Publikace [2014]

Záznamů v roce 2014 je celkem: 145

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 1

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 1Písmeno E, strana 1Písmeno F, strana 2Písmeno G, strana 2Písmeno H, strana 2Písmeno CH, strana 2Písmeno I, strana 2Písmeno J, strana 2Písmeno K, strana 2Písmeno L, strana 2Písmeno M, strana 2Písmeno N, strana 3Písmeno O, strana 3Písmeno P, strana 3Písmeno Q, strana 4Písmeno R, strana 4Písmeno S, strana 4Písmeno T, strana 4Písmeno U, strana 5Písmeno V, strana 5Písmeno W, strana 5Písmeno X, strana 5Písmeno Y, strana 5Písmeno Z, strana 5
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 145 položek, zobrazeno 1 - 30

 

BURSÍKOVÁ, Lenka.
(Ne)podjatost v řízení o rozkladu?. In Dny práva 2013 - Days of law 2013. : 2014. 2013.


více

 

HURDÍK, Jan - FIALA, Josef.
‘Czech Republic’. In International Encyclopaedia of Laws: No 81 Contracts. - updated monograph by 2014. Vyd. updated text by 2014. Aalpen an den Rijn : Kluwer Law Int., 2014. 148 s. Contracts sv. 81. ISBN 978-90-6544-941-2.


více

 

KOUDELKA, Zdeněk.
3. Dny práva Visegradu - Problémy ústavnosti v civilním i trestním řízení. 2014. CZE, Kroměříž. 27.2.2014 - 28.2.2014, evropská akce.


více

 

SPÁČILOVÁ, Danuše.
Aktuality české právní informatiky. Revue pro právo a technologie, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-5383, 2014, vol.  4, no.  8, s. 60-62.


více

 

ONDREJOVÁ, Dana.
Aktuální otázky práva proti nekalé soutěži. 2014. CZE, Brno. 3.4.2014 - 3.4.2014, evropská akce.


více

 

MOLEK, Pavel.
Alternativní řešení sporů z pohledu akademické obce - ústavní právo. 2014.


více

 

HAVELKA, Libor - KONDELOVÁ, Alžbeta - PAVEL, Aleš - ŠIPULOVÁ, Katarína.
Aplikace práva EU v rozhodovací praxi českých civilních soudů v letech 2009-2011. Základní zásady aplikace unijního práva v praxi českých soudů (první část). Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 2014, no. 6.


více

 

VÝBORNÝ, Štěpán.
Aplikovatelnost trestu „zákazu vstupu“ (§ 76 TrZ) při postihu extremismu. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2014, vol. 12, no. 2, s. 29-34.


více

 

OSTRÝ, Ctibor - ZEMAN, Jan - HLAVICA, Michal - BERGEROVÁ, Kateřina - HANČÁKOVÁ, Michaela - VÁGNER, Michal - PROKOPOVÁ, Klára.
Archeologie v obrazech. 2014. CZE, Scala, Filozofická fakulta. 10.4.2014 - 31.5.2014, celostátní akce.


více

 

TELEC, Ivo - TŮMA, Pavel.
Autorské právo. Průmyslová práva. Ostrava : Nakladatelství Sagit, a. s., 2014. 208 s. Úplné znění. ISBN 978-80-7488-047-6.


více

 

TELEC, Ivo.
Bludy o svěřenských fondech. Vyd. 1. Praha : MAFRA, a. s., 2014. 1 s. 6. 1. 2014.


více

 

JANOVEC, Michal.
Bydlet jako ubytovaný nebo jako nájemce podle NOZ?. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer ČR a.s. ISSN 1805-6822, 2014, vol. 2014, no. 4, s. 2-5.


více

 

SALÁK, Pavel.
"Cennost" pokladu v římském a moderním právu. In Constans et perptua voluntas - Pocta Peteru Blahovi k 75. narozeninám. Vyd. první. Trnava : Trnavská univerzita v Trnavě, 2014. ISBN 978-80-8082-764-9, s. 511-520.


více

 

HAVLÍK, Vratislav - KOTRBOVÁ, Jana - ŠPOTTOVÁ, Kristina.
Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu? Příspěvek k evropeizaci komunální polity. Acta Politologica, Praha, Katedra politologie Institutu politologických věd. ISSN 1803-8220, 2014, vol. 6, no. 1, s. 56-70.


více

 

POTĚŠIL, Lukáš.
Co znamenají v praxi opatření obecné povahy. Právní rádce, Economia a.s. ISSN 1210-4817, 2014, vol. neuveden, no. 2, s. 64 - 66.


více

 

DUDOVÁ, Jana - URBANOVÁ, Martina - DUDA, Jan.
Corporate Social Responsibility and Influence on a Qualityof Live, FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS, MENDEL UNIVERSITY BRNO. 2014.


více

 

RADVAN, Michal.
Country Case Study: Czech Republic. 2014.


více

 

POLČÁK, Radim.
Cyber security: current challenges and experiences – the perspectives of the Czech Republic and Sweden. 2014.


více

 

JANOVEC, Michal.
Czech Republic Country Report on Annual Taxes on Land and Buildings. 2014.


více

 

KOLUMBER, David.
Československá ústava 1938. In Sborník konference: Mezinárodní vědecká konference oblasti práva a právních věd - Právní ROZPRAVY 2014. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISBN 978-80-87952-02-3, s. 354-360.


více

 

obálkaRADVAN, Michal.
Daně a správa daní. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 130 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 503. ISBN 978-80-210-6702-8.


více

 

obálkaRADVAN, Michal.
Daně a správa daní. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 130 s. Učebnice č.503. ISBN 978-80-210-6702-8.


více

 

HURDÍK, Jan.
Die Kreditsicherung im neuen tschechischen Zivilgesetzbuch. In Des Recht der Kreditsicherung in Zentral- und Osteuropa (ed. R. Welser), Wien: Manz, 2014. Vyd. první. Wien : MANZsche Verlags und Universitätsbuchhandlung GmBH, 2014. Veröffentlichen der Forschungstelle Wien, ISBN 978-3-214-00764-5, s. 63-72.


více

 

FRYŠTÁK, Marek - POLIŠENSKÁ, Petra.
Dokazování v přípravém řízení. Nejvýznamnější judikatura k vybraným tématickým okruhům po roce 1989. 1. vyd. Praha : Leges, a.s., 2014. 120 s. Praktik. ISBN 978-80-87576-85-4.


více

 

HRUŠÁKOVÁ, Milana.
Dopad nového občanského zákoníku a předpisů souvisejících na řešení činů jinak trestných spáchaných dětmi do 15 let. Trestněprávní revue, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1213-5313, 2014, vol. 2014, no. 1, s. 9-11.


více

 

TELEC, Ivo.
Držba informací. Právní rozhledy, Praha, Nakladatelství C.H. Beck. ISSN 1210-6410, 2014, vol. 22, no. 4, s. 115-121.


více

 

ABELOVSKÝ, Tomáš.
Elektronický dôkazný prostriedok vo svetle práva duševného vlastníctva. 2014.


více

 

KOĎOUSKOVÁ, Hedvika - KUCHYŇKOVÁ, Petra - LESHCHENKO, Anna - JIRUŠEK, Martin.
Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace. Vyd. 2. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 334 s. Neuveden. ISBN 978-80-210-6679-3.


více

 

JIRUŠEK, Martin.
Energetická bezpečnost v mezinárodních vztazích - Vliv USA na ropné zásobování. 2014.


více

 

SEHNÁLEK, David.
EU Multilingual Environment - Methodology of Interpretation. 2014.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 145 položek, zobrazeno 1 - 30