Publikace [2015]

Záznamů v roce 2015 je celkem: 377

Abecední seznam 30 záznamů od záznamu: 1

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 1Písmeno D, strana 2Písmeno E, strana 3Písmeno F, strana 3Písmeno G, strana 3Písmeno H, strana 3Písmeno CH, strana 4Písmeno I, strana 4Písmeno J, strana 4Písmeno K, strana 4Písmeno L, strana 5Písmeno M, strana 5Písmeno N, strana 6Písmeno O, strana 7Písmeno P, strana 7Písmeno Q, strana 9Písmeno R, strana 10Písmeno S, strana 10Písmeno T, strana 11Písmeno U, strana 12Písmeno V, strana 12Písmeno W, strana 13Písmeno X, strana 13Písmeno Y, strana 13Písmeno Z, strana 13
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 377 položek, zobrazeno 1 - 30

 

POKORNÁ, Jarmila - VEČERKOVÁ, Eva - DUDOVÁ, Jana - LEVICKÁ, Tereza.
.: European initiatives in the Czech business environment and consumer protection. 2015.


více

 

KOSAŘ, David - BOBEK, Michal.
‘Euro-products’ and Institutional Reform in Central and Eastern Europe: A Critical Study in Judicial Councils. In Central European Judges under the European Influence: The Transformative Power of the EU Revisited. Vyd. forthcoming. Oxford : Hart Publishing, 2015. EU Law in the Member States, ISBN 978-1-84946-774-2, s. 165-196.


více

 

ČERNOCH, Radek.
§ 133b OSŘ – Domněnka duševního vlastnictví konstruována jako vindicatio gregis. In Dny práva 2014 – Days of Law 2013. Část IV. Technický rozvoj a právo. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7900-7, s. 19-31. 19.11.2014, Brno.


více

 

ŠKOP, Martin - KLUSOŇOVÁ, Markéta - MALANÍK, Michal - MÍŠEK, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - STACHOŇOVÁ, Monika.
25 YEARS AFTER THE TRANSFORMATION Law and Legal Culture in Central and Eastern Europe between Continuity and Discontinuity. 2015. CZE, Brno. 16.4.2015 - 17.4.2015, celosvětová akce.


více

 

RUBAN, Radek.
Actio pro socio in der tschechischen Rechtsprechung. Wirtschaft und Recht in Osteuropa : Zeitschrift zur Rechts- und Wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel- und Osteuropas, München, C.H. Beck, Německo. ISSN 0941-6293, 2015, vol. 24, no. 3, s. 77-81.


více

 

VALACHOVÁ, Martina.
Akční plán proti narušování základu daně a přesunu zisku. 2015.


více

 

VIRDZEKOVÁ, Alica.
Ako vývoj mestského práva podnietil zdokonalenie šibeníc. In DNY PRÁVA 2014 - DAYS OF LAW 2014 Část IV. - Technický rozvoj a právo. Spisy Právnické fakulty MU č. 523 (řada teoretická). Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-210-7900-7, s. 251-271.


více

 

SEDLÁČKOVÁ, Jolana.
Aktuální vývoj kriminality na úseku drogové trestné činnosti. 2015.


více

 

RIGEL, Filip - KADEČKA, Stanislav.
Algoritmus přezkumu vad volebního procesu. Soudní rozhledy, Praha, C. H. Beck. ISSN 1211-4405, 2015, vol. 21, no. 5, s. 173-174.


více

 

MÍŠEK, Jakub - HARAŠTA, Jakub.
Analýza praktických dopadů rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Google Spain. Bulletin advokacie, Česká advokátní komora. ISSN 1210-6348, 2015, vol. 2015, no. 1-2, s. 30-34.


více

 

TOMÁŠKOVÁ, Eva - KERLINOVÁ, Alena.
Approach to Employees in Public Administration Organizations. In Hradec Economic Days 2015: Peer-Reviewed Conference Proceedings, vol. 5. Vyd. 1st ed. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2015. ISBN 978-80-7435-550-9, s. 286-294. 3.2.2015, Hradec Králové.


více

 

KLUSOŇOVÁ, Markéta.
Argumentation by Literary Fiction in the Czech Republic. 2015.


více

 

KOLUMBER, David.
Aspetti giuridici della autoritaria democrazia cecoslovacca alla luce dello sviluppo dell´Italia fascista. In Scientia Nobilitat Studies II. Łask : Scientia Nobilitat, 2015. ISBN 978-83-940589-2-0, s. 4-18.


více

 

ZEMANDLOVÁ, Anna - PRUDIL, Lukáš - MUSILOVÁ, Leona - RUMPÍK, David.
Assisted reproduction in Europe - general overview. In Aspects légaux et éthiques du commencement de la vie. VIIIe Forum des jeunes chercheurs - Conférence internationale. Toulouse : Les Études Hospitalieres Édition, 2015. ISBN 978-2-84874-587-9, s. 157 - 171. 2013, Toulouse.


více

 

CHOVANEC, Jan.
Between 'reliving' and 'replaying' history: The shifting formats of time travel reality shows. 2015.


více

 

SMEJKALOVÁ, Terezie - HARAŠTA, Jakub - LOUTOCKÝ, Pavel - MÍŠEK, Jakub.
Bezpilotní letadla v České republice. Security Magazín, Praha, Security Media, s.r.o. ISSN 1210-8723, 2015, vol. 21, no. 2, s. 51-54.


více

 

STRÁNSKÝ, Jaroslav.
Cestovní náhrady ve školství. Třinec : RESK, spol. s r. o., 2015. 49 s. ISBN 978-80-87675-08-3.


více

 

PONDIKASOVÁ, Tereza.
Civilní dovolání jako řádný nebo mimořádný opravný prostředek?. 2015.


více

 

KYSELOVSKÁ, Tereza - PROVAZNÍK, Jan - SPRINGINSFELDOVÁ, Nelly - VIRDZEKOVÁ, Alica - KADLUBIEC, Vojtěch.
COFOLA 2015. 2015. CZE, Lednice. 16.4.2015 - 18.4.2015, celosvětová akce.


více

 

DRLIČKOVÁ, Klára - KYSELOVSKÁ, Tereza.
COFOLA International 2015. 2015. CZE, Lednice. 16.4.2015 - 18.4.2015, celosvětová akce.


více

 

CIRBUSOVÁ, Martina - ROGALEWICZOVÁ, Romana.
Cochemská praxe - vznik a vývoj. Právo a rodina : rodina, maželství, děti a mládež, dědictví, Linde Praha akciová společnost. ISSN 1212-866X, 2015, vol. 17, no. 6, s. 11-15.


více

 

SEHNÁLEK, David.
Competences of the EU and the Relationship between the Regulation on Evidence Taking and Hague conventions. 2015.


více

 

BEJČEK, Josef - NERUDA, Robert - PETR, Michal - RAUS, David.
Competition Law in the Czech Republic. Kluwer Law International, 2015. ISBN 978-90-411-5879-6.


více

 

POSPÍŠIL, Ivo.
Constitutional Aspects of Regional Self-governance. 2015.


více

 

RAZIM, Jakub.
Cum muneribus et donis. Několik poznámek k rituálu darování v česko-říšských vztazích raného středověku. In II. česko-slovenské stretnutie doktorandov a postdoktorandov v obore právnych dejín a rímskeho práva: Zborník z vedeckej konferencie ktorá sa uskutočnila dňa 11. júna 2014 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Atticum, 2015. ISBN 978-80-971381-8-9, s. 173-181.


více

 

POLČÁK, Radim - ČERMÁK, Jiří - LOEBL, Zbyněk - GŘIVNA, Tomáš - MATEJKA, Ján - PETR, Michal - SCHLOSSBERGER, Otakar.
Cyber Law in the Czech Republic. 2. vyd. Alpen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2015. 228 s. Encyclopaedia of Laws/Cyberlaw. ISBN 978-90-411-6076-8.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Czech Family Law: Maintenance Duty and Other Property Obligations upon Separation and Divorce. 2015.


více

 

KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka.
Czech Family Law: The Best Interest of the Child in Case of Separation and Divorce. 2015.


více

 

KOLUMBER, David.
Czech Judicial System. 2015.


více

 

MOLEK, Pavel.
Czech presidential elections 2013. Vienna Journal on International Constitutional Law, Wien, Verlag Österreich, Rakousko. ISSN 2306-3734, 2015, vol. 2015, no. 1, s. 90-108.


více

 
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 377 položek, zobrazeno 1 - 30