Publikace [2015]

Záznamů v roce 2015 je celkem: 714

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 1

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 2Písmeno C, strana 2Písmeno D, strana 3Písmeno E, strana 5Písmeno F, strana 6Písmeno G, strana 6Písmeno H, strana 6Písmeno CH, strana 7Písmeno I, strana 7Písmeno J, strana 7Písmeno K, strana 8Písmeno L, strana 9Písmeno M, strana 10Písmeno N, strana 11Písmeno O, strana 12Písmeno P, strana 13Písmeno Q, strana 17Písmeno R, strana 17Písmeno S, strana 18Písmeno T, strana 20Písmeno U, strana 21Písmeno V, strana 21Písmeno W, strana 23Písmeno X, strana 23Písmeno Y, strana 23Písmeno Z, strana 23
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 714 položek, zobrazeno 1 - 30

 

POKORNÁ, Jarmila - VEČERKOVÁ, Eva - DUDOVÁ, Jana - LEVICKÁ, Tereza.
.: European initiatives in the Czech business environment and consumer protection. 2015.


více

 

KOSAŘ, David - BOBEK, Michal.
‘Euro-products’ and Institutional Reform in Central and Eastern Europe: A Critical Study in Judicial Councils. In Central European Judges under the European Influence: The Transformative Power of the EU Revisited. Vyd. forthcoming. Oxford : Hart Publishing, 2015. EU Law in the Member States, ISBN 978-1-84946-774-2, s. 165-196.


více

 

RONOVSKÁ, Kateřina.
‘Svěřenský fond’ (Trust fund): A Daring New Legal Transplant in Czech Law. In The Diffusion of Law: The Movement of Laws and Norms Around the World. 1. vydání. Velká Británie (England) : Ashgate, 2015. Juris Diversitas, ISBN 978-1-4724-6040-0, s. 203 - 211.


více

 

ČERNOCH, Radek.
§ 133b OSŘ – Domněnka duševního vlastnictví konstruována jako vindicatio gregis. In Dny práva 2014 – Days of Law 2013. Část IV. Technický rozvoj a právo. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7900-7, s. 19-31. 19.11.2014, Brno.


více

 

ČERNÍN, Karel.
§ 3, § 6-7, § 10, § 16-17, § 26-29a, § 39, §41, § 45, § 47-48. In Zákon o pozemních komunikacích : Komentář. Vyd. 1. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015. Komentáře Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7478-652-5, "nestránkováno"-181 s.


více

 

MOTAL, Jan - KOMENSKÁ, Katarína - GREGOR, Miloš - MACKOVÁ, Alena - MOTALOVÁ, Katarína - SEDLÁKOVÁ, Hana - ŠKOP, Martin.
1. Česko-slovenská letní škola etiky a médií. 2015. CZE, Katedra mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU. 11.9.2015 - 13.9.2015, evropská akce.


více

 

ŠKOP, Martin - KLUSOŇOVÁ, Markéta - MALANÍK, Michal - MÍŠEK, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - STACHOŇOVÁ, Monika.
25 YEARS AFTER THE TRANSFORMATION Law and Legal Culture in Central and Eastern Europe between Continuity and Discontinuity. 2015. CZE, Brno. 16.4.2015 - 17.4.2015, celosvětová akce.


více

 

HANÁK, Jakub.
Acquisition and expropriation of real estate for the public benefit in the Czech Republic. In SGEM 2015: Political Sciences and Law - conference proceedings Volume 1. Sofia : SGEM, 2015. ISBN 978-619-7105-46-9, s. 475-482. 2015, Albena.


více

 

RUBAN, Radek.
Actio pro socio in der tschechischen Rechtsprechung. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, München, C.H. Beck, Německo. ISSN 0941-6293, 2015, vol. 24, no. 3, s. 77-81.


více

 

VIRDZEKOVÁ, Alica.
ADAMOVÁ, Karolína; KNOLL, Vilém; VALEŠ, Václav a kolektiv: Pozapomenuté právní instituty. Brno : Časopis pro právní vědu a praxi, 2015. 3 s. IV/2014.


více

 

HORECKÝ, Jan - SAMEK, Vít.
Agenturní zaměstnávání ve vybraných zemích Evropské unie. Vyd. 1. Praha : Českomoravská konfederace odborových svazů, 2015. 23 s. ISBN 978-80-86846-59-0.


více

 

KOLUMBER, David - ŠTREJTOVÁ, Kateřina - LAKOTOVÁ, Lenka.
AIAKOS 2014 z pohledu účastníků. Justiční akademie ČR, 2015.


více

 

KŘEPELKA, Filip.
Akademická samospráva na scestí. 2015. Přednáška představovala připravovanou elektronickou knihu věnovanou tématu.


více

 

VALACHOVÁ, Martina.
Akční plán proti narušování základu daně a přesunu zisku. 2015.


více

 

VIRDZEKOVÁ, Alica.
Ako vývoj mestského práva podnietil zdokonalenie šibeníc. In Dny práva 2014 - days of law 2014, Část IV. Technický rozvoj a právo. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7900-7, s. 251-271.


více

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Aktuální vývoj kriminality na úseku drogové trestné činnosti. 2015.


více

 

RIGEL, Filip - KADEČKA, Stanislav.
Algoritmus přezkumu vad volebního procesu. Soudní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 21, no. 5, s. 173-174.


více

 

HAPLA, Martin.
Ambiguity of Human Dignity in Contemporary Legal Thinking. 2015.


více

 

SALÁK, Pavel.
Ambulatoria voluntas versus derogation clauses. In Law of Succession in the Middle-European Area. 1. vyd. Cracow : Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków, 2015. Neuveden, ISBN 978-83-7490-848-1, s. 116-123.


více

 

KUBEŠA, Tomáš - NEJEZCHLEB, Kamil.
Analysis of tools introduced by the Directive on antitrust damage actions. 2015.


více

 

MÍŠEK, Jakub - HARAŠTA, Jakub.
Analýza praktických dopadů rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Google Spain. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, vol. 2015, no. 1-2, s. 30-34.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Aplikace mediace - rodinná oblast. Práce s rodinnými systémy v mediaci. 2015.


více

 

STRAKOVÁ, Lucie - LOUČKA, Martin.
Aplikační problémy v oblasti licencování vědeckých výstupů. Vyd. Cofola 2015. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7976-2, s. 447-458. 2015.


více

 

BRAŽINA, Radislav.
Appeal procedure: anachronism or necessity?. 2015.


více

 

TOMÁŠKOVÁ, Eva - KERLINOVÁ, Alena.
Approach to Employees in Public Administration Organizations. In Hradec Economic Days 2015: Peer-Reviewed Conference Proceedings, vol. 5. Vyd. 1st ed. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-550-9, s. 286-294. 3.2.2015, Hradec Králové.


více

 

LOUTOCKÝ, Pavel.
Are We Getting Good Decisions by Top-level Domain Name Dispute Resolution Providers?. Masaryk University Journal of Law and Technology, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1802-5943, 2015, vol. 2015, no. 1, s. 111-128.


více

 

KLUSOŇOVÁ, Markéta.
Argumentation by Literary Fiction in the Czech Republic. 2015.


více

 

KOLUMBER, David.
Aspetti giuridici della autoritaria democrazia cecoslovacca alla luce dello sviluppo dell´Italia fascista. In Scientia Nobilitat Studies II. Łask : Scientia Nobilitat, 2015. ISBN 978-83-940589-2-0, s. 4-18.


více

 

ZEMANDLOVÁ, Anna - PRUDIL, Lukáš - MUSILOVÁ, Leona - RUMPÍK, David.
Assisted reproduction in Europe - general overview. In Aspects légaux et éthiques du commencement de la vie. VIIIe Forum des jeunes chercheurs - Conférence internationale. Toulouse : Les Études Hospitalieres Édition, 2015. ISBN 978-2-84874-587-9, s. 157 - 171. 2013, Toulouse.


více

 

FRÝDEK, Miroslav.
Azyl v římském právu a barbarských zákonících. 2015.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 714 položek, zobrazeno 1 - 30