV. §655–975. 1. vydání. Praha : Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-004-8, 785–816-32 s.


více

 

KOLMAN, Petr.
2015, 2016 - člen redakční rady časopisu Veřejné zakázky a PPP projekty. 2016.


více

 

KOMENDA, Martin - KAROLYI, Matěj.
A Survey on Data-driven Decision Support Systems Using Effective Narrative Pattern. In Proceedings of the 8th International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs). Toulouse, France : 2016. ISBN 978-88-903574-5-9, s. 819-826. 2016, Toulouse, France.


více

 

URBANOVÁ, Daniela - FRÝDEK, Miroslav.
Actio seu malum carmen - metodologie badatelské práce. 2016.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Adoption and International Adoption: The Czech Republic Experience. In Selections from the Recife Congress. 1. vyd. Amsterdam : ISFL; http://www.isflhome.org/home, 2016. s. 176 - 188. 2014, Recife.


více

 

ONDREJOVÁ, Dana.
Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2016, vol. 2016, no. 4, s. 17-21.


více

 

KŘEPELKA, Filip.
Akademická samospráva musí být stavovská, nikoli demokratická. MAFRA, a.s., 2016. Česká pozice - internetový magazín deníku Lidové noviny.


více

 

RIGEL, Filip.
Aktivní legitimace k podání návrhu na posouzení ústavnosti § 160 odst. 2 InsZ upravujícího přidělování incidenčních sporů. Soudní rozhledy, Praha : C. H. Beck, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2016, vol. 22, no. 5, s. 151-153.


více

 

MICHORA, Zdeněk.
Aktuální otázky dokazování v korupčních trestních věcech. Státní zastupitelství, Praha, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1214-3758, 2016, vol. 14, no. 4, s. 19-30.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Aktuální právní otázky ve věci novorozených dětí. 2016.


více

 

KORYTÁROVÁ, Jana - HROMÁDKA, Vít - VÍTKOVÁ, Eva - MARKOVÁ, Leonora - KOUDELKA, Zdeněk.
Akviziční proces Jihomoravského kraje - analýza a doporučení. Vyd. 1. Brno : Jihomoravský kraj, 2016. 130 s. Nepublikováno.


více

 

LIŠKUTÍN, Tomáš.
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS IN THE ELCTRONIC COMMUNICATIONS MARKET. London : Sciemcee Publishing, London, 2016. ISBN 978-0-9928772-9-3, s. 8-10. 28.3.2016, London.


více

 

STUPKA, Václav.
AMM and Legal Implications for the Electricity Market. In BIR 2016 Workshops and Doctoral Consortium. Vyd. 1684. CEUR-WS.org, 2016.


více

 

STUPKA, Václav.
Analýza datového provozu jako prevence kybernetických bezpečnostních incidentů. Data Security Management, Praha, TATE International s.r.o. ISSN 1211-8737, 2016, vol. 2016, no. 3, s. 44-48.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva.
Anotace díla Králík, M. Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy. Bulletin advokacie online, Česká advokátní komora. 2016.


více

 

BENÁK, Jaroslav.
Aplikace derogačních nálezů s odloženou vykonatelností obecnými soudy. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2016, vol. 2016, no. 10, s. 310-313.


více

 

BÁRTA, Milan.
Aplikační problémy daňového řádu. 1. vydání. Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2016. 178 s. Neuveden. ISBN 978-80-7418-260-0.


více

 

SVAČEK, Ondřej.
Applicable Law, Interpretation, Inherent and Implied Powers - a Brief Rendezvous with the ICC. Czech Yearbook of Public and Private International Law, Praha, . ISSN 1805-0565, 2016, vol. 7, no. 1, s. 360-372.


více

 

RADVAN, Michal.
Article 9 of the European Charter of Local Self-Government in the Czech Republic. In Finansowanie samorządu terytorialnego i jego zadań a Europejska Karta Samorządu Lokalnego / Local Government Financing and European Charter of Local Self-Government. Vyd. 1. Warszawa : CeDeWu, 2016. N/A, ISBN 978-83-7556-847-9, s. 69-82.


více

 

RADVAN, Michal.
associate editor for Lex Localis - Journal of Local Self-Government. 2016.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva - BARAŃSKI, Artur.
Ausgewählte Fragen des liegenschaftsrechtlichen Vertrauensschutzes unter Berücksichtigung des neukodifizierten tschechischen Privatrechts. In Das Grundbuch im Europa des 21 Jahrhunderts. Berlin : Duncker & Humblot Berlin, 2016. Schriften zum Internationalen Recht 212, ISBN 978-3-428-14638-3, s. 315-341.


více

 

ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina.
Autonomy of the Parliament and Parliamentary Immunity in the Current Case-law of the Constitutional Court of the Czech Republic. 2016.


více

 

MYŠKA, Matěj - KOŠČÍK, Michal - HARAŠTA, Jakub - STRAKOVÁ, Lucie - MÍŠEK, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel.
Baseline Report of Policies and Barriers of TDM in Europe - Czech National Report. 2016. 31 s.


více

 

PAVELEK, Ondřej.
Bolestné v prvorepublikové judikatuře. 2016.


více

 

DUDOVÁ, Jana.
Certain questions regarding the meaningfulness of establishing quiet areas in open country in the CR. In Bulgaria, 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016 - Book 5, Ecology, Economics, Education and Legislation, 2016. Bulharsko : STEF92 Technology Ltd., 2016. ISBN 978-619-7105-65-0, s. 872-877.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 624 položek, zobrazeno 1 - 30