Publikace [2014]

Záznamů v roce 2014 je celkem: 819

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 1

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 2Písmeno C, strana 2Písmeno D, strana 4Písmeno E, strana 5Písmeno F, strana 6Písmeno G, strana 6Písmeno H, strana 7Písmeno CH, strana 7Písmeno I, strana 7Písmeno J, strana 8Písmeno K, strana 8Písmeno L, strana 10Písmeno M, strana 10Písmeno N, strana 12Písmeno O, strana 14Písmeno P, strana 15Písmeno Q, strana 18Písmeno R, strana 18Písmeno S, strana 20Písmeno T, strana 22Písmeno U, strana 24Písmeno V, strana 24Písmeno W, strana 27Písmeno X, strana 27Písmeno Y, strana 27Písmeno Z, strana 27
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 819 položek, zobrazeno 1 - 30

 

BURSÍKOVÁ, Lenka.
(Ne)podjatost v řízení o rozkladu?. In Dny práva 2013 - Days of law 2013. : 2014. 2013.


více

 

HURDÍK, Jan - FIALA, Josef.
‘Czech Republic’. In International Encyclopaedia of Laws: No 81 Contracts. - updated monograph by 2014. Vyd. updated text by 2014. Aalpen an den Rijn : Kluwer Law Int., 2014. 148 s. Contracts sv. 81. ISBN 978-90-6544-941-2.


více

 

RUBAN, Radek.
§ 119 (Povinnost právnické osoby vést spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 616-619.


více

 

RUBAN, Radek.
§ 127 (Jednání jménem právnické osoby před jejím vznikem). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 677-683.


více

 

RUBAN, Radek.
§ 174−184 (Přeměna právnické osoby). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 919-948.


více

 

DOBROVOLNÁ, Eva - RUBAN, Radek.
§ 3024 (Zahraniční fyzické a právnické osoby). In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 2303-2304.


více

 

HORECKÝ, Jan.
§ 34 § 35. In Občanský zákoník : komentář. I. Obecná část (§ 1-654). 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 616-619.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka - HRUŠÁKOVÁ, Milana.
§ 655 [Pojem, podstata a účel manželství] až § 670 [Vztah mezi občanským a církevním sňatkem]. In Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2014. Velké Komentáře, ISBN 978-80-7400-503-9, s. 1-35.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
§ 671 [Způsobilost uzavřít manželství] až § 686 [Důsledky prohlášení manželství za neplatné]. In Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2014. Velké Komentáře, ISBN 978-80-7400-503-9, s. 36-74.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
§ 771 [Pojetí příbuzenství] až § 793 [Zahájení řízení o popření otcovství soudem]. In Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2014. Velké Komentáře, ISBN 978-80-7400-503-9, s. 497-597.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
§ 910 [Vyživovací povinnost] až § 923 [Podstatná změna poměrů]. In Občanský zákoník II Rodinné právo § 655-975: Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2014. Velké Komentáře, ISBN 978-80-7400-503-9, s. 1028-1155.


více

 

KOUDELKA, Zdeněk.
3. Dny práva Visegradu - Problémy ústavnosti v civilním i trestním řízení. 2014. CZE, Kroměříž. 27.2.2014 - 28.2.2014, evropská akce.


více

 

KOUDELKA, Zdeněk.
A közvetlen államföválasztás kérdése a Csech Köztársaságban. Közjogi Szemle, Budapest, HVG-ORAC, Maďarsko. ISSN 1789-6991, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 17-25.


více

 

ŽIDEK, Dominik.
Aarhuská úmluva ve světle judikatury SDEU, českých a slovenských soudů. Vyd. COFOLA 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


více

 

JANOUŠEK, Michal.
Absolutní nebo relativní (ne)platnost lichvy?. Vyd. Olomoucké právnické dny. 2014.


více

 

SKULOVÁ, Soňa - POTĚŠIL, Lukáš - HEJČ, David.
Administrative Appeals, Ombudsman, and Other ADR Tools in the Czech Administrative Law. In Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law. Vyd. první. Heidelberg New York Dordrecht London : Springer, 2014. International, Foreign and Comparative Law, ISBN 978-3-642-34945-4, s. 393-420.


více

 

ROHOŇOVÁ, Michaela.
Administratívny vs. policajný model finančných spravodajských jednotiek v zjednocujúcej sa Európe. In Cofola 2014: The Conference Proceedings. Brno : Masarykova univerzita, 2014.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Adoption and International Adoption: the Czech Republic Experience. 2014.


více

 

ŠTACHOVÁ, Naďa.
Advocates in the Critical Eyes of Society. In SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Conference Proceedings. Volume I. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2014. ISBN 978-619-7105-25-4, s. 499-506. 2014, Albena.


více

 

RIGEL, Filip.
Aktivní legitimace spolků k podání návrhu na zrušení OOP. Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck., Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1211-4405, 2014, no. 9, s. 310-312.


více

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Aktuality české právní informatiky. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2014, vol.  4, no.  8, s. 60-62.


více

 

KLESNIAKOVÁ, Jana.
Aktuálne opatrenia eliminujúce daňové úniky realizované v Slovenskej republike. 2014.


více

 

FIALOVÁ, Eva.
Aktuální judikatura NSS k ochraně osobních údajů. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova Univerzita. ISSN 1804-5383, 2014, vol. 5, no. 9, s. 215-220.


více

 

KYSELOVSKÁ, Tereza.
Aktuální judikatura Soudního dvora EU ke spotřebitelským smlouvám. 2014.


více

 

STUPKA, Václav.
Aktuální otázky kyberkriminality II.. 2014. .


více

 

ONDREJOVÁ, Dana.
Aktuální otázky práva proti nekalé soutěži. 2014. CZE, Brno. 3.4.2014 - 3.4.2014, evropská akce.


více

 

HARAŠTA, Jakub.
Akvizice lodí třídy Mistral Ruskou federací. Vojenské Rozhledy, Ministerstvo obrany ČR-OKP. ISSN 1210-3292, 2014, vol. 23, no. 3, s. 106-111.


více

 

MOLEK, Pavel.
Alternativní řešení sporů z pohledu akademické obce - ústavní právo. 2014.


více

 

KALVODOVÁ, Věra.
Alternativní sankce a novely trestního zákoníku - nový trend v alternativním trestání?. In Restoratívna justícía a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach. Praha : Leges, s.r.o, 2014. ISBN 978-80-7502-034-5, s. 104 - 113. 2014, Trnava, Slovensko.


více

 

DOBEŠ, Matěj.
Anne-Karin Grill: Civil Procedure - A Q&A Guide to Litigation in Austria. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2014.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 819 položek, zobrazeno 1 - 30